Zdravlje

Zadnja izmjena: 19.03.2021.

Izazovi roditeljstva iz zatvora s obzirom na mentalno zdravlje

Iskustvo izdržavanja kazne zatvora, bez obzira na uvjete i trud zaposlenika, utječe na pojedinca i nosi sa sobom određene negativne posljedice na njegovo mentalno zdravlje i ponašanje te utječe na ideju i odnos prema samomu sebi.

Primarno, iskustvo izdržavanja kazne zatvora smanjuje osjećaj odgovornosti prema sebi i drugima. Samim izdržavanjem kazne zatvora i gubitkom slobode, osjećaj odgovornosti znatno se smanjuje jer osoba spletom okolnosti ne može za sebe donositi najjednostavnije odluke kao, kada će se probuditi ili ići spavati, kada će jesti ili odmarati se. Rutina i pravila, koja su nužna, kako bi zatvorski sustav funkcionirao, nose sa sobom i određene negativne posljedice.
Temelj roditeljstva odgovornost je odrasle osobe za dobrobit svojega vlastita djeteta. Ako se uzme u obzir da se upravo osjećaj odgovornosti i mogućnost samostalnog donošenja odluka narušava, može se zaključiti da će se to odraziti i na njegovu roditeljsku ulogu.
Odnos između roditelja i djeteta u riziku je jer se roditelju znatno smanjuje mogućnost donošenja odluka i sudjelovanja u životu djeteta.

Također, gubitak privatnosti i izloženost drugim nepoznatim osobama može potaknuti frustraciju, nestrpljenje i smanjenje tolerancije na postupke drugih. Zatvorenici i zatvorenice često su izloženi drugim osobama koje nisu birali, a s njima provode vrijeme u četo vrlo malenu prostoru. Gubitak privatnosti i osobnoga prostora znatno negativno utječe na mentalno zdravlje pojedinca koje se odražava i na roditeljsku ulogu.

Na to se nadovezuje ograničavanje kontakta i prisutnost dnevnog rasporeda aktivnosti i procedura kojima je strukturirano njihovo vrijeme. Svi ti aspekti utječu na mogućnost održavanja bliskosti s drugima, na mogućnost komuniciranja i izražavanja vlastitih osjećaja.

Još jedan važan aspekt koji treba uzeti u obzir osjećaj je poniženja zbog izdržavanja kazne zatvora koji može sa sobom donijeti osjećaj srama, straha od odbacivanja obitelji i zajednice te povlačenja od drugih.

Može se dogoditi svojevrstan obrat uloga roditelja i djeteta. Kada dijete za roditelja postane važan izvor potpore i utjehe, to djetetu može biti uteg i prevelika odgovornost jer je roditelj taj koji treba biti izvor sigurnosti i potpore, a ne obrnuto. U tim situacijama djeca su izložena velikome emocionalnom stresu jer počinju razmišljati i biti aktivno uključena u „probleme odraslih” za koje nisu dovoljno zrela i spremna njima se baviti.

Također, povećan rizik oboljenja od depresije i porast agresivnosti prema sebi i drugima kod zatvorenika ili zatvorenica može biti dodatna prepreka u obiteljskim odnosima. Važno je da službenici budu svjesni postojanja tih rizika kako bi mogli zajedno sa zatvorenicima i zatvorenicama raditi na njihovu prevladavanju i prevenciji.

Izazova je mnogo, kako za djecu tako i za odrasle. Ako je vama ili članovima vaše obitelji teško zbog izdržavanje kazne zatvora potražite pomoć. U adresaru možete pronaći različite vrste pomoći s obzirom na mjesto u kojem živite.

Zadnja izmjena: 19.03.2021.