Zatvorenice

Zadnja izmjena: 25.01.2021.

Specifične potrebe zatvorenica

Žene u Hrvatskoj čine vrlo mali dio ukupne zatvorske populacije, riječ je o oko 4-5 % žena od ukupnog broja zatvorenika. One su posebno ranjiva skupina koja ima specifične potrebe koje mogu predstavljati izazov za zatvorski sustav s obzirom na činjenicu da je on prvotno osmišljen i prilagođen za mušku populaciju. 

Osim što su malobrojne, one često pripadaju različitim kategorijama – istražne zatvorenice, kažnjenice, pravomoćno osuđene zatvorenice. To u praksi znači da ne mogu izdržavati kaznu zajedno nego moraju biti odvojene. 

U zatvorskom sustavu u RH jedino Kaznionica u Požegi ima posebne odjele namijenjene ženama. Ostala kaznena tijela mogu primiti ženu na izdržavanje kazne zatvora, ali je moraju odvojiti od muškaraca. Kada se uzme u obzir broj zatvorenica i različite kategorije kojima pripadaju, zna se dogoditi da u cijelom kaznenom tijelu bude jedna ili dvije zatvorenice. To može rezultirati time da je osoba dulje vrijeme tijekom dana podvrgnuta režimu u kojemu je društveno izolirana, i u svojoj sobi i na šetnici. Izloženost samoći na takav način može biti vrlo štetna za mentalno zdravlje osobe te joj stvoriti poteškoće u funkcioniranju nakon izlaska na slobodu. Važno je voditi brigu o vlastitom mentalnom zdravlju te koristiti dostupne resurse podrške.

Svako kazneno tijelo ima određene radne aktivnosti te grupne i individualne aktivnosti namijenjene edukaciji i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena. Također, svaka osoba (pravomoćno osuđena) koja je na izdržavanju kazne zatvora ima svog referenta (službenika za tretman) – osobu koja je za nju zadužena, koja ju može informirati o mogućnostima u kaznenom tijelu te joj pružiti podršku tijekom izdržavanja kazne zatvora. 

Ono što se su praksi događa je to da zbog malog broja zatvorenica po kaznenom tijela nema puno aktivnosti u koje se one mogu uključiti jer je često teško organizirati aktivnosti ako je riječ o samo jednoj ili dvije polaznice. Također, otegotna okolnost je i mogućnost izdržavanja kazne po kaznenim tijelima. Sve dugotrajnije kazne žene će izdržavati u Kaznionici u Požegi koja je prometno izolirana i udaljena. Time se mogućnost održavanja kontakata s bliskim osobama dosta otežava pogotovo ako je riječ o maloljetnoj djeci koja trebaju otputovati u posjet svojim majkama. 

U ovom slučaju osoba se može fokusirati na druge načine komunikacije poput pisanja pisama ili telefonskim pozivima. U Kaznionici u Požegi se također zatvorenica može uključiti u video-pozive ili u Čitateljski program.  

Žene u zatvoru se nalaze u vrlo specifičnoj situaciji jer su u sustavu koje je rađen prvotno za muškarce. Imaju različite potrebe koje mogu biti različito zadovoljene unutar sustava uzimajući u obzir pojedino kazneno tijelo. 

Ako vas čeka izdržavanje kazne zatvora i znate gdje ćete kaznu izdržavati informirajte se u samom kaznenom tijelu o svim mogućnostima.        

 

 

Zadnja izmjena: 25.01.2021.