Za institucije

Zadnja izmjena: 27.04.2021.

Važnost očuvanja obiteljskih odnosa za resocijalizaciju zatvorenika i zatvorenica

 

Priručnik za zaposlene u zatvorskom sustavu

 

Udruga Roditelji u akciji – Roda, u okviru projekta Neprekinute veze, izradila je Priručnik za zaposlenike zatvorskog sustava Važnost očuvanja obiteljskih odnosa za resocijalizaciju zatvorenika i zatvorenica.  

Priručnik je namijenjen zaposlenicima u kaznenim tijelima, s naglaskom na one službenike koji dolaze u kontakt s djecom zatvorenica i zatvorenika tijekom posjeta. Svrha priručnika je dočarati dječju perspektivu i potrebe djece kada dolaze u posjet roditelju u kaznenom tijelu te ukazati na potrebe zatvorenika i zatvorenica kao roditelja.   

Priručnik je zamišljen kao alat s konkretnim smjernicama o tome kako pristupiti i razgovarati s djecom, uzimajući u obzir njihovu dob te kako odgovoriti u različitim zahtjevnim situacijama, poput nesuradljivosti drugoga roditelja oko dovođenja djeteta u posjet, izlaganja djece svađama odraslih tijekom posjeta, narušenih obiteljskih odnosa, zlostavljanja i zanemarivanja djece i ostalih važnih aspekata djetetova života. 

Različiti izazovi su prikazani iz perspektive službenika zatvorskog sustava prateći njihove radne uloge i mogućnosti djelovanja. Važan dio priručnika se odnosi i na međuresornu suradnju zatvorskog sustava s relevantnim institucijama i organizacijama uzimajući u obzir problematiku roditeljstva i obiteljskih odnosa. Tako su navedene mogućnosti suradnje s centrima za socijalnu skrb s praktičnim primjerima koji ilustriraju neke od najčešćih izazova ostvarivanja roditeljstva iz kaznenog tijela te važnost Konvencije o pravima djeteta kao alata za rad. Osim toga u priručniku se mogu pronaći savjeti oko izrade uputa za djecu i odrasle kada dolaze u posjet, uređenja prostora dječjih posjeta te mnoge druge korisne i praktične informacije.    

Udruga Roditelji u akciji – Roda je provedbeni partner Ministarstvu pravosuđa i uprave i uredu UNICEF-a za Hrvatsku u projektu Neprekinute veze koji se bavi uvođenjem video-poziva kao novog načina komunikacije roditelja zatvorenika i zatvorenica te njihove djece. Izrada ovog priručnika je dio projektnih aktivnosti. Više o projektu možete pročitati na sljedećim poveznicama: 

O projektu Neprekinute veze 

Provedba video-poziva za zatvorenike i zatvorenice

Uređenje prostora za dječje posjete 

Zadnja izmjena: 27.04.2021.