Roditeljstvo

Zadnja izmjena: 25.01.2021.

Što nakon odlaska člana obitelji u zatvor – dijete u središtu sukoba obiteljskih odnosa

Česte su situacije u kojima su odnosi roditelja narušeni tako da otežano funkcioniraju kada su zajedno. Odlaskom na izdržavanje kazne zatvora taj se jaz može produbiti. Odnos roditelja među sobom snažno utječe na sliku koju dijete ima o sebi, a sukob među roditeljima rizični je čimbenik za dječji razvoj. U nastavku pročitajte zašto je važno održavati dobre odnose s drugim roditeljem vašeg djeteta unatoč sukobu te koje mogućnosti kontaktiranja postoje tijekom izdržavanja kazne između roditelja i djece.  

Obiteljske, ali i partnerske veze su značajno ugrožene odlaskom jednog od roditelja na izdržavanje kazne zatvora. Djeca tada trebaju podršku više nego ikada. Često se događa da partnerski sukob obilježi i dodatno oteža odnos roditelja i djeteta. 

U ovakvom tipu situacija dijete je već pogođeno samom činjenicom što gubi jednog roditelja i ostaje puno ranjivije na dodatne izvore stresa.

Dijete, pogotovo ono mlađe dobi procjenjuje svoju važnost i vrijednosti po onome kako ga roditelji vide. Za njegov rast i razvoj je nužno da ima kvalitetne i dobre odnose s oba roditelja, bez obzira na ostale obiteljske okolnosti.

Prilikom odlaska na izdržavanje kazne zatvora jednoga člana često se narušava i sam partnerski odnos. S obzirom na sve okolnosti postaje otežano sačuvati emocionalnu bliskost. U slučaju ako dođe do prekida partnerskog odnosa važno je da dijete i dalje bude u mogućnosti održavati kontakt s roditeljem u zatvoru. Za to mu je potrebna pomoć i podrška drugoga roditelja. Istraživanja pokazuju da je ugroženost održavanja emocionalne veze djeteta i roditelja povezana s partnerskim odnosom jer što je više on narušen to manje drugi roditelj ima motivacije da potiče dijete na održavanje kontakta i vodi ga u posjete.    

Za razumijevanje nedostatka kontakta treba uzeti u obzir sljedeće čimbenike: (1) koliko dugo već nema kontakta, (2) kakav je bio odnos roditelja i djeteta prije odlaska na odsluženje kazne, (3) sposobnost roditelja da ostvari svoju roditeljsku ulogu u tim ograničavajućim uvjetima i (4) samu želju roditelja da se poveže sa svojim djetetom.

Mogućnosti za komunikaciju su doista sužene tijekom izdržavanja kazne zatvora, pogotovo u tipovima kaznenih tijela koja imaju veći stupanj sigurnosti. Također, kaznena tijela često su prometno izolirana te je otežano organizirati posjet. Djeca trebaju pomoć drugog roditelja kako bi uspostavila i izgradila svoj odnos s roditeljem koji je na izdržavaju kazne. Također, zakonska je obveza da djeca koja dolaze u posjete svojem roditelju moraju imati pratnju odrasle osobe do 14. godine djetetova života. Ostvarivanje kontakta nije jednostavno i djetetu treba pomoć i podrška druge odrasle osobe.    

Osim direktnih posjeta djeca kontakt mogu ostvarivati putem telefona, pisanjem pisama ili putem video-poziva (u određenim kaznenim tijelima). Informirajte se koje sve mogućnosti komuniciranja postoje s obzirom na specifično kazneno tijelo u kojem se nalazi vaš član obitelji. Nemaju sva kaznena tijela jednake mogućnosti kontaktiranja, a to također ovisi i o samom pojedincu i njegovu ponašanju.

Potrebno je uzeti u obzir (1) stupanj sigurnosti kaznenog tijela, (2) prostorne mogućnosti kaznenog tijela za posjete te (3) sam program izdržavanja kazne zatvora pojedinca i prava na pogodnosti i mogućnosti kontaktiranja. Važno je iskoristiti sve mogućnosti koje postoje te podržavati dijete na kontinuirane kontakte s roditeljem. Time omogućujemo djetetu pravo da njegov roditelj sudjeluje u njegovu životu te da ima cjelovite obiteljske odnose unatoč fizičkoj odvojenosti roditelja.    


Literatura:  

Brkić, L., (2013) Djeca čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora. Socijalna politika 

Unicef.hr (n.d) Konvencija o pravima djeteta. [online] Dostupno na: https://www.unicef.hr/wpcontent/uploads/2017/05/Konvencija_20o_20pravima_20djeteta_full.pdf socijalni rad, 1 (1), str. 8−37. 

Robertson, O. (2012) Collateral Convicts: Children of incarcerated parents Recommendations and good practice from the UN Committee on the Rights of the Child Day of General Discussion 2011. [online] Quno.org. Dostupno na: http://www.quno.org/sites/default/files/resources/ENGLISH_Collateral%20Convicts_Recommendations%20and%20good%20practice.pdf 

Zadnja izmjena: 25.01.2021.