Roditeljstvo

Zadnja izmjena: 18.03.2021.

Što je privrženost i zašto je ona važna za odnos roditelja i djeteta?

Privrženost je pojam koji opisuje emocionalnu povezanost između dvoje ljudi. Koristi se za objašnjavanje važnosti uloge roditelja u životu djeteta kroz stvaranje bliskog odnosa u kojem se dijete osjeća sigurno i poštovano temeljem čega kasnije u životu gradi stavove i ponašanja prema sebi i drugima.


Vrste privrženosti

Postoje sigurna i nesigurna vrsta privrženosti. Sigurna privrženost razvija se kada roditelj zna odgovoriti na potrebe djeteta, pružiti mu osjećaj sigurnosti i povjerenja. U tome slučaju dijete zna da postoji osoba na koju se može osloniti i od koje može tražiti pomoć i podršku, iako mu trenutačno nije u blizini. Time se kod djeteta razvija osjećaj vlastite važnosti te ono ima temelj za stvaranje povjerenja u druge ljude.

U slučaju da roditelj nije u mogućnosti odgovoriti na potrebe djeteta ili ga ignorira, stvara se nesigurna vrsta privrženosti. Time djeca razvijaju drugačiju sliku o svijetu i ne osjećaju se važno, zaštićeno i sigurno, što može imati negativne posljedice na razvijanje odnosa povjerenja s drugima kasnije u životu. Nesigurna privrženost stvara se kada roditelj nije u stanju odgovoriti na zahtjeve koje roditeljstvo postavlja pred njega, kada ignorira potrebe djeteta ili na njih ne odgovara primjereno. S obzirom na to da dijete ovisi o svojim roditeljima, to može biti veliki izvor stresa.
Mnoga istraživanja pokazuju vezu između nesigurne vrste privrženosti te nasilnoga ponašanja djeteta u kasnijoj dobi.


Utjecaj odlaska na izdržavanje kazne zatvora na privrženost između roditelja i djeteta

Kada jedan od roditelja odlazi na izdržavanje kazne zatvora, narušava se uobičajena privrženost te se javlja problem održavanja emocionalnih veza. Do tog trenutka razvijena sigurna privrženost može se poljuljati odlaskom roditelja u zatvor, ali istovremeno može biti snažan faktor zaštite. S druge strane, do tada ostvarena nesigurna privrženost, može se produbljivati te pojačati osjećaj nesigurnosti i nezaštićenosti.
Uz izazove s očuvanjem sigurne privrženosti ili već narušenog odnosa, djeca čiji su roditelji izdržavali ili izdržavaju kaznu zatvora imat će dodatne izazove prilikom svojega odrastanja, najčešće povezane s narušavanjem mentalnoga zdravlja i obiteljskih odnosa, nošenjem s društvenom stigmom i siromaštvom obitelji.  

Kako bismo mogli pružiti djetetu odgovarajuću podršku, potrebno je osvijestiti mnogobrojne rizike s kojima se djeca suočavaju unutar obiteljskoga kruga i izvan njega. U takvim je situacijama važno sačuvati zdrave i dobre obiteljske odnose te pružiti djeci podršku koja im je potrebna.


Čimbenici kvalitetnih obiteljskih odnosa

Dva važna aspekta koja snažno utječu na kvalitetu obiteljskih odnosa jesu otvorena komunikacija unutar obitelji i ostvarivanje kvalitetnoga kontakta djeteta i roditelja koji je na izdržavanju kazne.

Redovita i kontinuirana komunikacija između djece i roditelja neophodna je za održavanje privrženosti između njih, ali i za uspješno ujedinjenje obitelji nakon razdvajanja.

Odnos povjerenja i topline s barem jednom odraslom osobom olakšava nošenje sa stresom zbog odvajanja, kao i razvijena mreža prijateljstava s vršnjacima te podupiruća okolina. Kada dijete zna da u svojoj blizini ima osobe koje ga razumiju i da će mu pružiti podršku bez osuđivanja, ima puno veću mogućnost da lakše prebrodi teške i traumatske situacije.

Zadnja izmjena: 18.03.2021.