Roditeljstvo

Zadnja izmjena: 25.01.2021.

Pitanja koja djeca mogu postavljati o roditelju koji je na izdržavanju kazne zatvora

Postoji cijeli niz pitanja koja se djeci pojavljuju i na koja bi im valjalo odgovoriti uzimajući u obzir njihovu dob i razvoj. 

Za početak bitno je sagledati svijet iz perspektive djeteta. Odrasli često zanemaruju činjenicu da djeca imaju drugačiji pogled i razmišljanja te je prvo potrebno otkriti što ih najviše okupira i krenuti od toga, kako bi cjelokupna situacija prošla što bezbolnije za njih. Također, važno je govoriti na jasan i njima razumljiv način i ostaviti im prostor da svoje strahove i pitanja povjere i iznesu te da dobiju konkretne odgovore.  

Zašto si u zatvoru?

To je pitanje zapravo vrlo logično i vjerojatno će biti jedno od prvih na djetetovom popisu. U odgovaranju na to pitanje važno je biti iskren, ali i oprezan prilikom ulaska u detalje. „Tata je učinio nešto što nije bilo u redu i sada je kažnjen. Prekršio je određena pravila i sada mora snositi posljedice.“ Ne morate ulaziti u detalje, ali je važno da objasnite uzrok i posljedicu kako bi dijete razvilo svijest o događaju koji je zadesio obitelj i što to konkretno za njega znači. Djeca zapravo vrlo dobro mogu razumjeti što je to zakon jer su njihovi životi određeni pravilima ponašanja − onima koja su dopuštena i onima koja nisu. Na temelju toga mogu razumjeti da odrasli također imaju pravila ponašanja kojih se moraju držati i kazne u slučaju da ih prekrše.

Što će se dogoditi meni?

Odgovor na to pitanje trebao bi razjasniti sve promjene koje će dijete doživjeti da bi bilo na njih spremno. „Znam da će ti se sad život promijeniti jer mene neće biti neko vrijeme (ako je moguće navesti točno kada se osoba vraća), ali ti ostaješ u svojem domu. Kada budem znao/znala više, vidjet ćemo kada i kako ćemo se viđati.“

Važno je objasniti djetetu kako će njegov život izgledati nakon odlaska roditelja i koje će ono promjene doživjeti u svojoj svakodnevici. Potrebno je razmisliti što je za njega bitno i tko će sada preuzeti vaše uloge. „S obzirom na to da mene neće neko vrijeme biti, ujak će te od sada voditi na nogomet.“ … „Dok mene ne bude bilo, živjet ćeš kod bake i djeda.“ … „

Jesam li ja kriv/kriva za to što si u zatvoru?

 Kao što je već ranije navedeno, djeca, pogotovo ona mlađe dobi, sklona su postupke roditelja povezivati sa sobom. Time se razina stresa pojačava jer se ona osjećaju odgovornima za nastalu situaciju, a to je za njih prevelik teret.

„Moja djela su moja odgovornost. Ništa što si ti rekao/rekla ili učinio/učinila nema veze s mojom kaznom.“ „Svatko u životu odgovara za svoje postupke, ja sada odgovaram za svoje.“

ili

“Ne, ništa što si ti napravio/napravila ili rekao/rekla nije utjecalo na to što sam ja u zatvoru. To nije tvoja krivnja niti odgovornost.”

Kako si odjeven u zatvoru i što jedeš?

Još jedno pitanje vezano uza sliku o tome kako roditelj živi. Vrlo banalno, ali djetetu korisno jer mu pomažete da zamisli vašu svakodnevicu. Što bolje ispričate priču s detaljima, to ostaje manje mjesta za strahove i nerealne fantazije. 

„Kada radim, moram nositi uniformu, ali u slobodno vrijeme nosim što god poželim.“

Jesi li u zatvoru siguran/sigurna?

„Zatvor je mjesto u kojemu svatko ima svoja zaduženja, između ostalog pravosudna policija je tu da nas čuva. Ako imamo neke probleme, imamo osobe kojima se možemo povjeriti.“ 

Mogu li s tobom razgovarati i kada te mogu vidjeti?

Važno je dati vrlo iskren i precizan odgovor na to pitanje. Dijete mora znati na koji način možete biti prisutni u njegovu životu. 

„Možeš me doći posjetiti svake druge subote. Telefonom se možemo čuti dva puta tjedno.“ 

Što ću reći drugima kada me pitaju za tebe? 

Nošenje s reakcijama okoline može biti vrlo izazovno. Djeca su suočena sa stigmom zbog postupaka roditelja. Ovdje je važno fokusirati se na pozitivne i podržavajuće osobe iz okoline te smanjiti bilo kakvu mogućnost za dodatan stres. Dijete mora znati važne informacije kako bi ih moglo proraditi. Vrlo je stresno ako ih saznaju od nekoga izvan obiteljskoga kruga.

„Ako želiš, reci da je tata u zatvoru jer mora odgovarati za svoja djela. Nemoj se sramiti zbog mojih postupaka. To nije nešto što je povezano s tobom bilo na koji način. Puno ljudi te voli i brinut će se za tebe. U slučaju da te netko zadirkuje, reci to mami, psihologinji u školi ili učiteljici.“ (vjerojatno postoji netko iz okoline tko može reagirati u ovakvim situacijama te pružiti pomoć i podršku).

Kada ćeš se vratiti iz zatvora?

Važno je dati preciznu informaciju kao odgovor na to pitanje. To je pitanje naravno vrlo problematično u slučaju trajanja istrage kada se ne zna dužina kazne. Pokušajte biti što realniji. Nemojte davati lažna obećanja ni sebi ni djetetu. Prihvatite krajnji rok za istek kazne kao realan, sve mogućnosti ranijega otpusta tretirajte kao bonus. Također, važno je da informaciju prilagodite dobi djeteta. Tako ćete recimo mlađoj djeci reći: „Tvoja tri rođendana ću provesti ovdje.“ ili „Vidjet ćemo se za sljedeći Božić.“  

Gdje spavaš, boraviš i što radiš u zatvoru?  

U to su pitanje uključena i potpitanja radi li i kako provodi slobodno vrijeme te svi ostali detalji koji mogu pomoći u stvaranju slike o tome što se može raditi u zatvoru. 

Pokušajte prikazati svoju svakodnevicu tako da dijete zna kako provodite vrijeme. Možda je riječ o sitnicama ili malim rutinama, ali njima će to puno značiti kada pokušaju zamisliti vaš život. 

„Živim u sobi s dva cimera“ … „Imam tri obroka dnevno“ … „Ovdje imam posao. Pomažem u kuhinji u pripremi hrane, a poslije posla imam dodatne aktivnosti.“ … „U slobodno vrijeme gledam TV, ponekad igram košarku, ako je lijepo vrijeme.“ 

„Imam brigu i skrb, ako sam bolestan idem k doktoru. Kada sam tužan, imam ljude s kojima mogu o tome razgovarati“ 

Postoji cijeli niz pitanja koja djeca mogu imati o zatvoru i izdržavanju kazne. Koliko god se ona ponekad činila vrlo banalna, odgovori na pitanja mogu biti vrlo važni u dječjem shvaćanju cijele situacije, a ponekad i u smanjenju stresa. Tako recimo opisana svakodnevica nečijeg života s malim detaljima može pomoći djetetu da si zamisli život roditelja i da smanji strahove od zatvora. Prilikom davanja odgovora jako je važno uzeti u obzir dob i razvoj djeteta. Koliko dijete nešto razumije najbolje ćete provjeriti tako da ga sami pitate. Time pokazujete da ste otvoreni prema njemu i da ste spremni s njim dijeliti važne informacije o obiteljskom životu.     


Literatura: 

Sazie, E., Ponder, D. i Johnson J. (2003) How to explain... Jails and Prisons ...to Children: A Caregiver’s Guide A Caregiver’s Guide. [online] Oregon Department of Corrections. Dostupno na: Dostupno na: http://www.f2f.ca.gov/res/pdf/How_To_Explain_Jails.pdf 

Hairston, C. F. (2009) Kinship care when parents are incarcerated: What we know, what we can do. A review of the research and recommendations for action. [online] The Annie E. Casey Foundation. Dostupno na: https://www.aecf.org/resources/kinship-care-when-parents-are-incarcerated/  

Hairston, C. F. (2007) Focus on Children with Incarcerated Parents: An Overview of the Research Literature. [online] The Annie E. Casey Foundation. Dostupno na: https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/15158/AECasey_Children_IncParents.pdf?sequence=2  

Zadnja izmjena: 25.01.2021.