Roditeljstvo

Zadnja izmjena: 25.01.2021.

Mali savjeti za uspješno učenje

Najčešće navođeni izvor stresa u školskoj dobi vezan je uz školske obveze i osjećaj neuspjeha. U ovom tekstu možete naći prijedloge kako djeci olakšati zahtjevan put učenja. 

Vjerojatno je da je svako dijete doživjelo lošu ocjenu ili bar lošiju od očekivane. Zanimljivo je da neka djeca ne pridaju veliku pažnju tome dok drugima ista situacija stvara velike probleme. 

Prije nego loša ocjena izazove kod vas burnu reakciju, imajte na umu da djeca najčešće žele uspjeti u školi, žele se potruditi za dobru ocjenu, ali im je ponekad potrebna pomoć roditelja da bi uspješno učila.

Vrlo je važno da roditelj prihvaća djetetovu individualnost, pomaže mu da razvije samopouzdanje, motivira ga za učenje te mu svakodnevno šalje pozitivne poruke. 

Svako dijete bi trebalo osjetiti od roditelja:

• da vjeruje u njega

• da ga sluša

• da se brine 

• da mu je dijete važno

Kako roditelj može pomoći djetetu u učenju

Potičite dijete na aktivno učenje! Mehaničko učenje bez razumijevanja ne pokazuje značajne rezultate. Djeca uče na način da mogu reproducirati naučeno, ali ako im se postavi neko potpitanje u vezi reproduciranog gradiva najčešće ne znaju odgovoriti. Mehaničkim učenjem gradivo se vrlo brzo zaboravlja. Dijete se treba naučiti da uči s razumijevanjem i kritički (aktivno učenje) te da takvu naviku primjenjuje svakodnevno.

Izradite plan učenja! Ponekad djeca ne mogu procijeniti koliko im vremena treba da bi naučili određeno gradivo te zbog toga budu u stisci s vremenom. U takvim situacijama djeca mogu postati anksiozna kada postanu svjesna da nemaju dovoljno vremena za gradivo.

Omogućite uvjete za učenje! Većina djece bi odabrala raditi druge aktivnosti prije nego se posveti učenju. Ponekad se zbilja teško natjerati na učenje. Stoga je važno  da se djetetu osiguraju ugodni i adekvatni uvjeti za učenje – vlastita soba sa stolom (ili barem samo stol koji je udaljen od razgovora ukućana i ostalih zvukova). Također, prostor treba biti dovoljno osvijetljen te se djetetu treba osigurati mir i tišina. Ako dijete ne voli učiti uz potpunu tišinu, korisna je glazba bez teksta koja neutralizira tišinu ili zvukove iz okoline (zvukovi prirode, orijentalna glazba i sl.).

Budite podrška djetetu u koncentriranju na učenje! Za uspješno učenje potrebna je koncentracija koja se kod djece lako i često gubi. Zato je potrebno maknuti iz djetetovog vidokruga sve što bi dodatno otežavalo održavanje koncentracije - časopisi, video igrice, ugašen televizor, radio, kompjuter. Pokazatelj da dijete nije koncentrirano na gradivo jest kada duže vrijeme čita određeni tekst, a ne može prepričati o čemu se u tekstu radi. Roditelj može pomoći konkretnim savjetima djetetu, npr. da nakon svakog odjeljka ponovi naglas o čemu je čitalo, da piše sažetke, bilješke, obilježava tekst različitim bojama (svaka boja pokazuje važnost određenog dijela). Također je korisno ako dijete prvo uči teže i njemu nezanimljivo gradivo, jer je tada odmornije i koncentracija je veća.  Npr. ako dijete ima više smisla i želje za učenje povijesti, a manje za kemiju, radije neka počne upravo sa savladavanjem gradiva iz kemije. 

Pisanje zadaće umjesto djeteta?! Bez obzira koliko se dijete mučilo s gradivom ili koliko roditelj želi da dijete ima što bolje ocjene, nije dobro da roditelj piše zadaću umjesto djeteta. Svaka ocjena treba biti odraz djetetovog truda pa će i sama ocjena biti prirodna posljedica koju je važno da dijete iskusi.

Pohvala. Kad dijete prijeđe određenu etapu plana i dostigne cilj učenja, pohvalite ga. Time dobiva priznanje da je uspjelo i povezuje školu i učenje s pozitivnim. To će imati puno više koristi od prigovora da nedovoljno uči.

 

 

 

 

Zadnja izmjena: 25.01.2021.