Roditeljstvo

Zadnja izmjena: 06.12.2021.

Dobrobiti koje djeca i očevi imaju od aktivnog uključivanja očeva u život djeteta i obitelji

Istraživanje provedeno u Engleskoj, Walesu i Škotskoj (br. = 17 000) pokazalo je da su muškarci koji su od početka bili uključeni u brigu o djeci pokazivali interes za različita područja života svoje djece i ostvarivali bolje odnose sa sinovima ili kćerima.

To se vidi i na primjeru Švedske i Norveške gdje se politika rodne ravnopravnosti provodi već gotovo pet desetljeća, a uključuje i fokus na veće uključenje muškaraca u brigu o djeci. Također, studije iz tih skandinavskih zemalja pokazuju da se žene, kad su muškarci snažnije uključeni u brigu o djeci, osjećaju manje opterećenima, a kod muškaraca je zabilježeno bolje mentalno zdravlje te su muškarci i žene općenito zadovoljniji svojom bračnom vezom.

Različita istraživanja (IMAGES) iz sedam zemalja (među kojima je i Hrvatska) koje su sudjelovale u ispitivanju također su potvrdila da su se muškarci koji su bili aktivnije uključeni u očinstvo osjećali zadovoljnijima svojim životom, bolje su vodili brigu o svojem zdravlju, a žene su imale veći stupanj zadovoljstva životom i vezom, pa tako i seksualnog zadovoljstva, kad su njihovi partneri obavljali ravnopravan dio zadataka brige o djeci.

Općenito, zdravlje muškaraca obično je bolje kod onih muškaraca koji su uključeni u roditeljstvo. Veća je vjerojatnost da će biti zadovoljni svojim životom, živjeti duže, rjeđe biti bolesni, konzumirati manje alkohola i droga, osjećati manje stresa, imati manje nezgoda i više sudjelovati u zajednici.

Analiza učinka aktivnoga uključivanja očeva na razvoj djeteta, pokazala je da se djeca koja imaju oca uključenoga u roditeljstvo suočavaju s manje problema u ponašanju, rjeđe su u sukobu sa zakonom, manje su financijski osjetljiva, imaju bolje rezultate u školi i općenito manje stresa u odrasloj dobi.

S druge je strane poznato da odsutnost oca ima vrlo velik neizravni i izravni ekonomski i društveni učinak. Primjerice, jedna studija provedena u SAD-u pokazala je da kućanstva bez oca predstavljaju veći trošak za državne programe socijalne pomoći. U Hrvatskoj, praksa pokazuje da kada roditelj odlazi na izdržavanje kazne zatvora financijska situacija obitelji se značajno pogoršava, što je posebno problematično za obitelji koje su se i prije nalazile u teškoj financijskoj situaciji.

Kad su očevi aktivnije uključeni u život svojih sinova i kćeri, veća je vjerojatnost da će djeca biti boljega fizičkog i mentalnog zdravlja, da će pokazivati bolje školske rezultate, bolje odnose s vršnjacima i okolinom, imati veće samopouzdanje, manje problema u ponašanju i veću otpornost na stres. Osim toga, vjerojatnije je da će adolescenti/adolescentice čiji su očevi aktivno uključeni u njihov život biti boljeg mentalnog zdravlja, imat će manju sklonost zlouporabi droga i bit će skloniji/sklonije sigurnom seksualnom ponašanju.

Prisutnost oca ima pozitivan učinak na prihod obitelji. Kad je otac prisutan, prihod se obično povećava, čak i kada otac zarađuje manji udio ukupnog dohotka od majke. Očevo sudjelovanje u privređivanju i brizi o djeci ima i pozitivan učinak na majke, one su manje opterećene brigom o djeci i kućanskim poslovima i često su boljega fizičkog i mentalnog zdravlja.

Zadnja izmjena: 06.12.2021.