Prava

Zadnja izmjena: 25.01.2021.

Značaj Preporuka CM/Rec(2018)5 Odbora ministara državama članicama o djeci roditelja zatvorenika

Preporuke Odbora ministara su temeljene na osnovnim načelima i doprinosu Konvencije o pravima djeteta, a tiču se zaštite najboljeg interesa djeteta te uzimanja u obzir dječje perspektive prilikom donošenja odluka vezano uz roditelja koji je u sukobu sa zakonom te senzibiliziranosti samog zatvorskog sustava za potrebe djece. 

Preporuke se referiraju na cjelokupni postupak koji se vodi protiv roditelja i uzimaju u obzir njegov utjecaj na dobrobit djeteta. Tako se posebno naglašava zaštita prava i perspektiva djeteta od uhićenja roditelja, trajanja istražnog zatvora, osuđenja te odabira samog kaznenog tijela.

Važno je za naglasiti da se često zaboravlja da su djeca čiji su roditelji u sukobu sa zakonom puno brojnija skupina nego što se to čini na prvi pogled. Ona uključuje ne samo onu djecu čiji se roditelji trenutno nalaze na izdržavanju kazne zatvora, nego ovoj ranjivoj skupini pripadaju također i djeca istražnih zatvorenika, uhićenika i pritvorenika, djeca čiji su roditelji već izdržali kaznu zatvoru te djeca “rođena” u zatvoru.

Stavljajući naglasak i posebno se referirajući na sve procesne faze postupka protiv roditelja Preporuke jasno naglašavaju da prilikom djelovanja institucija prioritet uvijek treba biti zaštita djece u svakom trenutku. Tako se posebno naglašava da se uhićenje roditelja nikada ne treba odvijati u prisustvu djeteta te da ga treba izbjegavati kada god je to moguće.
Također, Preporuke naglašavaju prava djece istražnih zatvorenika te važnost  održavanja kontinuiranih posjeta od trenutka od kada je roditelj odvojen od djeteta.
Navodi se da se treba omogućiti posjet djetetu u roku od tjedan dana od uhićenja roditelja.

Nadalje, najbolji interes djeteta treba uzeti u obzir i prilikom odabira kaznenog tijela za izdržavanje kazne te se naglašava da prednost trebaju imati ona kaznena tijela koja su najbliža prebivalištu djeteta. Ova preporuka je jako važna te reflektira probleme iz prakse jer su mnoga djeca uskraćena za kontakt s roditeljem upravo jer nemaju sredstava ili vremenskih mogućnosti za posjet u slučajevima kada je kazneno tijelo znatno udaljeno od njihova doma.        

Što se tiče samog zatvorskog sustava, Preporuke napominju da je važno da kaznena tijela mogu djetetu omogućiti interakciju s roditeljem u primjerenim uvjetima gdje će se dijete osjećati sigurno i gdje će se štititi njegovo dostojanstvo. Također, naglašava se  važnost osposobljenosti i stručnosti zaposlenika zatvorskog sustava za interakciju s djecom kroz omogućavanje različitih obuka, mjera i praksi koji će osnažiti zaposlenike te im osvijestiti potrebe djece. Nadalje, dostupnost informacija o mogućnostima kontakta i svih ostalih relevantnih informacija vezano uz roditelja se naglašava te se stavlja naglasak na razumljivost i prilagođenost informacija samome djetetu. 

Važan doprinos Preporuka je također davanje prednosti alternativnim mjerama kažnjavanja da se spriječi odvajanje roditelja od djece, što uključuje i položaj majki u zatvoru te njihove djece. Naglašava se da je važno da se omogući da majke zatvorenice mogu izdržavati kaznu sa svojim djetetom, ako je to u njegovom interesu te da se o svakom slučaju treba odlučivati individualno, rukovodeći se najboljim interesom djeteta.     

Preporuke su važan međunarodni alat za zagovaranje pozitivnih promjena u zatvorskog sustavu kako bi se što više štitilo djecu i njihove potrebe.   

Zadnja izmjena: 25.01.2021.