Prava

Zadnja izmjena: 17.05.2021.

Zaštita djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom u medijima

Često se događa da je počinjenje kaznenog djela popraćeno u medijima, a prilikom toga se može dogoditi da se iznose i neki detalji iz obiteljskog života samog počinitelja koji se posredno ili neposredno tiču njegove djece. Navedeno uključuje i situacije kada zbog određenih drugih specifičnih podataka i opisivanja okolnosti postaje moguće zaključiti o kojem je djetetu i obitelji riječ. Kada mediji izvještavaju o počiniteljima kaznenih djela, na prvom mjestu im treba biti najbolji interes djeteta te trebaju uvijek imati u vidu da počinitelji kaznenih djela imaju obitelji i djecu koja će također doći u kontakt s objavljenim informacijama. 

Članovi obitelj djeteta/djece mogu biti u prilici da im se novinari obrate u želji za informacijama. U ovakvim slučajevima je važno da obitelj zaštiti djecu od bilo kakvih iznošenja informacija o njima i obiteljskom životu. Prilikom davanja bilo kakvih podataka važno je uzeti u obzir kako će oni utjecati na život djeteta/djece. Niste dužni odgovarati na upite medija ako to ne želite i ne morate se nikome opravdavati. 

Djeca spadaju u ranjivu skupinu društva čime su posebno zaštićena u različitim aspektima, a jedan od njih je i pravo na privatnost te zaštitu osobnih podataka. Tako je u Konvenciji o pravima djeteta (čl. 16) navedeno da niti jedno dijete ne smije biti izloženo proizvoljnom ili nezakonitom miješanju u njegovu privatnost, obitelj te da dijete ima pravo na zakonsku zaštitu protiv takvog miješanja ili napada. Nadalje, u Zakonu o medijima (čl. 16) se navodi da je dužnost medija da poštuju privatnost, dostojanstvo, ugled i čast građana, a osobito djece, mladeži i obitelji. Objavljivanje informacija kojima se otkriva identitet djeteta, ako se time ugrožava dobrobit djeteta, zabranjuje se. Nadalje, povreda privatnosti djeteta i iznošenje informacija iz osobnog i obiteljskog života koje mogu uzrokovati uznemirenost djeteta ili ugroziti njegovu dobrobit, sankcioniraju su Kaznenim zakonom (čl. 178).

Djeca čiji su roditelji u sukobu sa zakonom nalaze se u vrlo osjetljivoj situaciji te su vrlo ranjiva skupina. Objavljivanjem njihovih osobnih podataka ili informacija vezano uz obiteljski život u kontekstu počinjenja kaznenog djela, mogu ugroziti njihov rast i razvoj te ih dodatno stigmatizirati. Promjene u obitelji koje se događaju zbog roditeljevog počinjenja kaznenog djela, stvaraju veliki stres koji može biti dodatno naglašen neetičnim i neopreznim izvještavanjima u medijima vezanima uz obiteljski život djeteta.

 

Preporuke Ureda pravobraniteljice za djecu o važnosti etičnog izvještavanja i zaštite privatnosti djece

Pravobraniteljica za zaštitu djece prepoznaje važnost etičnog izvještavanja i zaštite privatnosti djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, temeljem čega su nastale Preporuke Ureda pravobraniteljice za djecu RH vezano uz izvještavanje o djeci čiji roditelj je u sukobu sa zakonom koje su dio Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu iz 2020. godine. U Preporukama se jasno naglašava da prilikom objave vijesti o odraslim počiniteljima kaznenih djela uvijek treba izbjegavati iznošenje detalja iz obiteljskoga života, o odnosima među supružnicima i njihovim odnosima s djecom, o zdravstvenom stanju i drugim teškoćama njihove djece. Važnost zaštite djece u medijima prepoznaje se i u Kodeksu časti, Hrvatskog novinarskog društva, a njegovo poštovanje prati Novinarsko vijeće časti koje ima zadaću očuvati ugled novinarstva kao profesije poštujući i slobodu izražavanja i poštivanja etičnosti. 

Kontakti Pravobraniteljice za djecu :

  • poštom na adresu: Pravobraniteljica za djecu, Teslina 10, 10000 Zagreb 
  • na faks broj: + 385 1 4921 277 
  • na email: info@dijete.hr 
  • na posebni email samo za djecu: mojglas@dijete.hr 

 

Kontakti Hrvatskog novinarskog društva i Novinarskog vijeća časti: 

 

Zadnja izmjena: 17.05.2021.