Prava

Zadnja izmjena: 25.01.2021.

Uloga i djelovanje Ureda pravobraniteljice za djecu

Pravobraniteljica za djecu

Ured pravobraniteljice za djecu prepoznao je ranjivost djece čiji se roditelji nalaze u zatvoru još 2006. godine. Od tada se aktivno bavi osvještavanjem različitih dijelova društva o važnosti suradnje s ciljem poboljšanja položaja ove skupine djece. Upravo Ured pravobraniteljice kontinuirano poziva različite institucije i udruge da budu podrška i potpora zatvorenicima i zatvorenicama te njihovim obiteljima kako bi sačuvali obiteljske veze i emocionalnu bliskost.

Uredu pravobraniteljice za djecu mogu se obratiti svi: djeca, roditelji, drugi članovi obitelji, udruge i svi ostali u društvu za dodatnu podršku, pomoć, informaciju ili savjet u ostvarivanju djetetovih prava. Također, mogu se i podnositi prijave kada se krši neko od prava djeteta.   

Prijave se mogu podnijeti usmeno, telefonom ili osobno te u pisanome obliku:

  •     poštom na adresu: Pravobraniteljica za djecu, Teslina 10, 10000 Zagreb
  •     na faks broj: + 385 1 4921 277
  •     na email: info@dijete.hr
  •     na posebni email samo za djecu: mojglas@dijete.hr 

 

U prijavi je potrebno navesti svoje:

ime, prezime i adresu; ime, prezime, dob i adresu djeteta; naziv tijela na koje se odnosi pritužba; opis problema; u čemu se sastoji povreda prava djeteta.

Uz navedene podatke potrebno je priložiti kopije akata donesenih u postupku i ostalih dokumenata. Ured pravobraniteljice za djecu razmatra i anonimne podneske.

 

Što može pravobraniteljica?

Pravobraniteljica može upozoravati, predlagati i davati preporuke svim državnim institucijama te pravnim i fizičkim osobama. Nakon što predloži određeno poboljšanje može zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama. U raznim prilikama obavještava djecu, njihove roditelje i skrbnike o pravima djece i načinima njihove zaštite. Procijeni li potrebnim, može potaknuti donošenje i izmjene zakona koji se odnose na prava i zaštitu djece.

Ako u obavljanju dužnosti sazna da je dijete izvrgnuto nasilju, zlostavljanju, izrabljivanju ili zanemarivanju, podnijet će prijavu nadležnomu državnom odvjetništvu i obavijestiti centar za socijalnu skrb.

Pravobraniteljica i njezini suradnici susreću se s djecom na raznim mjestima i u raznim institucijama u kojima su djeca smještena ili se kratkotrajno nalaze, što uključuje zatvore i kaznionice.

Iako proučava i procjenjuje odluke koje se odnose na djecu, pravobraniteljica ne može mijenjati sudske odluke ili odluke drugih tijela niti je ovlaštena za odvjetničke poslove. Ne može zastupati stranke u upravnome i sudskome postupku niti davati pravne savjete. Zbog toga se oni koji trebaju pravno zastupanje ili pravni savjet trebaju obratiti odvjetniku.

Pravobraniteljica djeluje na takav način da predlaže pozitive promjene u društvu te bolju suradnju između različitih institucija kako bi se što više štitio najbolji interes djeteta.

Što se tiče zatvorskog sustava Pravobraniteljica po potrebi posjećuje kaznena tijela te provjerava u kojem uvjetima djeca dolaze roditeljima u posjet dok su na izdržavanju kazne te na koji način se kaznena tijela prilagođavaju potrebama djece. Pravobraniteljica temeljem uvida u situaciju na terenu izdaje preporuke. Što se tiče kaznenih tijela, tu se posebno naglašava da bi trebala biti opremljena s dječjim igračka i priborom uzimajući u obzir dob djeteta. Također, stavlja se naglasak na sam prostor za dječje posjete kako bi on bio što prilagođeniji za posjete. Važan aspekt je i sam ulazak djece u kazneno tijelo. Pravobraniteljica ovdje stavlja naglasak na što jednostavnije procedure ulaska bez nepotrebnog narušavanja privatnosti djeteta, čekanja i nepotrebnog izlaganja stresu. Sve su to vrlo važni aspekti koji značajno utječu na kvalitetu samog posjeta, ali i na odnos roditelja i djece.

Više o tome kakve pritužbe Ured zaprima i kakve preporuke daje pročitajte u članku Ured pravobraniteljice i zaštita djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom. 

 

 

Literatura:

Izvješća pravobraniteljice za djecu. Dostupno na sljedećoj poveznici

Djeca čiji su roditelji u zatvoru: Europska stajališta o dobroj praksi (2015) ur. Gabelica Šupljika, M. hrvatsko izdanje priručnika Children of Imprisoned Parents: European Perspectives on Good Practice (2014) Zagreb: Pravobranitelj za djecu RH; Pariz: Children of Prisoners Europe.

Preporuke odbora za prava djeteta Republici Hrvatskoj. Dostupno na sljedećoj poveznici

Opći komentar br. 14 (2013) o pravu djeteta da njegovi ili njeni najbolji interesi moraju imati prednost (čl. 3. st. 1.) (2013) [online] Odbor za prava djeteta. Dostupno na sljedećoj poveznici.

Unicef.hr (n.d) Konvencija o pravima djeteta. [online]  

Preporuka CM/Rec(2018)5 Odbora ministara državama članicama o djeci roditelja zatvorenika (Usvojio Odbor ministara 4. travnja 2018. na 1312. sastanku zamjenika ministara) (Prijevod: Pravobranitelj za djecu)

 

Zadnja izmjena: 25.01.2021.