Prava

Zadnja izmjena: 17.05.2021.

Uloga i djelovanje probacijskog ureda

Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda osoba koje su počinile kazneno djelo, s ciljem utjecanja na promjenu njihova ponašanja i razvijanja odgovornosti prema zajednici. Proces u konačnici treba voditi do toga da osoba više ne čini kaznena djela. Probacijski uredi su osnovani s ciljem da se počiniteljima kaznenih djela omogući vraćanje duga zajednici te odrađivanje kazne sa slobode, uključivanjem u različite aktivnosti, umjesto odlaska u zatvor. Također, probacija se može izreći i osobama koje su trenutno u zatvoru kako bi im se dio kazne zamijenio s periodom nadzora na slobodi. 

Tijekom perioda probacije, osobe uključene u probaciju imaju određene obveze koje moraju odraditi. Dužni su biti u kontaktu s probacijskim službenicima koji im pomažu da definirane obveze ispune te ih u tom procesu nadziru.

U Republici Hrvatskoj trenutno postoji 14 probacijskih ureda koji su smješteni u glavnim gradovima županija za koje su nadležni, osim par iznimki. Kontakte probacijskih ureda možete potražiti u Adresaru po županijama.

Probacijski uredi mogu biti uključeni u kazneni postupak koji se protiv osobe vodi u različitim fazama. Oni surađuju s različitim institucijama koje ih mogu uključiti u svoj rad i zatražiti ih mišljenje/izvješće o kazni te mogu biti zaduženi za nadzor o tome pridržava li se osoba pravila koja su joj određena umjesto kazne zatvora. Probacijski uredi surađuju s državnim odvjetništvom, sudovima, sucima izvršenja i kaznenim tijelima vezano uz izbor alternativne kazne (sankcije) i nadzor o tome izvršava li se ona sukladno dogovoru. Također, probacijski uredi surađuju s policijom, centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim sustavom, različitim udrugama te lokalnom zajednicom.

Sud, državno odvjetništvo, suci izvršenja, tijela koja odlučuju o uvjetom otpustu i(li) kaznena tijela mogu zatražiti uključivanje probacijskog ureda u različitim fazama kaznenog postupka koji se protiv osobe vodi.

  • Prije pokretanja optužnice – izvješće prije pokretanja optužnice te nadzor izvršavanja obveza temeljem rješenja državnog odvjetnika. To mogu biti mjere poput nadoknade štete prouzročene kaznenim djelom, uplate određene svote u humanitarne svrhe, odvikavanje od ovisnosti, rad za opće dobro i sl.
  • Tijekom sudskog postupka – izvješće sudu vezano uz izbor vrste i mjere kazneno pravne sankcije. 
  • Izvršavanje sankcija/mjera u zajednici – rad za opće dobro, uvjetna osuda (djelomična uvjetna osuda) sa zaštitnim nadzorom, posebne obveze i sigurnosne mjere. 
  • Izvršavanje kazne zatvora – (1) izvješće sucu izvršenja vezano uz odlučivanje o prekidu kazne zatvora ili o uvjetnom otpustu, (2) nadzor uvjetnog otpusta i prekida izvršavanja kazne zatvora, (3) izvješće kaznionici/zatvoru vezano uz odlučivanje o postupanju sa zatvorenikom, (4) javljanje zatvorenika probacijskom uredu tijekom korištenja pogodnosti izlaska.


Može se zaključiti da su glavne tri zadaće probacijskih ureda:

  1. nadzor nad izvršavanjem zadanih obveza osoba uključenih u probaciju
  2. podrška u nošenju sa svakodnevnim izazovima života na slobodi
  3. savjetovanje i osnaživanje kroz grupni i individualni rad s ciljem preveniranja rizika za ponovno počinjenje kaznenog djela i osnaživanja osobe (uključene u probaciju) za pozitivne životne promjene.

 

Prema osobi uključenoj u probaciju zabranjeno je nezakonito postupanje i diskriminacija. Ako ste uključeni u probaciju imate pravo na zaštitu osobnosti i tajnost osobnih podataka te pravo pritužbe na postupanje probacijskog službenika.

U slučaju da ste uključeni u neku od mjera probacije jako je važno da se pridržavate dogovora s probacijskim službenikom te da redovito ispunjavate dogovorene obaveze. Kontakti sa službenikom mogu se odvijati u probacijskom uredu ili vašem domu te je dobro da pripremite dokumentaciju koja bi vam mogla biti korisna. Također, važno je da ih odmah obavijestite ako mijenjate prebivalište i(li) boravište ili neke druge podatke za kontakt.

 

Zadnja izmjena: 17.05.2021.