Prava

Zadnja izmjena: 25.01.2021.

Ured pravobraniteljice i zaštita djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom

Ured pravobraniteljice za djecu po pitanju zaštite djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom djeluje još od 2006. godine, kada je prepoznata ranjivost i nevidljivost te skupine djece u hrvatskome društvu. 

Ured predlaže poboljšanja i daje preporuke za unaprjeđenja, prati rad svih tijela vezano uz kršenja prava djece te je zadužen za pritužbe vezane uz nepravilnosti i nedostatke u društvu koji mogu dovesti do toga da se djeca stavljaju u nepovoljan položaj. Više o tome kako djeluje Ured pravobraniteljice možete pročitati u članku Uloga i djelovanje Ureda pravobraniteljice za djecu.  

Prijave vezano uz zatvorski sustav koje je Ured pravobraniteljice zaprimio su raznolike, ali imaju isti ishod − otežavaju djetetu pravo na kvalitetan i blizak odnos s roditeljem. 

Neke od pritužbi su:   

 • udaljenost kaznenoga tijela od prebivališta djeteta 
 • nedostatak odrasle osobe koja bi mogla dijete dovoditi u posjete 
 • loši obiteljski odnosi koji uzrokuju smanjen intenzitet ili potpun nedostatak kontakta
 • problemi uzdržavanja djeteta tijekom izdržavanja kazne zatvora  
 • ograničen način kontaktiranja - prekratki kontakti, premaleni broj kontakata
 • dugotrajno čekanje prije posjeta 
 • pretraživanje djece prilikom ulaska u kazneno tijelo 
 • neadekvatni prostori namijenjeni dječjim posjetima 
 • nedostatak podrške od strane CZSS-a, škola, udomitelja
 • nejednakost prava djece istražnih zatvorenika 
 • nesenzibilizirano medijsko izvještavanje u slučajevima u koje su uključena djeca.

 

Može se zaključiti da je priroda pritužbi jako raznolika te da se odnosi na različite dimenzije prava djeteta. Neke od pritužbi su prouzrokovane narušenim odnosima roditelja koja se odražavaju na podršku djetetu da posjeti kazneno tijelo, neke se tiču pravila sigurnosti i protokola ulaska u kazneno tijelo koje često znaju biti rigidne, a neke ostatka društva u kojem izostaje suradnja i podrška.  

Temeljem svoga rada Ured piše preporuke za daljnja djelovanja kako bi se sustav podrške unaprijedio. 

Neke od preporuka za zatvorski sustav: 

 • da se majkama u istražnom zatvoru omogući boravak s malim djetetom 
 • unaprjeđenje uvjeta posjeta – posebno vrijeme za dječje posjete 
 • jednaka prava za djecu roditelja koji su u istražnom zatvoru  
 • istražni zatvorenici koji su maloljetni trebaju biti u zasebnim prostorima od ostatak istražnih zatvorenika 
 • sistematično prikupljanje podataka o djeci čiji su roditelji nalaze na izdržavanju kazne zatvora 
 • opremanje prostora za dječje posjete
 • pristupačno informiranje djece o mogućnostima kontakata i posjeta.   

Može se zaključiti da postoje različite prepreke koje znatno utječu na kvalitetu kontakata koje roditelj koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora može imati sa svojim djetetom. S obzirom na različitu prirodu prepreka potrebno je ulaganje truda od različitih strana u društvu, unutar zatvorskoga sustava i izvan njega, kako bi zajedničkim snagama radili na poboljšanju ostvarivanja prava djece. 

 

Literatura:  

Internetska stranica Ureda Pravobraniteljice: dijete.hr – izvješća i preporuke 

 

Zadnja izmjena: 25.01.2021.