Prava

Zadnja izmjena: 17.05.2021.

Mali rječnik pojmova o probaciji

Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda osoba koje su počinile kazneno djelo čiji je cilj utjecanje na njihovu promjenu ponašanja i razvijanja odgovornosti prema zajednici. Pojmovi vezani uz probacijski rad i djelovanje probacijskog ureda uključuju različita prava i obaveze. 

Pojedinačni program postupanja – dokument koji izrađuje probacijski ured u suradnji s osobom kojoj je izrečena neka od mjera probacije kako bi postavili ciljeve na kojima će zajedno raditi što uključuje izvršavanje zaštitnog nadzora, sigurnosnih mjera, posebnih obveza i obveza te drugih poslova. 

Posebne obveze uključuju različite zadatke koje osoba mora ispuniti poput nastavka obrazovanja ili osposobljavanja za određeno zanimanje, pronalaska zaposlenja koje odgovara stručnoj spremi osobe, nadziranog raspolaganja prihodima kada osoba mora nekoga uzdržavati, liječenja koje je nužno kako bi se otklonile zdravstvene smetnje koje mogu utjecati na počinjenje novog kaznenog djela, ispunjavanja obveza uzdržavanja, redovitog javljanja probacijskom uredu, centru za socijalnu skrb, sudu, policijskoj upravi ili drugom nadležnom tijelu.

Zaštitni nadzor – nadzor koji probacijski ured provodi s ciljem uvida u izvršavanje obaveza (neke od mjera probacije i drugih mjera) koje su izrečene osobi. Nadzor uključuje redovno javljanje probacijskom službeniku, dolazak u probacijski ured ili primanje službenika u vlastitom domu.

Sigurnosne mjere uključuju obvezno psihijatrijsko liječenje, obvezno liječenje od ovisnosti i obvezan psihosocijalni tretman (za osobe koje su počinile kazneno djelo koje je uključivalo nasilje).

Rad za opće dobro je zamjena za izrečenu kaznu zatvora u trajanju do godine dana koju izriče sud temeljem mišljenja probacijskog ureda. Rad za opće dobro može se izreći u maksimalnom trajanju do 730 sati koji su svojevrsna zamjena za boravak u kaznenom tijelu u kojoj je dan zatvora 2 sata rada za opće dobro. Osoba mora odraditi sve sate u roku od mjesec dana do dvije godine, ovisno o tome koji joj je rok napisan u rješenju. U slučaju određivanja rada za opće dobro, probacijski ured za svaku osobu odabire mjesto gdje će odraditi rad za opće dobro. To mogu biti različite institucije/ustanove ili udruge koje organiziraju poslove od humanitarnog, ekološkog i komunalnog značenja u koje mogu uključiti osobu. Cilj rada za opće dobro jest poticanje odgovornosti, radnih navika i pozitivne promjene ponašanja, stvaranje mreže podrške kako bi se smanjio rizik za ponovno počinjenje kaznenog djela. 

Uvjetna osuda – osoba je proglašena krivim za počinjenje kaznenog djela, međutim umjesto odlaska u kazneno tijelo (kaznionicu ili zatvor) izriču joj se druge vrste sankcija/mjera koje mora ispuniti kako bi ostala na slobodi s uvjetom da ne smije počiniti novo kazneno djelo u tom periodu. 

Uvjetni otpust – može se izreći osobama koje su već izvršile polovicu kazne zatvora u kaznenom tijelu (zatvor ili kaznionica) te se procjenjuje da više neće počiniti novo kazneno djelo. U tom slučaju preostali dio kazne osoba izvršava na slobodi pod nadzorom nadležnog probacijskog ureda koji osobi pruža podršku. Uvjetni otpust izriče se temeljem procjene za svaku osobu pojedinačno vezanu uz njezine mogućnosti resocijalizacije prilikom povratka u zajednicu (mogućnost zapošljavanja i smještaja, izvršavanja posebnih obveza, suglasnosti osoba koje borave na adresi).

Više o djelovanju probacijskog ureda i njegovog uključivanja u različite faze kaznenog postupka možete pročitati na sljedećoj poveznici

Zadnja izmjena: 17.05.2021.