Prava

Zadnja izmjena: 17.05.2021.

Kako ostvariti prava pri centru za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb ima različite uloge i usluge, a neke od najvažnijih, povezane s iskustvom izdržavanja kazne zatvora, briga su za materijalno ugrožene te obiteljsko pravna zaštita. U nastavku možete pročitati koja sve prava i mogućnosti imate te kako i gdje ih ostvariti.Postupak ostvarivanja prava pri centru za socijalnu skrb

Prvi je korak u ostvarivanju prava, znati koji je centar nadležan za vaš slučaj. Nadležnost centra za socijalnu skrb određuje se prema vašem prebivalištu (adresi koja vam piše na osobnoj iskaznici). Ako nemate regulirano prebivalište, onda prema boravištu, a ako nemate ni prebivalište ni boravište, onda prema posljednjem prijavljenom prebivalištu odnosno boravištu. U slučaju da živite na području Grada Zagreba na internetskoj stanici Centra za socijalnu skrb Zagreb možete pronaći koja je podružnica nadležna s obzirom na vašu adresu te možete pronaći različite obrasce za ostvarivanje prava. 

Kada prvi put dolazite u centar za socijalnu skrb (CZSS), javljate se u prijemni ured gdje ćete dobiti informacije o svim pravima i uslugama koje centar pruža. Djelatnik u prijemnom uredu dat će vam potrebne obrasce zahtjeva za ostvarivanje prava i usluga.

Nakon što se ustanove vaše potrebe, ovisno o njima, uputit će vas se na druge odjele koji se bave posebnim područjima. U CZSS-u postoje tri različita odjela, a to su: odjel novčanih naknada, odjel za djecu mlade i obitelj te odjel za odrasle osobe.

 

Odjel novčanih davanja – prava i mogućnosti 


Briga za materijalno ugrožene osobe
odnosi se na pružanje različitih vrsta novčanih pomoći osobama koje ispunjavaju kriterije za njihovo primanje, a definirane su Zakonom o socijalnoj skrbi. Kriteriji se najčešće tiču visine primanja/imovine koje kućanstvo ili samac ima te prijave na Hrvatskom zavodui za zapošljavanje u slučaju nezaposlenosti. Ostale kriterije možete provjeriti na poveznici.

Od prava se nude:

  • zajamčena minimalna naknada
  • jednokratna naknada
  • uputnica za prenoćište za beskućnike
  • uputnica za pučku kuhinju.

 

Odlazak osobe na izdržavanje kazne zatvora 

U trenutku odlaska člana obitelji u zatvor, u obitelji može doći do financijskih problema. Najčešće je upravo zatvorenik bio primarni hranitelj obitelji te je sada obitelj u velikome financijskom riziku zbog gubitka izvora prihoda. U tom slučaju predstavnik obitelji (najčešće suprug/a zatvorenika/ice) može podnijeti zahtjev za zajamčenom minimalnom naknadom i(li) jednokratnom naknadom pri CZSS-u. Siromaštvo obitelji čiji je član u zatvoru jedan je od uzroka smanjenja intenziteta i učestalosti kontakata djeteta i roditelja te je još izraženije u slučaju kada postoji velika geografska udaljenost između kaznenog tijela (zatvora ili kaznionice) i djetetova prebivališta. Izdaci za dolazak u posjet mogu ugrožavati već ionako narušen budžet obitelji. Jednokratna naknada se može zatražiti i za posjet članu obitelji u kazneno tijelo, međutim važno je uzeti u obzir da dječji posjet roditelju u kaznenome tijelu nije direktno naveden u Zakonu o socijalnoj skrbi kao razlog primanja jednokratne naknade. Odluku o tome hoće li se odobriti jednokratna naknada donosi nadležni socijalni radnik/ica u CZSS-u, nakon procjene financijskog stanja u obitelji.

Za novčanu pomoć namijenjenu subvencioniranju troškova puta za posjete obitelj se također možete obratiti i zakladi Hrvatska za djecu na adresu Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb, putem telefona: + 385 1 3657 901 ili na email: info@zhzd.hr, a ostale informacije možete provjeriti na njihovoj internetskoj stranici.

 

Osobe koje trenutno izdržavaju kaznu zatvora

Ako se trenutno nalazite na izdržavanju kazne zatvora možete podnijeti zahtjev za jednokratnom naknadom u slučaju da imate neku izvanrednu potrebu koja se ne može pružiti unutar kaznenog tijela ili ako se spremate na izlazak iz kaznenog tijela jer se kazni bliži kraj. 

 

Osobe koje su izdržale kaznu zatvora 

Po izlasku s izdržavanja kazne zatvora, javljate se u prijemni ured CZSS-a radi podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem prava i usluga (zajamčena minimalna naknada, jednokratna naknada) koji će vas dalje uputiti na odjel novčanih davanja gdje također možete tražiti uputnicu za prihvatilište za beskućnike i uputnicu za pučku kuhinju, ako nemate osiguran smještaj nakon izlaska iz kaznenog tijela.

 


Postupak donošenja odluka o pravima i uslugama 

Zahtjev za nekom od novčanih pomoći koji ste podnijeli u prijamnom odjelu dostavlja se nadležnom stručnom radniku s odjela novčanih naknada. Nakon što zaprimi zahtjev stručni djelatnik će vas pozvati na razgovor i zatražiti (vas ili službenim putem) dokumentaciju kojom se može dokazati da zadovoljavate kriterije za ostvarivanjem prava na neku od novčanih naknada te će o tome sastaviti zapisnik s izjavom o vašim materijalnim i obiteljskim prilikama. Nakon prikupljanja svih potrebnih informacija donosi se rješenje o novčanoj pomoći.  

 

Odjel za djecu, mlade i obitelj – prava i mogućnosti 


Obiteljsko-pravna zaštita
posvećena je zaštiti najboljeg interesa djece i pružanja podrške obiteljima vezano uz različite poteškoće. Pomoć možete dobiti ako ste roditelj maloljetne djece ili punoljetne djece koju ste obvezni uzdržavati dok se redovno školuju. U kontekstu izdržavanja kazne zatvora ili izlazaka iz zatvora pomoć se može potražiti vezano uz: nemogućnosti ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi i(li) ograničenje roditeljske uloge, nemogućnost i(li) ograničenje mogućnosti za uzdržavanje djece, ograničenje i(li) neomogućavanje kontakta te narušene obiteljske, roditeljske i partnerske odnose.

CZSS pruža podršku u slučaju da u obitelji postoje maloljetna djeca koja trebaju sačuvati bliskost i kontakte s roditeljem. Obitelji zatvorenika i(li) zatvorenice mogu zatražiti pomoć i podršku vezano uz odvajanje djeteta od roditelja zbog izdržavanja kazne te održavanju bliskosti/kontakta s roditeljem u zatvoru. Osobe koje izlaze na slobodu te trebaju pomoć prilikom ponovnog ostvarivanja kontakta s obitelji također mogu zatražiti pomoć u CZSS-u isto kao i članovi njihovih obitelji. Nadalje pomoć mogu tražiti trenutni zatvorenici i(li) zatvorenice ako smatraju da su njihova roditeljska prava ugrožena, tj. da ih se neopravdano zakida za kontakt s djetetom/djecom.  

Primjer usluga vezanih uz obiteljsko pravnu zaštitu su obvezno savjetovanje prije razvoda braka ili drugih sudskih postupaka vezanih za djecu i ostvarivanja roditeljske skrbi, intervencije s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju itd. 

Zadnja izmjena: 17.05.2021.