Prava

Zadnja izmjena: 14.07.2021.

Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć namijenjena je osobama koje su materijalno ugrožene i nemaju mogućnosti ostvariti prava koja im pripadaju. Cilj je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarivanja pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima. 

Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao primarna i sekundarna pravna pomoć, a kategorije građana koje imaju pravo zatražiti navedene usluge definirane su u Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. 

 

Primarna pravna pomoć

Primarna pravna pomoć obuhvaća:  

  • opću pravnu informaciju
  • pravni savjet
  • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
  • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
  • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

 

Ova vrsta usluge namijenjena je osobama koje nemaju dovoljno znanja  i vještina kako bi ostvarile prava te imaju teške materijalne prilike koje bi ih mogle ugroziti ako potraže pomoć koja se naplaćuje. Primarnu pravnu pomoć mogu potražiti kod sljedećih pružatelja usluga: upravna tijela, ovlaštene udruge i pravne klinike. 

Upravna tijela su ovlaštena u pružanju primarne pravne pomoći što znači da daju opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljaju podneske. U svakoj županiji postoji odjel koji pruža primarnu besplatnu pravnu pomoć, a potražiti ih možete u našem Adresaru. Što se tiče udruga, one moraju biti ovlaštene za pružanje pravne pomoći, tj. upisane u Registar udruga pri Ministarstvu pravosuđa uprave. Popis ovlaštenih udruga koje su pružatelji primarne pravne pomoći možete pronaći na sljedećoj poveznici.


Sekundarna pravna pomoć

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

  • pravni savjet
  • sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
  • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
  • zastupanje u sudskim postupcima
  • pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

 

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka te oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi, a pružaju je odvjetnici. Kako biste imali pravo na ovu vrstu usluge morate zadovoljiti točno propisane uvjete Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći što između ostaloga, uključuje određenu visinu prihoda i imovine koju osoba posjeduje. U moru različitih pojmova važno je razlikovati različite vrste pravne pomoći kako bismo znali što možemo očekivati od pružatelja usluga i može li nam pomoći s obzirom na konkretnu situaciju za koju nam pomoć treba. Ako procjenjujete da vam je potrebna pravna pomoć, potražite ju u našem Adresaru s obzirom na županiju u kojoj živite. 

 

Zadnja izmjena: 14.07.2021.