povratak

Platforma

Udruga za kreativni socijalni rad

Udruga za kreativni socijalni rad je nevladina neprofitna udruga osnovana 1998. godine s ciljem osmišljavanja i provedbe preventivnih i kurativnih programa u svim područjima socijalnog rada te provođenja aktivnosti sa svim skupinama društva koje su u stanju potrebe. Prepoznavši potrebe za aktivnijim angažmanom socijalnih radnika u lokalnoj zajednici kao i zbog otvaranja mogućnosti za slobodno djelovanje kroz kvalitetno utemeljene projekte i programe koji će biti od koristi za zajednicu i društvo, skupina mladih stručnjaka od 2005. godine osmišljava i provodi programe i projekte koji su korisni za zajednicu i društvo.

 

Osnovni ciljevi udruge
  • pružanje psihosocijalne pomoći i podrške zainteresiranim skupinama društva s ciljem razvijanja pozitivnih potencijala pojedinca, grupe i zajednice,
  • educiranje, organiziranje i mobiliziranje građana na rješavanju problema u zajednici,
  • rad na podizanju kvalitete življenja kroz kontinuirano osmišljavanje i implementaciju različitih programa i projekata namijenjenih korisnicima,
  • prevencija ovisnosti i ukazivanje zdravog načina života kroz edukacije i aktivno djelovanje u stručnom pomaganju ovisnicima u postizanju trajne apstinencije.
     

Udruga za kreativni socijalni rad već dugi niz godina osmišljava te provodi projekte u zatvorskom sustavu i zajednici namijenjene resocijalizaciji te rehabilitaciji bivših i sadašnjih zatvorenika. Trenutno se provode sljedeće projekte: Taata!!!, Umjetnost je i u meni i u tebi, Sport u zatvoru, plan za budućnost, Uključi se - zaslužio si, Psihosocijalni tretman ovisnika zatvorenika.
Svi navedeni projekti i programi se provode unutar zatvorskog sustava, osim projekta Uključi se - zaslužio si koji se djelomično provodi i izvan njega po izlasku zatvorenika, a potencijalni korisnici se mogu uključiti na način da kontaktiraju Udrugu te izraze želju za sudjelovanjem.

Kontaktirati udrugu možete putem kontakt forme na web stranici ili telefonom 01 55 32 966 /  091 6050 938.