povratak

Platforma

Udruga Vida

Udruga za pomoć ovisnicima “Vida” Rijeka djeluje s ciljem prevencije i suzbijanja ovisnosti, pružanja podrške ovisnicima i ovisnicama u svrhu rehabilitacije i socijalne reintegracije te pomoći obiteljima ugroženima ovisnošću i pratećim bolestima, invaliditetom, nasiljem i/ili poteškoćama nastalim zbog deficita mentalnog i psihičkog zdravlja. Pruža podršku djeci iz takvih obitelji, radi s mladima i za mlade, naročito s mladima u riziku od razvoja ovisnosti i socijalne isključenosti. Kontinuirano djeluje na promicanju i razvoju volonterstva i socijalnog poduzetništva, na unapređenju i zaštiti zdravlja, smanjenju stigme, kao i  na prevenciji i suzbijanju ovisnosti u lokalnoj zajednici.

Udruga trenutno zapošljava 4 djelatnice:  2 psihologinje, pravnicu, i teologinju/kulturologinju. Uz to, nastoji redovito zapošljavati osobe koje pripadaju korisničkoj skupini putem mjera poticajnog zapošljavanja (javni radovi) na pomoćnim poslovima u Udruzi. Okuplja volontere i volonterke (pripadnike/ce korisničke skupine i mlade stručnjake/inje) te korisnike (ovisnike i njihove obitelji) u Resocijalizacijskom centru u Rijeci. Mogućnost organiziranog stanovanja za ovisnike/ce u procesu resocijalizacije, Udruga pruža u partnerstvu sa Zadrugom “Lada” u Stambenoj zajednici u Lokvama.

Udruga “Vida” Provodi 3 osnovna Programa, od kojih 1 horizontalni: Program socijalne reintegracije ovisnika i ovisnica, koji uključuje i anti-stigmatizacijski te rodno osjetljiv program; Program prevencije, nastao zbog potrebe obuhvata mladih u riziku od razvoja ovisnosti i socijalne isključenosti (djeca ovisnika/ca, eksperimentatori, neet populacija) te edukacije stručnjaka u odgojno-obrazovnim institucijama; te Program razvoja društvenog poduzetništva, što je horizontalni program Udruge nastao s ciljem nastao je s ciljem poticanja zapošljavanja osoba s teškoćama u pristupu tržištu rada.

Kontaktirati nas možete mailom: udrugavida.rijeka@gmail.com ili telefonom 051371089.