povratak

Platforma

Udruga Terra

Udruga Terra je neprofitna organizacija, osnovana 1998. godine, koja okuplja stručnjake iz različitih područja te putem savjetovanja, edukacije, psiho-socijalne podrške i javnog zagovaranja radi na smanjenju socijalne isključenosti i unapređenju zdravlja lokalne zajednice u cjelini, s posebnim naglaskom na mentalno zdravlje te prepreke s kojima se suočavaju ranjive i marginalizirane skupine. Kroz sve svoje programe radimo na prevenciji Hepatitisa, HIV a i drugih krvlju i spolno prenosivih bolesti.

Djelovanje udruge usmjereno je na uspostavljanje odnosa uzajamnog povjerenja i pružanja pomoći ovisnicima i povremenim konzumentima opojnih droga koji nisu adekvatno obuhvaćeni zdravstvenim i socijalnim mjerama postojećih ustanova i službi, kao i smanjenja štete nastale konzumiranjem opojnih droga. Cilj djelovanja Udruge jest i prevencija i suzbijanje ovisnosti, AIDS-a i ostalih spolno prenosivih bolesti, posebice kod rizičnih (ovisnici, osobe koje se bave prostitucijom, muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima i sl.) i marginaliziranih (socijalno ugrožene osobe, romska populacija i sl.) skupina, olakšavanje i omogućavanje procesa reintegracije ovisnika nakon završetka tretmana za liječenje, prevencija ovisnosti kod rizičnih skupina mladih te senzibilizacija i edukacija javnosti o problematici zlouporabe droga.

Također, Terra razvija programe Savjetovališta koji nude izvaninstitucionalni  tretman mladih koji pokazuju neka od rizičnih ponašanja te individualizirani tretman psiholoških poteškoća koji će doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja djece, mladih te njihovih obitelji.

Terra putem savjetovanja, edukacije i psiho-socijalne podrške radi na smanjenju socijalne isključenosti i unapređenju zdravlja ranjivih i marginaliziranih skupina društva. Svojim djelovanjem doprinosi razvoju civilnog društva i zajednice u kojoj svaki pojedinac može ostvariti svoja prava i razviti se u odgovornog i utjecajnog sudionika.

Sve aktivnosti Udruge provodi profesionalni tim zaposlenika, a podršku mu pružaju volonteri i vanjski suradnici stručnjaci. 

Udruga Terra ima 2 programa koji su namijenjeni bivšim zatvorenicima u postpenalnom razdoblju:

  1. Stambena zajednica Terra (Kuća na pola puta Terra) - u sklopu stambene zajednice pruža se usluga smještaja i sustavno osmišljen program koji uključuje različite aktivnosti koje su usmjerene na osnaživanja korisnika za uspješno osamostaljenje, upravljanje financijama, povećanje konkurentnosti na tržištu rada i zapošljavanje.
  2. Savjetovalište udruge Terra - u sklopu savjetovališta pruža se stručna mentorska podrška korisnicima koja uključuje različite aktivnosti koje su usmjerene na osnaživanja korisnika za uspješno osamostaljenje i zapošljavanje.

 

Kontakt za upućivanje korisnika:
Udruga Terra, Krešimirova 12, 51000 Rijeka
telefon: 051 337 400, mobitel: 091 123 5711
e-mail: nikola@udrugaterra.hr.

Više o udruzi Terra možete pročitati na službenoj web stranici udruge https://www.udrugaterra.hr/