povratak

Platforma

Udruga roditelja Korak po korak

Udruga roditelja „Korak po korak“ nevladina je i neprofitna udruga koja podupire razvoj demokratskih odnosa u društvu kroz zaštitu, poštovanje i zalaganje za prava i interese djece i obitelji te jačanje glasa roditelja u kreiranju politika i odluka koje se tiču djece i obitelji.

Jedan od najistaknutijih programa udruge jest program Uključeni roditelji koji se provodi s ciljem doprinosa smanjenju diskriminacije i povećanoj integraciji bivših zatvorenika te njihovih obitelji kroz jačanje osobnih, roditeljskih i partnerskih resursa.

Projekti Uključene zajednice i Uključiva podrška provode se u sklopu programa Uključeni roditelji, a cilj je senzibilizirati, povezati i kapacitirati organizacije civilnoga društva za usluge koje pridonose kvalitetnomu postpenalnom prihvatu u lokalnoj zajednici, podići spremnost lokalnih ustanova i zajednice za kvalitetniji postpenalni prihvat te pridonijeti uspješnoj resocijalizaciji (bivših) zatvorenika kroz individualni psihosocijalni rad s korisnicima.

Udruga roditelja „Korak po korak” možete kontaktirati na adresi: Ilica 73, 10 000 Zagreb te putem e-maila: info@udrugaroditeljakpk.hr, mia@udrugaroditeljakpk.hr ili na telefon: + 385 1 4855 578.