povratak

Platforma

Udruga PET PLUS

Udruga PET PLUS neprofitna je organizacija koja djeluje od 2000. godine, iza sebe ima preko 30 provedenih projekata.

Područja djelovanja Udruge PET PLUS: programi prevencije ovisnosti, resocijalizacija ovisnika o drogama, poremećaji prehrane, promicanje zdravlja, zdravih stilova života i ekologije, smanjenje socijalne isključenosti osoba starije životne dobi.

Misija Udruge PET PLUS je aktivno provoditi programe prevencije ovisnosti, prevencije poremećaja prehrane, prevencije neprihvatljivih ponašanja, resocijalizacije i rehabilitacije te pružiti podršku svakom pojedincu koji ima problem.

Udruga PET PLUS promiče i ostvaruje zamisli razvoja humanoga društva i podizanja kakvoće života u svim segmentima s naglaskom na sprječavanje svih oblika devijantnih ponašanja, u skladu sa zakonima prirode i okoliša.


Udruga je kroz godine rada razvila niz sjajnih suradnji poput one s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Gradom Zagrebom, Ministarstvom pravosuđa (Probacijskom službom i Zatvorskim sustavom), Ministarstvom zdravstva i još mnoge druge. Uz suradnje Udruga je ostvarila i dugogodišnje podrške. Tako je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva već treći ciklus te ima Ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za smještaj liječenih ovisnika u Terapijsku zajednicu i niz drugih.

Također uspješno provodi EU projekte još od 2010. godine ostvarujući velika postignuća u radu s marginaliziranim i ranjivim skupinama društva.