povratak

Platforma

Status M

Status M je organizacija koja se bavi stvaranjem, provedbom i vrednovanjem odgojno-obrazovnih aktivnosti za mlade, zagovaranjem za prava mladih, provedbom istraživanja o mladima i informiranjem i zagovaranjem s ciljem unaprjeđenja kako njihovog statusa, tako i javnih politika i praksi.

Pružamo mladima potrebne životne vještine i znanja u nastojanju da izgrade sebe i stvore okolinu koja je nenasilna, inkluzivna i rodno ravnopravna.

Solidarnost, poštivanje ljudskih prava, nenasilje, tolerancija, rodna ravnopravnost, edukacija, osnaživanje, zdravi životni stilovi, odgovornost, aktivizam su vrijednosti na kojima se temelji djelovanje Organizacije Status M.

Radom u zajednici, primarno s muškarcima, osnažujemo mladiće, očeve, buduće očeve i pripadnike marginaliziranih skupina za postizanje društvene promjene u zajednici.

Informiramo javnost, osnažujemo stručnjake i stručnjakinje te zagovaramo unapređenje javnih politika i praksi.

Status M je organizacijom koja osvještava, propituje i dekonstruira društvene norme i stereotipe te promovira odgovorno ponašanje s ciljem izgradnje rodno ravnopravnog, inkluzivnog i nenasilnog društva. Uz Rodu, jedna smo od najaktivnijih udruga u penalnom sustavu.