povratak

Platforma

Skribonauti

Skribonauti se zalažu za angažirano promišljanje umjetnosti, poimanje umjetnosti kao alata društvene promjene ostvarive kroz direktan umjetnički i kulturni rad s marginaliziranim skupinama te produkciju i promociju umjetničkih praksi koje za svoj cilj imaju propitivanje postojećih društvenih odnosa i struktura, te modela umjetničkog stvaranja i kulturnog rada.

Prisutni su u zatvorskom sustavu od 2011. godine. Do sada su  realizirali ciklus književnih događanja u 6 zatvora te umjetničke radionice u ukupno 8 zatvora i 2 kaznionice. Programi i projekti Skribonauta do sada su u rad uključili više od 400 zatvorenika i zatvorenica koji su u svojim evaluacijama nadmoćnom većinom istaknuli potrebu za kulturnim i umjetničkim sadržajima u zatvorskom sustavu, želju da se takav tip programa odvija kontinuirano te žaljenje što takvih programa nema češće.

Javiti nam se možete preko kontakt forme na našoj web stranici.