Zašto i kako se priključiti Platformi za resocijalizaciju


Zašto se priključiti Platformi za resocijalizaciju

Sudjelovanje u Platformi organizacijama civilnoga društva pruža brojne mogućnosti jačanja organizacijskih kapaciteta, vidljivosti i općenito, unapređenja rada kroz:

  • unapređenje zagovaračkoga rada 
  • organizacije članice Platforme imaju priliku razmjenjivati iskustva i saznanja o sustavu podrške koji društvo pruža za resocijalizaciju te sudjelovati u izradi ključnih zagovaračkih alata, poput izvješća pravobraniteljstvima, tijelima UN-a i Vijeća Europe te tematskih izvješća o stanju ljudskih prava počinitelja kaznenih djela i njihovih obitelji
  • jačanje vlastitih kapaciteta – u okviru projekta moto#R, ali i drugih projekata organizacija civilnoga društva, provodi se niz edukacija s ciljem jačanja kapaciteta OCD-a koji se bave resocijalizacijom. Neke od aktivnosti u koje se možete uključiti su radionice o zagovaranju, radionice o društvenim mrežama i storytellingu, menadržment volontera i sl.
  • razmjena informacija o aktivnostima – stranica Platforme je centralno mjesto za informiranje svih javnosti o aktivnostima koje provodite
  • pristup korisnicima – informacije o vašim aktivnostima i projektima bit će dostupne na ovoj stranici Platforme i na taj način će biti dostupne korisnicima – počiniteljima kaznenih djela i njihovim obiteljima. Organizacije članice Platforme će redovito, putem letaka i drugih kanala, informirati korisnike o ovoj stranici i njenom sadržaju
  • pristup institucijama – kroz Platformu ćete lakše ostvariti komunikaciju s ključnim dionicima u Ministarstvu pravosuđa: probacijskim uredima, kaznenim tijelima, Središnjim uredom.

 

Kako se priključiti Platformi za resocijalizaciju

Sudjelovanje u platformi je dobrovoljno i svaka organizacija civilnoga društva sama odlučuje u kojoj će se mjeri i u koje aktivnosti Platforme uključiti, poštujući pritom vrijednosti i načela djelovanja Platforme. Organizacije potpisuju memorandum o suradnji, razmjenjuju informacije o svojim aktivnostima, uspostavljaju nova partnerstva i zajedno unapređuju prakse i provode akcije u zajednici.

Memorandum ćete moći pročitati i preuzeti na ovoj stranici (naknadno).

Organizacija civilnoga društva koja se pridružuje Platformi treba imati preporuke dvije organizacije članice Platforme. Fizička osoba koja se pridružuje Platformi treba imati preporuke pet organizacija članica Platforme.

Ovjereni Memorandum pošaljite na adresu resocijalizacija@roda.hr.

Članice Platforme imaju diskrecijsko pravo neprihvaćanja nove članice ako imaju saznanja da je rad te organizacije civilnoga društva ili te fizičke osobe nespojiv s vrijednostima Platforme. Odluka o prihvaćanju članstva u Platformi donosi se u roku od 30 dana po primitku maila.