Vrijednosti i načela djelovanja Platforme


Načela djelovanja Platforme za resocijalizaciju

 • Međusobno poštovanje i tolerancija prema različitostima članica 
 • Ravnopravnost članica 
 • Odgovorno i savjesno djelovanje unutar Platforme 
 • Horizontalna organizacija rada Platforme 
 • Njegovanje lojalne konkurentnosti i otvorenog dijaloga među članicama 
 • Suzbijanje sukoba interesa 
 • Solidarnost među članicama i razmjena znanja, iskustva i informacija važnih za rad Platforme i u području razvoja Programa 
 • Nesudjelovanje Platforme u političkom djelovanju 
 • Poštivanje principa zaštite okoliša i okolišne i socijalne održivosti 
 • Međusobno osnaživanje članica Platforme 
 • Povjerljivost informacija i zaštita osobnih podataka korisnika/ca, zaposlenika/ca i volontera/ki članica Platforme 
 • Dobrovoljno sudjelovanje u radu Platforme i slobodno odlučivanje o prestanku članstva u Platformi 


Vrijednosti za koje se Platforma za resocijalizaciju zalaže

 • Sigurno i nenasilno društvo koje stvara prilike za dostojanstvenu resocijalizaciju zatvorenika/ca, bivših zatvorenika/ca i drugih počinitelja kaznenih djela
 • Razvoj institucionalnih i neformalnih programa učinkovite resocijalizacije zatvorenika/ca, bivših zatvorenika/ca i drugih počinitelja kaznenih djela 
 • Razvoj institucionalnih i neformalnih programa pružanja podrške obitelji radi očuvanja kontakta roditelja i djece 
 • Kontinuirano jačanje kompetencija članica Platforme za rad sa zatvorenicima/cama, bivšim zatvorenicima/cama, drugim počiniteljima kaznenih djela te njihovim obiteljima. 
 • Aktivno djelovanje Platforme s ciljem razvijanja dobrih praksi u RH te uključivanje većeg broja organizacija civilnog društva, institucija, organizacija, pojedinaca/ki u razvoj programa resocijalizacije 
 • Unapređenje postojećih praksi unutar sustava te uvođenje dobrih i učinkovitih praksi u sustav 
 • Kontinuirana edukacija svih dionika u društvu iz područja zajedničkog djelovanja, uvijek uzimajući u obzir dostojanstvo i prava žrtve