O Platformi za resocijalizaciju


Prepoznajući zajednički interes za sinergijskim djelovanjem i razmjenom informacija, iskustava i znanja u području resocijalizacije počinitelja kaznenih djela i pružanju podrške njihovim obiteljima, a posebno djeci, te u cilju stvaranja široke društvene platforme za suradnju, organizacije civilnoga društva koje provode programe resocijalizacije zatvorenika, bivših zatvorenika i drugih počinitelja kaznenih djela i pružaju podršku obiteljima i djeci okupile su se u neformalnu mrežu s ciljem kreiranja centralnoga mjesta na kojem se strateški promišljaju sve aktivnosti podrške krajnjim korisnicima, kao i zagovaračke akcije te razmjenjuju informacije u svrhu učinkovitije resocijalizacije.  


Web stranica Platforme za resocijalizaciju nastala  je u okviru projekta moto#R - Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije koji u partnerstvu provode  udruga Roditelji u akciji, Hrabri telefon, Status M i Ekonomska klinika. 

Cilj projekta je unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva te ojačati njihove interne kapacitete kako bi se osigurali preduvjeti za hrabrenje počinitelja kaznenih djela na aktivno roditeljstvo i ponovno uključivanje u radnu okolinu, a sve s ciljem njihove učinkovitije resocijalizacije i reintegracije u obitelj i društvenu zajednicu. 

Projekt moto#R se provodi od srpnja 2019. do srpnja 2021. godine. Projekt je financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost udruge Roditelji u akciji – Roda. 

 

Popis organizacija, članica Platforme za resocijalizaciju

1. Roditelji u akciji
2. Hrabri telefon
3. Status M
4. Ekonomska klinika
5. SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava
6. Udruga PET PLUS
7. Otvorena medijska grupacija
8. Udruga Terra
9. LET
10. U dobroj vjeri
11. Liga za prevenciju ovisnosti
12. Udruga roditelja Korak po korak
13. Lezbijska grupa Kontra
14. ZEU "Prijatelji životinja i prirode" Čakovec
15. Zajednica Pape Ivana XXIII
16. STIJENA RESOC
17. Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota
18. Udruga roditelja Korak po korak
19. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
20. Hrvatsko čitateljsko društvo
21. Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT)
22. Udruga za kreativni socijalni rad
23. Caritas Nadbiskupije Split
24. Centar za psihološko savjetovanje i edukaciju Razvoj
25. Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
26. Društvo za socijalnu podršku
27. Društvo za psihološku pomoć
28. Udruga Ardura Šibenik
29. Zdravi grad
30. Udruga socijalno marginaliziranih MAGNI