povratak

Platforma

Hrabri telefon

Hrabri telefon je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1997. godine. Organizacija je osnovana s ciljem pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima, ali i rada na prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja kao i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.

U svojem radu Hrabri telefon se vodi načelima:

dostupnosti (sve aktivnosti i usluge su besplatne za krajnje korisnike);
povjerljivosti (informacije o korisnicima se koriste isključivo za statističke obrade i analize i nisu dostupne javnosti) te
najboljih interesa djeteta (savjetovanje i podrška usmjeravane su ovim načelom).

Također, u svakodnevnom radu organizacija ulaže trud i napore u postizanje i poticanje pozitivnih promjena u društvu, ali i u vlastiti rast i napredak u pogledu stručnih standarda kvalitete u pružanju usluga krajnjim korisnicima. 

Do sada se više od 800 volontera uključilo u rad Hrabrog telefona.

Usluge savjetovanja za roditelje:

Savjetodavna linija za mame i tate  dostupna je svakim radnim danom od 9 do 20 sati na besplatnom broju telefona 0800 0800. Roditelji se također mogu i obratiti za pomoć  putem chata Hrabrog telefona (www.hrabritelefon.hr) svakim radnim danom od 15 do 20 sati te putem e-maila na savjet@hrabritelefon.hr.

Hrabri telefon provodi i program „Snaga obitelji“ – savjetovalište  za roditelje i djecu u sklopu kojeg se organizira  individualno savjetovanje roditelja i djece, škola za roditelje te tematska predavanja. Za termin se roditelji mogu naručiti putem telefona 01 6117 190. Sve usluge Savjetovališta su besplatne.