Predstavljanje izvještaja o stanju ljudskih prava počinitelja/počiniteljica kaznenih djela s naglaskom na resocijalizaciju

Udruge Roditelji u akciji i Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s Pučkom pravobraniteljicom predstavit će u petak 18. lipnja 2021. u 9:00 sati u prostoru HUB365, Petračićeva 6, Zagreb, izvještaj „Stanje ljudskih prava počinitelja/počiniteljica kaznenih djela s naglaskom na re-socijalizaciju zatvorenika/zatvorenica“, koji je rezultat istraživanja koje je Kuća ljudskih prava Zagreb provela od srpnja do prosinca 2020. godine. 

Nakon predstavljanja izvještaja, provest će se moderirana rasprava o stanju i zaštiti ljudskih prava počinitelja/ica kaznenih djela na kojoj će sudjelovati predstavnici i predstavnice Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ureda pučke prvobraniteljice, zatvorskog sustava i organizacija civilnog društva.

Istraživanje je provedeno u cilju boljeg razumijevanja resocijalizacije i utjecaja resocijalizacije na podršku zatvorenicima/icama za život na slobodi, kao i izazova i prepreka s kojima se susreću i zatvorenici/ice i nadležna tijela u provođenju resocijalizacije. Istraživanje također identificira dobre prakse u provođenju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica i donosi preporuke za unapređivanje postojeće prakse.

Rezultati istraživanja ukazali su da usprkos dobro posloženom sustavu izdržavanja kazne, postoji neujednačena praksa pojedinih kaznenih tijela u provođenju resocijalizacije i rehabilitacije počinitelja kaznenih tijela, a koja je ponajviše uvjetovana nedostatkom službenika unutar zatvorskog sustava. Manjak osoblja nesumnjivo utječe na izvršavanje pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, uspješnost posebnih programa tretmana i njihove daljnje resocijalizacije, ali i na stupanj poštivanja ljudskih prava zatvorenika, kao i na sigurnost zatvorskog osoblja.

Vezano uz obrazovanje i rad u procesu resocijalizacije, uočen je velik prostor za napredak u području stručnog osposobljavanja i edukacije zatvorenika/ica, te su potrebna dodatna ulaganja u kaznenim tijelima kako bi se osigurala adekvatna zaštita na radu zatvorenika na radnim mjestima, ali i unaprijedile mogućnosti rada i pristup radu za zatvorenike/ice.

Istraživanje je ukazalo i na potrebu unaprjeđenja postpenalnog prihvata, odnosno potrebu  za ranijim intenzivnim radom na pripremi za otpust, kao i intenziviranje postpenalne pomoći za one zatvorenike/ice koji su bili na dugotrajnom izdržavanju kazne i njihovu prilagodbu na život na slobodi.

Zaključno, potreban je daljnji intenzivan međuresorni rad, razmjena informacija, iskustva i znanja i i uključivanje svih dionika (kaznenih tijela, probacijskih ureda, centara za socijalnu skrb, organizacija civilnog društva) u zajednici radi što lakšeg uključivanja zatvorenika/ica i bivših zatvorenika/ica u društvo.

Cijeli izvještaj dostupan je na poveznici ovdje.