Održana radionica o zagovaranju Platforme za resocijalizaciju počinitelja kaznenih djela

Početkom srpnja, 7. i 8. srpnja 2020. godine, u prostorijama udruge Roda održana je radionica za organizacije civilnoga društva s ciljem upoznavanja s pojmom i metodama zagovaranja i planiranja zagovaračkih aktivnosti Platforme za resocijalizaciju počinitelja kaznenih djela u okviru projekta moto#R. Na njoj su sudjelovali predstavnici/e organizacija koje se bave raznim aspektima i ciljanim skupinama u procesu resocijalizacije.

Cilj radionice bio je osnažiti kapacitete organizacija za zagovaranje te planirati osnovne aktivnosti same Platforme.
Radionicu su vodili Sven Janovski i Josip Miličević iz Mreže mladih Hrvatske, koji su i facilitirali planiranje.

Program se sastojao od kombinacije teorijskih dijelova koje su polaznicima/ama davale konkretne alate i ideje za zagovaračke metode te strateško analiziranje okruženja kako bi se zagovaračke intervencije mogle kvalitetnije ciljati, te učenjem praktične primjene analitičkih metoda kroz planiranje ciljeva i aktivnosti platforme.

Očekivani ishodi ovog dvodnevnog treninga bili su: 

  • Unapređenje zagovaračkih kompetencija sudionika iz OCD-a prema donositeljima odluka kako bi utjecali na kreiranje i provedbu javnih politika
  • unapređenje sudjelovanja organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka

Na samom početku, polaznici/e su predstavili sebe i rad organizacija iz kojih dolaze te objasnili kako se taj rad povezuje s resocijalizacijom kažnjenika. Tijekom predstavljanja sudionika i sudionica, facilitatori su kroz diskusiju zapisivali ciljeve i probleme koje su polaznici/e identificirali. Time su definirani okvirni ciljevi i problemi koje treba adresirati, koji su poslužili kao temelj za daljnje planiranje i kao podsjetnik polaznici/ama čime se platforma želi baviti.

Tijekom brainstrominga navedeni su i zapisani osnovni problemi i ciljevi koji su poslužili kao daljnje smjernice u radu, a tijekom rada su revidirani te detaljno definirani (drugi dan). 

Nakon definicije ciljeva, Sven Janovski održao je kratko izlaganje kao uvod u zagovaranje te objasnio osnovne principe i razloge za zagovaranje, što se zagovaranjem može postići te na koji se sve način može zagovarati (lobiranje ili javno zagovaranje/kampanja).

Tijekom većeg dijela prvog dana edukacije, polaznici/e su vježbali koristiti tri specifična analitička alata za planiranje zagovaračkih aktivnosti te praktično primijenili/e te alate za planiranje platforme. Problemsko stablo, analiza dionika i RAID analiza poslužile su kao temelj za konkretno planiranje ciljeva i aktivnosti platforme za koje je rezerviran drugi dan edukacije.

Drugi dan edukacije započeo je identificiranjem zajedničkih općih područja djelovanja, te, nakon toga, plenarno,kroz facilitaciju, definirani su ciljevi. Postavljeni ciljevi potvrdili su da platforma treba djelovati na dvije razine zagovaračkog rada  - istovremeno utjecati na sustav i raditi na senzibiliziranju javnosti. 

Radionica je završila izrađenim planom zagovaračke kampanje Platforme.

Na radionici je sudjelovalo 16 sudionica i sudionika iz 10 organizacija civilnog društva koji su radionicu ocijenili korisnom i važnom za resocijalizaciju počinitelja kaznenih djela te su istaknuli vrijednost stečenih znanja i razmjene iskustava za planiranje budućih zagovaračkih djelovanja u okviru vlastite radne uloge.