Održana radionica o marketingu na društvenim mrežama za članice Platforme

Krajem siječnja i početkom veljače (u dva susreta), održana je edukacija o marketingu na društvenim mrežama za predstavnice i predstavnike udruga - članica Platforme za resocijalizaciju, osnovane u okviru projekta MOTO#R. 

Na radionici koju su vodile edukatorice iz društvenog poduzeća Brodoto sudjelovalo je 22 predstavnika i predstavnice iz 18 udruga.

 

Radionica je obuhvatila sljedeća tematska područja:
  • Kreiranje komunikacijskog plana organizacija i inicijativa civilnog društva
  • Korištenje društvenih mreža kao komunikacijskih kanala
  • Odnosi s medijima na društvenim mrežama
  • Copywriting tehnike
  • “Tips&tricks” kampanja na društvenim mrežama
  • Uvod u storytelling kao način prenošenja poruka


Na radionici su polaznice i polaznici upoznati s osnovnim elementima marketinga na društvenim mrežama te načinima ostvarivanja njihove veće vidljivosti. Imali su priliku preispitati dosadašnji način komunikacije sa svojim ciljanim skupinama, te upoznati dostupne besplatne i pristupačne alate za kreiranje vizualno privlačnih poruka. U praktičnom dijelu radionice, polaznice i polaznici okušali su se u korištenju nekih od predstavljenih alata te vježbali kreiranje različitih formata poruka primjerenih za pojedine ciljane skupine i komunikacijske kanale.

Ovom su radionicom ojačane kompetencije organizacija civilnog društva za jasnu i učinkovitu komunikaciju s javnošću i specifičnim ciljanim skupinama -  dobile su  potrebna znanja, vještine i alate da kroz javne komunikacije i uz dostupne metode društvenoga marketinga i storytellinga djeluju na senzibiliziranju i informiranju opće javnosti.

Neki od dojmova s radionice

Hvala vam na stvaranju poticajne atmosfere na radionicama i vrlo konciznom i konkretnom predavanju :)

Hvala na prilici za sudjelovanjem na ovakvom tipu radionice. Brodoto ekipa je bila super i hvala im na otvorenom pozivu za daljnjom suradnjom i konzultacijama ako nam budu bile potrebne. Radionice su bile super, sve pohvale!

Najkorisnije mi je bilo: Tips and tricks i primjeri stvarnih objava s društvenih mreža (naših) organizacija i objašnjenja zašto su te objave dobre ili ne toliko dobre. 

Najbolji dio edukacije mi je bio: Potvrda da je način na koji radimo dobar, konkretni prijedlozi kako poboljšati objave, jasnija slika što je to storytelling.

Najkorisniji su mi bili konkretni primjeri i savjeti kako stvoriti svoj prepoznatljivi imidž na društvenim mrežama, kao i razmjena iskustva s drugim sudionicama.