Održan tematski sastanak organizacija civilnoga društva - članica Platforme za resocijalizaciju

U četvrtak 1. srpnja 2021. održan je putem platforme Zoom, tematski sastanak organizacija civilnoga društva uključenih u Platformu za resocijalizaciju - moto#R.

Na sastanku je izvršna direktorica udruge Roda predstavila rezultate strateškog planiranja koje je održano u Mariji Bistrici 8. i 9. lipnja, na kojemu je sudjelovalo 10 udruga. Kao jedan od glavnih prioriteta u budućem radu Platforme istaknut je plan intersektorske suradnje. 

Iz plana, koji je donesen za period 2021.-2024. godine, posebno se osvrnula na definirane strateške ciljeve, planirani nastavak rada i načine komunikacije, te strateške smjerove za navedeni period.

Na kraju je istaknuta važnost zajedničkog djelovanja - kako udruge pojedinačno nemaju kapaciteta za praćenje i proučavanje radnih tijela na razini Europske unije koje se bave ovim temama, zajednički, preko Platforme kapaciteti za praćenje događanja u Bruxellesu bit će snažniji.

Potom je predstavljeno izvješće o stanju ljudskih prava koje je prvi takav dokument u Hrvatskoj i predstavlja koristan zagovarački alat za poboljšanja unutar penalnog sustava i tijekom resocijalizacije.

Istaknuta je i važnost suradnje udruga kroz Platformu jer udruge pojedinačno nemaju kapaciteta za praćenje i proučavanje tijela na razini Europske unije koje se bave ovim temama, a zajednički preko Platforme možemo s jačim kapacitetima pratiti što se dešava u Bruxellesu. S njom se složila Danijela Đurak iz Udruge za kreativan i socijalni rad, jedna od članica koordinacijskog tima Platforme, te napomenula kako treba gledati na dugoročne prednosti Platforme.

Predstavljene su radne grupe kroz koje će se u narednom razdoblju odvijati aktivnosti Platforme, a sve udruge su pozvane da razmisle u kojoj bi radnoj grupi mogle sudjelovati te koje su im teme prioritetne. 

Do rujna će se napraviti pregled kapaciteta i mogućnosti udruga koje sudjeluju u radu Platforme. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail resocijalizacija@roda.hr.