Održan međusektorski sastanak na temu resocijalizacije počinitelja kaznenih djela u Osijeku

U utorak, 19. listopada, u prostoru Stare pekare u Osijeku, udruga Roda organizirala je međusektorski sastanak na temu resocijalizacije počinitelja kaznenih djela s naglaskom na područje Osijeka i Slavonije.

Cilj sastanka bio je jačanje međuresorne suradnje te razmjena informacija vezana uz različite perspektive i izazove u resocijalizaciji s kojima se suočavaju pojedinci, obitelj i zajednica. Na sastanku su sudjelovali predstavnici i predstavnice brojnih institucija koje se bave resocijalizacijom te podrškom djeci i obitelji.

Sastanak je podijeljen u dva tematska bloka, a bio je organiziran u formi okruglog stola u kojem su sudionici ravnopravno sudjelovali te pridonosili zaključcima i raspravama, a organizirane su i rasprave u formi World Caffea uz pomoć kojih se došlo do brojnih prijedloga poboljšanja suradnje i pronalaska rješenja vezanih uz detektirane probleme.

Prvi blok sastanka, koji se odvijao pod temom Resocijalizacija počinitelja kaznenih djela započeo je kratkim predstavljanjem i razmjenom informacija oko uloga i djelokruga posla vezanog uz počinitelje kaznih djela (sadašnje i bivše zatvorenike i zatvorenice te osobe koje se nalaze na probacijskom radu). Ivana Zanze, izvršna direktorica udruge Roda predstavila je rad udruge u zatvorskom sustavu i projekt moto#R s naglaskom na djelovanje Platforme za resocijalizaciju te internetsku stranicu kakodalje.eu.     

Drugo izlaganje održala je Ivona Imbrišić Ardalić iz Probacijskog ureda Vukovar na temu „Podrška probacijskih ureda u procesu resocijalizacije“. Imenovana je predstavila djelovanje Probacijskih ureda, mogućnosti rada s korisnicima i neke od izazova u radu, s naglaskom na različita postupanja s obzirom na vrste sankcija (uvjetni otpust, uvjetna osuda, rad za opće dobro). Naglasila je važnost ostvarivanja odnosa povjerenja u radu s korisnicima i direktnog pružanja sveobuhvatne podrške s obzirom na različite životne izazove. Kao najveću važnost u radu istaknula je pružanje kontinuirane podrške tijekom izvršavanja mjera iz nadležnosti probacije u svim aspektima života osuđenika.

Aktivnosti udruge Ne-ovisnost u osnaživanju počinitelja kaznenih djela za tržište rada predstavile su Ivana Pejaković i Mihaela Sarić. Udruga je dosta aktivna i u zatvorskom sustavu te osnažuje zatvorenike u temama financijske pismenosti i pripreme za tržište rada s naglaskom na prevenciju ovisnosti. Udruga ima u planu proširiti usluge u svojoj stambenoj zajednici kako bi smještaj mogli koristiti i bivši zatvorenici. 

Djelovanje Centra za nestalu i zlostavljanu djecu predstavila je Kristina Krulić Kuzman čija udruga radi s mladim počiniteljima kaznenih djela kroz projekt “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela.” Ciljevi projekta su razvijanje socijalnih vještina i znanja te povećanje motivacije i konkurentnosti na tržištu rada mladih počinitelja kaznenih djela, jačanje kapaciteta organizacija i institucija kroz unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja civilnog sektora, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i zdravstva te razvoj međusektorske suradnje te senzibilizacija šire javnosti i razvijanje svijesti o važnosti resocijalizacije mladih počinitelja kaznenih djela i uloge organizacija civilnog društva. U okviru projekta izdana su dva priručnika: „Uspješna resocijalizacija i reintegracija mladih počinitelja kaznenih djela – Što možemo učiniti?“ te „Druga prilika – Podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela“. Lansirana je i aplikacija o financijama kao vrlo koristan alat za navedenu korisničku populaciju.  

Nakon prvog bloka sudionici su podijeljeni u grupe s ciljem organiziranja World Caffe radionice kako bi se potaknula rasprava vezana uz predavanja i temu. Naglasak je bio na tome da sudionici detektiraju potrebe međuresorne suradnje te predlože rješenja za poboljšanja koja su primjenjiva u njihovoj regiji.       

 

U drugom bloku s temom Izazovi roditeljstva, Sanja Vladović predstavila je perspektivu, ulogu i djelovanje Ureda Pravobraniteljice za djecu u zaštiti djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom - „Zločin nije njihov, a kazna?“ Naglasak je bio na medijskoj izloženosti djece i pritužbama koje Ured dobiva na račun zatvorskog sustava, ali i na međuresornoj suradnji te važnosti razmjenjivanja informacija između različitih sustava s naglaskom na aktivno uključivanje organizacija civilnog društva u rad zatvorskog sustava. 

Drugo izlaganje je održala Nives Savanović, voditeljica odjela tretmana Zatvora u Osijeku na temu „Uloga kaznenog tijela u jačanju roditeljske uloge zatvorenika“. Predstavljeni su različiti programi koje Zatvor provodi sa zatvorenicima s ciljem njihove resocijalizacije te jačanja obiteljskih veza, a posebno je naglašen primjer suradnje s udrugama poput Čitateljskog programa udruge Roda i aktivnosti udruge Ne-ovisnosti. Naglasila je i da plakati koji prikazuju svakodnevicu unutar zatvora (tiskani u okviru projekta Neprekinute veze), a koji su postavljeni u prostoru dječjih posjeta imaju značajnu ulogu u smanjivanju stresa kod djece kada dolaze u posjete te informiranju o tome gdje im roditelji borave i kako provode vrijeme. 

Treće izlaganje održala je Maja Vukmanić Rajter s temom „Što treba majkama i djeci – iskustva psihosocijalnog savjetovanja“ putem Zooma. U svom je izlaganju predstavila iskustva u radu s bivšim i sadašnjim partnericama počinitelja kaznenih djela. Riječ je bila o individualnim savjetovanja žena koje su imale vrlo raznolike situacije, dio žena je bio i dalje u partnerskom odnosu sa zatvorenikom, a dio su bile žrtve obiteljskog nasilja te je odnos prekinut. Bez obzira na sam kontekst obiteljske situacije, svima ženama je bilo potrebno osnaživanje i podrška. Unutar sustava njihove potrebe i perspektive su često zanemarene te nisu prepoznate na razini zajednice. Većina ih je trpjela veliku stigmu zbog kaznenih djela partnera i bile su u velikom riziku od siromaštva jer su izgubile financijsku podršku oko brige o djeci. Ovo izlaganje je bilo vrlo značajno jer je dalo perspektivu žena bivših i sadašnjih partnerica koja je često izvan fokusa u djelovanju različitih servisa podrške.

Posljednje izlaganje održala je Ksenija Romstein, iz Udruge Magni s temom „Pružanje podrške djeci čiji su roditelji u zatvoru kroz sustav obrazovanja.“ U svom izlaganju, predstavila je izazove vezane uz provođenje i koncipiranje istraživanja koja se bave ovom skupinom djece i nedostatak istih u Hrvatskoj. Predstavila je mogućnosti djelovanja u ovom području kroz prizmu visokog obrazovanja s obzirom na to da je zaposlena na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nadalje predstavila je aktivnost pružanja podrške djeci čiji se roditelji nalaze u zatvoru kroz sustav obrazovanja  - u školama i vrtićima. Kao najveći izazov u radu, istaknula je stigmu i nedostatak podrške prema djeci te nepripremljenost zajednice da reagira u takvim situacijama. 

Nakon izlaganja uslijedila je zajednička rasprava o problematici djece čiji su roditelji u zatvoru i važnosti ovakvih događanja kao mjesta na kojima se razmjenjuju informacije vezano uz resurse koji u zajednici postoje, kako za korisnike tako i za same stručnjake koji se bave ovim područjem.         

Sastanak je realiziran u okviru projekta moto#R - Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge. Provodi ga udruga Roditelji u akciji - Roda u partnerstvu s Hrabrim telefonom, Statusom M i Studentskim savjetovalištem Ekonomska klinika.