Održan međusektorski sastanak o izazovima resocijalizacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji

U okviru projekta moto#R - Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije, u Splitu je, 1. i 2. lipnja 2021. održan međusektorski sastanak na temu resocijalizacije bivših zatvorenika i osoba na probacijskom radu i izazova s kojima se u radu susreću osobe koje rade na resocijalizaciji navedenih skupina.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Splitsko – dalmatinske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - regionalnog ureda Split, Lige za prevenciju ovisnosti, Udruge Most, Udruge Anst 1700, Zajednice Susret, Dječjeg doma Maestral Split, Zajednice Susret te predstavnici Zatvora u Splitu.


Međusektorski sastanak osmišljen je i održan kao okrugli stol na kojem su sudionice i sudionici imali priliku predstaviti svoje aktivnosti namijenjene osobama koje su izdržale kaznu zatvora ili se nalaze na probacijskom radu, a oba su dana završila zajedničkom raspravom tijekom koje su detektirani zajednički problemi te izneseni prijedlozi za poboljšanje međusobne komunikacije i suradnje.

Ovaj je sastanak bio i prilika da predstavnice udruge Roda prisutne upoznaju s radom Platforme za resocijalizaciju osnovane 2019. koja je zamišljena kao mjesto za razmjenu ideja te aktivnije povezivanje udruga.

 

Prvi dan međusektorskog sastanka bio je posvećen izazovima resocijalizacije. Sudionici su iznijeli svoja iskustva te se vrlo brzo pokazalo kako postoji nedostatak suradnje između državnih i gradskih institucija, a zaključeno je kako je problem što ne postoji zajednički registar s podacima o osobama koje su u procesu resocijalizacije. Kao jedan od gorućih problema istaknut je nedostatak organiziranog smještaja za bivše zatvorenike koji nemaju nikakve opcije privatnog smještaja (u obitelji, kod prijatelja).

Udruga Most, kao jedina na području županije koja ima prihvatilište za beskućnike i čije smještajne kapacitete,  u nedostatku drugog rješenja, ponekad koriste i bivši zatvorenici, ovom je prilikom podijelila svoja iskustva. Prema raspoloživim podacima, u zatvorskom sustavu oko 100 zatvorenika godišnje treba intenzivnu pomoć i podršku u postpenalnom prihvatu (rješavanje problema smještaja i organizacije života).

Roda je istaknula kako takve zajednice postoje u drugim županijama, ali ne u dovoljnom broju. Kao primjer je istaknuta stambena zajednica udruge Terra koja projekt provodi u partnerstvu s Udrugom za beskućnike Oaza te Gradom Rijekom te  kuća na pola puta koje je otvorena u okviru EU projekta START POINT koji provodi Udruga PET PLUS.

 

Drugi dan sastanka bio je  posvećen izazovima roditeljstva te zaštiti najboljeg interesa djeteta.  Prisutni su predstavili izazove s kojima se susreću te aktivnosti koje provode, a povezane su s roditeljstvom. Roda je prisutne upoznala sa svojim iskustvima rada vezanog uz djecu i roditelje koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora te izazovima u održavanju kontakta između djece i roditelja za vrijeme pandemije.

Tijekom drugog dana sastanka, upraviteljica splitskog zatvora Ana Svalina, ispričala je svoja iskustva te ulogu zatvora u jačanju roditeljske uloge. Iznijela je podatke kako tjedno prosječno 10 zatvorenika posjete djeca te kako su u vrijeme pandemije uveli online kontakt što je vrlo dobro prihvaćeno od strane djece i zatvorenika. Upoznala je prisutne i s organizacijskim poteškoćama koje su na početku imali, ali i kako su ih prebrodili što je rezultiralo zadovoljstvom korisnika.  

Prisutne udruge predstavile su programe koje provode vezano uz jačanje roditeljskih vještina, radionice, individualna i obiteljska savjetovanja  te s kojim se izazovima susreću kako bi najbolje zaštitili interese djeteta.

Na kraju drugog dana nastavljena je moderirana rasprava vezana uz načine poboljšanja komunikacije, suradnje i bolje povezanosti između institucija, udruga i korisnika (i njihovih obitelji).