Međusektorski sastanak ključnih sudionika u procesu resocijalizacije na području Međimurske i Varaždinske županije

Nositeljica projekta moto#R, udruga Roda, organizirala je 5. srpnja 2021. online međusektorski sastanak ključnih sudionika u procesu resocijalizacije na području Međimurske i Varaždinske županije. 

Na sastanku su prisustvovali Ivana Rihtarić Lukačić iz Zatvora u Varaždinu, Blaženka Pajtlar iz Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Varaždin, Davor Štefičar iz Kaznionice u Lepoglavi, Vesna Šumiga i Maja Blagus iz Probacijskog ureda Varaždin, Blaženka Dasović iz Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Čakovec, Ljubica Božić iz Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije, Vlatka Vincetić iz Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, Maja Odrčić Mikulić iz Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije, Nikola Dugandžić iz udruge Novi put Varaždin te predstavnice udruga koje provode projekt: Hrabrog telefona, Status M i Rode.

Cilj sastanka bio je, među ostalim, identificiranje problema u zajednici i prijedlozi koordinirane suradnje. Nakon uvodnog pozdrava, Ivana Zanze iu udruge Roda predstavila je rad Platforme za resocijalizaciju koju čini tridesetak organizacija civilnoga društva aktivnih u području resocijalizacije, ciljeve Platforme i svrhu zajedničkog rada. 

Nakon predstavljanja Platforme i njenog strateškog smjera, Mirna Ćaćić (Roda) predstavila je Izvještaj o stanju ljudskih prava počinitelja/počiniteljica kaznenih djela s naglaskom na resocijalizaciju zatvorenika/zatvorenica koji je u okviru projekta moto#R izradila Kuća ljudskih prava Zagreb. Cilj kreiranja ovog izvještaja bio je bolje razumijevanje resocijalizacije kao procesa te dobivanje uvida u dobre prakse. Predstavljene su informacije o radu zatvorenika, njihovoj izobrazbi te postpenalnom prihvatu. Tu je posebno naglašen nedostatak institucionalne podrške i standardnog postupka koji uključuje međusektorsku suradnju. Najveći rizik koji je istaknut je povratak kriminalnom ponašanju. 


Prisutnima su predstavljena saznanja iz različitih područja vezanih uz izdržavanje kazne zatvora s naglaskom na izazove  koji su tijekom sastavljana izvještaja prepoznati: nedostatak službenika tretmana i pravosudnih policajaca, nedostatak usluga vezanih uz postpenalni prihvat,   ograničeni uvjeti posjeta zatvorenicima uzrokovani epidemijom koronavirusa koji se nagativno odražavaju na održavanje bliskosti i mentalno zdravlje obitelji. 

Zatim je usliijedila razmjena iskustava o resocijalizacijskim programima, specifičnostima rada s počiniteljima kaznenih djela u ovim županijama, potrebama koje tamo postoje, postojećim programima, udrugama i uslugama koje su dostupne na području Varaždina i Čakovca.

Sljedeći međusektorski sastanak održat će se u drugoj polovici rujna u Čakovcu.