Nakon zatvora

Zadnja izmjena: 11.01.2021.

Pravo na zdravstveno osiguranje nakon izlaska iz zatvora

Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ostvaruje se javljanjem nadležnom područnom uredu HZZO-a i to u roku od 30 dana od otpuštanja iz ustanove.

Dokumentacija za prijavu na HZZO:

  • Osobna iskaznica
  • Potvrda o otpuštanju iz ustanove


Uz obvezno, postoji i dopunsko zdravstveno osiguranje. Dopunsko zdravstveno osiguranje nije obvezno, ali njegovim ugovaranjem izbjegavate plaćanje tzv. participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pregledi, laboratorijske pretrage...), za specijalističke preglede, dijagnostiku, fizikalnu terapiju, stomatološke usluge, bolničko liječenje, za izdavanje lijeka u ljekarnama i dr. Mjesečna cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja posljednjih je godina iznosila oko 70,00 kn mjesečno. Policu možete ugovoriti u HZZO-u ili u nekom privatnom osiguranju.


U kojim slučajevima su građani oslobođeni plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna možete ostvariti ukoliko Vaš ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije prelazio iznos od 1.516,32 kuna, odnosno iznimno za samca 2000,00 kuna. Pri tome se uzima u obzir prihod svih osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu.

O pravu za oslobađanje od plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja informirajte se u nadležnom uredu HZZO-a. Nadležni ured, u načelu, samostalno prikuplja svu dokumentaciju potrebnu za dokazivanje statusa po kojem ostvarujete pravo.


VAŽNO! Za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje ne morate biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.