Nakon zatvora

Zadnja izmjena: 07.10.2020.

Postpenalni prihvat i uključivanje u programe u zajednici Lige za prevenciju ovisnosti Split

Liga za prevenciju ovisnosti Split ima različite rezidencijalne ili programe psihosocijalne podrške namijenjene bivšim i sadašnjim zatvorenicima. Pomoć prije i poslije otpusta obuhvaća različite usluge i podršku kako bi se osobe nakon izdržavanja kazne zatvora ponovno uključile u zajednicu.


Usluge Lige za prevenciju ovisnosti Split uključuju: 
 • pomoć i podršku u ostvarivanju prava na smještaj/prihvat nakon odsluženja kazne / usluge smještaja/prihvata  
  savjetodavna pomoć
 • pružanje podrške u nošenju sa svakodnevnim problemima kroz grupni i individualni rad
 • pomoć i podrška u birokratskim postupcima (prijava i odjava prebivališta, izrada osobne iskaznice...)
 • pomoć i podrška u ostvarivanju različitih prava - prava pri centru za socijalnu skrb (zajamčena minimalna naknada, jednokratna naknada), pravo na dječji doplatak, roditeljske naknade i dr.  
 • pomoć i podrška u dovršavanju školovanja, prekvalifikaciji ili stručnom osposobljavanju
 • organiziranje različitih oblika pomoći pri zapošljavanju poput povezivanja zatvorenika koji su završili obrazovni program s potencijalnim poslodavcima ili informiranja o mjerama iz Godišnjeg programa za poticanje zapošljavanja
 • pomoć u ostvarivanju liječenja 
   

Podrška je ponuđena osobama koje su već na slobodi, ali i onima koji su još na izdržavanju kazne zatvora. Osobe sa slobode se same mogu javiti zaposlenicima Lige za prevenciju ovisnosti ili dolaze na preporuku partnera i suradnika poput centra za socijalnu skrb, ureda za probaciju, zatvora ili kaznionica.  

Osobe koje su još na izdržavanju kazne zatvora, a koje se odluče uključiti u program dobivaju podršku još dok im traje izdržavanje kazne. Naši stručni radnici uključuju ih barem tri mjeseca prije otpusta u individualne ili grupne programe podrške kako bi ih što bolje pripremili za otpust i organizaciju života na slobodi. Koristi se vrijeme dok je osoba još na izdržavanju kazne kako bi se osigurao smještaj te drugi vidovi podrške s obzirom na to koje usluge postoje u zajednici. 

Naše aktivnosti uključuju suradnju s različitim pružateljima usluga kako bi mogli pomoći našim korisnicima da ostvare svoja prava te na direktom savjetovateljskom radu. Savjetodavni rad uključuje socijalno mentorstvo. Osobi ili obitelji se dodjeljuje mentor/savjetovatelj koji s njima radi kako bi se što bolje nosili s različitim životnim poteškoćama. Savjetovanje se pruža u savjetovalištu, kućnom posjetu, telefonom ili online, ovisno o trenutnim mogućnostima. 

Također imamo različite grupne programe u koje uključujemo naše korisnike s obzirom na njihove potrebe. 

Kroz programe obrađujemo sljedeće teme: Razvojne dobi; Potrebe i želje; Vrijednosti, uvjerenja, stavovi; Odgojni stilovi; Uspostava dobrog odnosa i povjerenja; Postavljanje granica; Izgradnja samopoštovanja i samopouzdanja; Asertivna komunikacija;  Aktivno slušanje; Ja – Ti poruke; Rješavanje sukoba;  Samoprocjena i plan unaprjeđenja osobnog/partnerskog roditeljskog plana.


Individualni i grupni rad provodi se u sljedećim koracima:  
 • identifikacija potreba - što mi je sve potrebno da organiziram život nakon  zatvora
 • postavljanje ciljeva - koje sve korake moram napraviti kako bih zadovoljio/la svoje potrebe
 • osnaživanje i savjetovanje - kako ću ostvariti svoje ciljeve 
   

Za više informacija možete se javiti mailom na liga@liga.hr ili posjetiti internetske stranice  www.liga.hr. 

 

Zadnja izmjena: 07.10.2020.