Nakon zatvora

Zadnja izmjena: 07.11.2020.

Kuća na pola puta u Rijeci

U Rijeci 9. travnja 2020. s radom započela Stambena zajednica Terra - Kuća na pola puta Terra. Ovaj projekt kojeg Udruga Terra provodi u partnerstvu s Udrugom za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza i Gradom Rijeka sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Svrha projekta je bivšim počiniteljima kaznenih djela ponuditi adekvatan i detaljno strukturiran program resocijalizacije koji će im pomoći u stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju, učenju preuzimanja odgovornosti, osamostaljivanju te u konačnici i socijalnoj integraciji. 

Projekt osigurava prijelaznu fazu između života u zatvoru i samostalnog života radno sposobnih bivših zatvorenika. Podrazumijeva osiguravanje smještaja te intenzivan mentorski rad s radno sposobnim osobama muškog spola koje izlaze iz zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda te s osobama u sustavu probacije. 

Aktivnosti programa strogo su individualizirane i primjenjuje se detaljno planiran set aktivnosti koji odgovara potrebama i osobnim ciljevima svakog pojedinog korisnika programa. Rad s korisnikom programa strogo je individualiziran, redovito praćen u malim koracima i rezultatima, a osobni plan redovito se revidira s obzirom na postignute ciljeve i podložan je modifikaciji.

Stambena zajednica Terra nalazi se u samom centru Rijeke, u stanu koji je vlasništvo partnera Grada Rijeke te je smještajnog kapaciteta 6+2 osobe. Odabir korisnika stambene zajednice vrši se u suradnji sa zatvorima, kaznionicama, uredima za probaciju i centrima za socijalnu skrb. Odluku o prijemu i otpustu korisnika donosi Povjerenstvo za prijem i otpust korisnika Stambene zajednice Terra u skladu s Pravilnikom o prijemu i otpustu korisnika Stambene zajednice Terra.


Kontakt podaci za više informacija:

Udruga Terra
Adresa: Krešimirova 12, 51000 Rijeka
Telefon: 051 337 400
E-mail adresa: nikola@udrugaterra.hr
Web stranica: https://www.udrugaterra.hr

Zadnja izmjena: 07.11.2020.