Mreža podrške

Zadnja izmjena: 15.06.2021.

Usluge udruge ANST 1700 i zadruge VITA-ANST

Udruga ANST 1700 pruža raznolike usluge vezane uz resocijalizaciju liječenih ovisnika i bivših zatvorenika. 
Kako bi pružila što bolju podršku, udruga ANST 1700 osmislila je cjeloviti resocijalizacijski program kao odgovor na prepreke s kojima se susreću liječeni ovisnici i bivši zatvorenici u reorganizaciji novoga života. 

Još 2009. godine osnovana je socijalna zadruga VITA-ANST, s ciljem zapošljavanja liječenih ovisnika i bivših zatvorenika. Od 2013. Probacijski ured Split udruzi upućuje osuđenike za provođenje mjere izvršavanja rada za opće dobro na području Splitsko-dalmatinske županije. 

ANST 1700 provodi različite programe u kojima se osobe uključuju u društvene i radne procese, rade na unapređenju komunikacijskih i socijalnih vještina te pohađaju specifične edukacije potrebne za tržište rada. Udruga nastoji pružiti podršku svojim korisnicima kako bi ojačali vještine za tržište rada, osvijestili važnost zdravog života, brige o sebi i održavanje apstinencije te poboljšali svoje obiteljske odnose.  

 

Dodatne informacije možete dobiti osobnim dolaskom na adresu udruge/zadruge Doverska 11 (Mertojak) Split, pozivom na telefon 021/459922 i putem e-mail 1700anst@gmail.com  Više o aktivnostima i stručnom timu možete saznati na našim internetskim stranicama anst.hr i vita-anst.hr, ili putem Facebook stranice  ANST 1700  te VITA – ANST.

 

Aktivnosti koje nudi Anst 1700

  • Individualno savjetovanje korisnika i članova njihovih obitelji.
    Pružamo podršku te za svakog našeg korisnika kreiramo individualni pristup koji najbolje odgovara njegovim potrebama i potrebama obitelji. Cilj savjetovanja je dobiti uvid u vlastite stavove i razmišljanja te potporu u  pozitivnom životnim promjenama. 
  • Grupna podrška
    Art terapija je oblik ekspresivne psihoterapije u kojoj polaznici dobivaju mogućnost putem vizualnih slika koje predstavljaju njihovo unutarnje iskustvo proširiti svoje viđenje sebe, analizom problema i otkrivanjem unutarnjih potencijala istražiti sebe u odnosu na druge značajne osobe te proraditi odnose na adekvatan i prihvatljiv način. 
  • Radno-okupacijska terapija u kreativnim likovnim radionicama i radionicama za izradu okvira
    Aktivnost se provodi svaki radni dan u vremenu 9:00-18:00 sati, pod stručnim vodstvom i uz asistenciju volontera. Kreativnost je proces koji uključuje stvaranje novih ideja koje mogu dovesti do rješenja problema
  • Radno-okupacijska terapija u radionici kreativnog krojenja i šivanja Radionica kreativnog krojenja i šivanja osmišljena je kao radno-okupacijska terapija koja se održava dva puta tjedno u trajanju po 3 sata. Sudjelovanje u aktivnosti doprinosi stjecanju novih znanja i vještina te posljedično povećanju svijesti o vlastitim sposobnostima i samopouzdanju. 
  • Trening komunikacijskih vještina
    Ciklus radionica uključuje 5 radionica na kojima se obrađuju teme: verbalna i neverbalna komunikacija, stilovi i vrste komunikacije, prepreke u komunikaciji, ja poruke i ti poruke, aktivno slušanje i asertivna komunikacija. Jedna od radionica uključuje izradu zamolbe i životopisa za zapošljavanje, simulaciju razgovora za zapošljavanje, svijest o govoru tijela, jačanju vještina pozitivnog izražavanja, primjerenog odijevanja za intervju te kako (i zašto) komunicirati o ovisničkoj prošlosti. 
  • Uključivanje u radne procese
    Nakon osposobljavanja u okviru ostalih aktivnosti, korisnici mogu ostvariti mogućnost radne prakse u socijalnoj zadruzi. Praksa uključuje komunikaciju s klijentima u Radionici za izradu okvira, ugovaranje i izvršavanje usluga s klijentom, usluge fotokopiranja za klijente, ispomoć u izradi keramičkih suvenira.
  • Osnovna informatička edukacija 
    Rad u malim grupama do 5 korisnika i individualni rad s korisnicima. Edukacija uključuje osnove korištenja Windowsa (osnove upravljanja operacijskim sustavom Windows); osnove Microsoft Worda (pisanje teksta i pohranjivanje mape, izrada životopisa, molbe za zapošljavanje); osnove Microsoft Excela (stvaranje, oblikovanje i izmjena radnih listova i radnih knjiga, osnove korištenja formula); osnove Internet-pretraživanja (korištenje internet preglednika, e-mail komunikacija); PowerPoint (izrada prezentacija, dizajniranje prezentacija...). 
Zadnja izmjena: 15.06.2021.