Mreža podrške

Zadnja izmjena: 23.06.2021.

Stambena zajednica STIJENA RESOC

Stambena zajednica STIJENA RESOC prva je u Hrvatskoj otvorila svoja vrata bivšim zatvorenicima u rujnu 2016. godine.

Misija i vizija stambene zajednice su:

  • Socijalna reintegracija počinitelja kaznenih djela u društvo
  • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva: ljudskih i infrastrukturnih
  • Kreiranje povezanog i sveobuhvatnog sustava podrške za korisnike - počinitelje kaznenih djela i ovisnika
  • Osiguranje preduvjeta za razvoj društvenog poduzetništva i dugoročne održivosti.    
 

Stambena zajednica  STIJENA RESOC prepoznaje da je sigurnost jedna od osnovnih socioloških potreba i zato je njihova temeljna intencija bila omogućiti smještaj svim korisnicima kojima je to potrebno i uključiti ih u organizaciju strukturiranog vremena i izvršavanje obveza. Naglasak je na poticanju razvoja međuljudskih odnosa, komunikacije i stjecanja socijalnih vještina kod korisnika.
Stambena zajednica je pokrenuta u rujnu 2016. godine. Kuća se nalazi na adresi Lonjšćina ulica 26 u Zagrebu sa smještajnim kapacitetom 6-8 korisnika.

 

Pravila života u stambenoj zajednici

Svakom korisniku u programu dodjeljuje se mentor. Mentor je osoba koja brine o sveukupnom statusu korisnika unutar programa socijalne reintegracije. Mentor nadgleda i u suradnji sa suradnicima i korisnikom koordinira sve aktivnosti unutar programa, koje se odnose na dobrobit korisnika. Mentor i korisnik gaje odnos povjerenja, poštovanja i razumijevanja. Mentor je u svakom trenutku dostupan korisniku.
Korisnik se obvezuje poštivati ključne vrijednosti udruge STIJENA RESOC navedene u Statutu Udruge.

 

Radi specijaliziranog rada u zatvorskom sustavu i vezano uz to socijalne reintegracije te društvenog poduzetništva STIJENA RESOC  je pokrenula i potpisala ugovor o provođenju probacije kroz rad udruge sa Ministarstvom pravosuđa. A kontinuirano surađuje s Upravom za zatvorski sustav kroz rad u zatvorima i kaznionicama. Surađuje redovito i s centrima za socijalnu pomoć te mnogim drugim vladinim i nevladinim organizacijama kako u zemlji tako i u inozemstvu.
Od svog početka rada, kroz stambenu zajednicu prošlo je 30 osoba koje su izašle iz zatvorskog sustava (lipanj, 2021).

Osobe koje izlaze iz zatvora prepoznate su kao najranjivije skupine stanovništva, a njihova se isključenost očituje na nekoliko razina. Doprinos udruge STIJENA RESOC rješavanju izazova s kojima se počinitelji kaznenih djela susreću po izlasku iz zatvora jest projekt Trebam sustav koji su izradili u bliskom partnerstvu sa Socijalnom zadrugom Martinov plašt. Multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom te povezivanjem javnih usluga s uslugama  organizacija civilnog društva stvorili su kompaktan sustav da niti jedan bivši zatvorenik ne bude zaboravljen i ostavljen.

Kontakt podaci za više informacija:

Udruga STIJENA RESOC
Adresa: Heinzelova 66, 10000 Zagreb
Telefon: 098 171 0450
E-mail adresa: stijena.resoc@gmail.com
Web stranica: http://www.stijenaresoc.hr/https://trebamsustav.hr/

Zadnja izmjena: 23.06.2021.