Mreža podrške

Zadnja izmjena: 24.01.2021.

Projekti i aktivnosti Udruge Vida namijenjene zatvorenicima i bivšim zatvorenicima s problemom ovisnosti

Udruga za pomoć ovisnicima Vida Rijeka trenutno provodi dva projekta financirana od strane Ministarstva pravosuđa s aktivnostima namijenjenim zatvorenicima/cama s problemom ovisnosti, njihovim obiteljima, tretmanskom osoblju i ostalim dionicima socijalne reintegracije zatvorenika i zatvorenica s problemom ovisnosti:

Kodeks – multimodalni program postpenalnog prihvata zatvorenika i bivših zatvorenika s problemom ovisnosti, i

Pakt – Unaprjeđenje učinkovitosti posebnih programa tretmana suradnjom probacijskih stručnjaka i stručnjaka iz OCD-a, provoditelja komplementarnih programa.

Kodeks je nastavak rada Udruge na području postpenalnog prihvata koji je započeo u provedbi projekta Libero - postpenalni prihvat zatvorenika s problemom ovisnosti (2018/2019), za vrijeme čijeg je trajanja posjećeno 2 zatvora (Rijeka, Pula) i 3 kaznionice (Glina, Lepoglava, Požega); uspostavljena suradnja s tretmanskim osobljem, a rad Udruge Vida i usluge prezentiran zatvorenicima/cama.

U projektu Kodeks dolazi do svojevrsnog proširenja kroz uključivanje Kaznionice u Turopolju, Zatvora u Sisku i Karlovcu, kao i jačanja suradnje s tretmanskim osobljem zatvora i kaznionica u cilju što bolje pripreme i izvedbe postpenalnog prihvata zatvorenika/ca s problemom ovisnosti. Udruga Vida izvodi postpenalni prihvat zatvorenika/ca s problemom ovisnosti kroz programe resocijalizacijskog centra (Program pripreme ovisnika za resocijalizaciju, Program za podizanje samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi te Program pomoći pri obrazovanju i zapošljavanju) i uslugu organiziranog stanovanja u Stambenoj zajednici u Lokvama.

U projektu Pakt, suradnjom timova Probacijskog ureda Rijeka i Udruge Vida, cilja se poboljšanju kapaciteta osuđenika/ca s problemom ovisnosti za socijalnu reintegraciju unaprjeđenjem metodologije, procjene, težine problema, individualnog planiranja i provedbe resocijalizacijskih programa temeljenih na povećanju funkcionalnosti. U sklopu projekta korisnici/e, bivši zatvorenici/e s problemom ovisnosti imaju priliku odrađivati rad za opće dobro u terapijskom i poticajnom ambijentu, a nakon završetka ROD-a, Udruzi se mogu priključiti kao korisnici/e i volonteri/ke.

Zadnja izmjena: 24.01.2021.