Mreža podrške

Zadnja izmjena: 09.10.2020.

Kome i kada se možete obratiti za pomoć vezano uz roditeljstvo? 

Djelovanje centra za socijalnu skrb i obiteljskog centra - roditelji u sukobu sa zakonom i njihove obitelji 

Djelovanje državnih institucija može se činiti vrlo komplicirano i ponekad je teško procijeniti kada i u kojem slučaju nam je potrebna pomoć. U nastavku možete pročitati kada i kako potražiti pomoć Centra za socijalnu skrb i Obiteljskog centra – institucija koje promiču jačanje roditeljskih vještina i zaštite djece kao jedne vrlo ranjive skupine u društvu. U ovom članku naglasak je na djecu čiji se roditelji nalaze na izdržavanju kazne zatvora te njihove roditelje.   

Djelovanje centra za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb je ustanova koja se između ostaloga bavi pitanjima roditeljstva, obiteljskih odnosa i zaštite dječjeg interesa. Pomoć i podršku u centru za socijalnu skrb pruža stručni tim centra koji čine socijalni radnik, psiholog i pravnik, a po potrebi uključuju se socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator. Pomoć i podrška namijenjene su svim građanima.

U području zaštite djece CZSS ima širok spektar djelovanja i uloga: od prevencije, procjene rizika za sigurnost djeteta i procjene razvojnih potreba djeteta, procjene dobrobiti djeteta u situacijama razdvojena i(li) konfliktna roditeljstva, procjene kapaciteta roditelja za promjene, izrade stručnih mišljenja i prijedloga, individualnoga plana promjene, različitih intervencija u zaštiti djece i obitelji u riziku, tretmana i poduzimanja mjera obiteljsko pravne zaštite.

Što procjenjuju stručni timovi CZSS-a?

● rizike za sigurnost djeteta

● razvojne rizike djeteta

● individualne potrebe djeteta

● obiteljske i okolinske čimbenike (mrežu podrške)

● različite aspekte roditeljskih sposobnosti i kapaciteta za promjenu

● roditeljske rizike.

Djelovanje obiteljskih centara

Obiteljski se centri nalaze u svim županijama, a organizirani su u sklopu centara za socijalnu skrb. Pružaju usluge savjetovanja: individualno savjetovanje, bračno ili partnersko savjetovanje, obiteljsko ili roditeljsko savjetovanje.

Obiteljski centar pruža programe i usluge osobama:

● kojima je potrebna stručna podrška i pomoć

● koje žele bolje upoznati i razumjeti sebe

● roditeljima koji žele poboljšati svoj odnos s djecom

● trudnicama

● roditeljima koji žele poboljšati roditeljske vještine

● obiteljima u krizi

● obiteljima i parovima s problemima u odnosu i međusobnoj komunikaciji

● roditeljima u visoko konfliktnim međusobnim odnosima

● mladima s problemima u ponašanju

● osobama s invaliditetom

● parovima koji žele stupiti u brak ili poboljšati postojeći

● potencijalnim posvojiteljima

● žrtvama nasilja

● partnerima koji žele naučiti nenasilne načine rješavanja sukoba. 

Kada se možete obratiti Obiteljskomu centru?

Možete mu se obratiti u svim situacijama kada je vama ili vašoj obitelji potrebna stručna pomoć i potpora − u vezi s brakom, roditeljstvom ili nošenjem sa svakodnevnim izazovima. U kontekstu odlaska člana obitelji na izdržavanje kazne zatvora mogu se pojaviti različite poteškoće unutar obitelji. Nova situacija donosi potrebu za prilagodbom koja može biti stresna, kako za djecu tako i za odrasle članove obitelji. Pomoć možete potražiti i za narušene partnerske odnose te za jačanje roditeljskih vještina.  

Obiteljski centri imaju timove stručnjaka sastavljene od: psihologa, defektologa (socijalnih pedagoga, logopeda), socijalnih radnika i pravnika. 

Obiteljski centri pružaju širok spektar usluga od različitih preventivnih programa usmjerenih na jačanje i učenje roditeljskih vještina do usluga psihosocijalnoga savjetovanja, obiteljske medijacije, psihosocijalnih tretmana radi prevencije nasilnoga ponašanja, kontakte pod nadzorom i druge usluge namijenjene djeci, mladima, roditeljima, ali i obiteljima u krizi, čime se proširuje njihova djelatnost od preventivne na tretmansku s ciljem smanjenja rizika u obitelji.

Usluge savjetovanja, radionice, predavanja i tribine koje provode obiteljski centri za korisnike su besplatne. 

Obitelji čiji se član nalazi na izdržavanju kazne zatvora često se nalaze u vrlo stresnoj situaciji i potrebna im je podrška. Pomoć bi bilo dobro potražiti vezano uz prilagodnu na novonastalu obiteljsku situaciju – kako se nositi s fizičkom odvojenošću roditelja/partnera, kako ojačati roditeljske vještine, kako se nositi s težinom roditeljske uloge (s obzirom da je drugi roditelj udaljen od obitelji), kako pružiti djetetu emocionalnu podršku te kako se nositi s vlastitim emocijama. Postoji cijeli niz poteškoća na koje treba odgovoriti. Često je obitelji potrebna pomoć te je treba znati potražiti. Ukoliko vidite da se teško nosite s novonastalom situacijom možete se obratiti jednoj od navedenih institucija te potražiti pomoć i podršku.     


Literatura:

Narodne novine (2015) Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19) Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon  

Internetske stranice Centra za socijalnu skrb Zagreb, Dostupno na: https://www.czss-zagreb.hr/organizacija-rada 

Zadnja izmjena: 09.10.2020.