Mreža podrške

Zadnja izmjena: 09.10.2020.

Kakvu pomoć nude obiteljski centri

Obiteljski centri djeluju unutar centara za socijalnu skrb i možete im se obratiti u svim situacijama kada je vama ili vašoj obitelji potrebna stručna pomoć i potpora - u vezi s brakom, roditeljstvom ili nošenjem sa svakodnevnim pitanjima 

Obiteljski centri djeluju sa zadaćom osnaživanja obitelji i jačanja društvene svijesti o obiteljskim vrijednostima. Važnost obiteljskih centara je u poticanju odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji, pozitivnog ozračja za obitelji, posebice za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, kao temelja za uspostavu pozitivne obiteljske atmosfere i preduvjeta za psihički rast i razvoj. 

Obiteljski centri zapošljavaju timove stručnjaka sastavljene od: psihologa, defektologa (socijalnog pedagoga, logopeda), socijalnih radnika i pravnika.
Obiteljski centar pruža programe i usluge osobama: 

• kojima je potrebna stručna podrška i pomoć 

• koje žele bolje upoznati i razumjeti sebe 

• roditeljima koji žele poboljšati svoj odnos s djecom 

• trudnicama 

• roditeljima 

• parovima koji žele stupiti u brak ili poboljšati postojeći. 

Usluge savjetovanja, radionice, predavanja i tribine koje provode obiteljski centri za korisnike su besplatne.  

Kontakt informacije o obiteljskim centrima po županijama i u Gradu Zagrebu, potražite u Mreži podrške.

Zadnja izmjena: 09.10.2020.