Kako do posla

Zadnja izmjena: 26.03.2021.

Kako učenje u odrasloj dobi povećava šanse za pronalazak posla?

Iskustvo izdržavanja kazne zatvora nosi sa sobom brojne posljedice na samo funkcioniranje osobe, na njezino mentalno zdravlje i na osjećaj odgovornosti prema sebi i drugima. Nakon izlaska iz zatvora osoba se mora priviknuti na promjene koje su se dogodile te ponovno organizirati svoj život. Kako bi osoba mogla biti aktivan član zajednice treba prije svega biti u mogućnosti brinuti o sebi i drugima. Ulaganje u svoja znanja i stjecanje novih vještina je jedan od preduvjeta da se osoba može nositi s različitim društvenim promjenama te biti financijski stabilna. 

Izdržavanje kazne zatvora je teško i zahtjevno iskustvo, međutim kako će utjecati na samog pojedinca ovisi i o samoj osobi. Prije svega, važno je osvijestiti koje su posljedice izdržavanja kazne zatvora i kako one mogu utjecati na daljnji život osobe. Jedna od promjena koja vas može zadesiti je da vaša znanja i vještine više nisu aktualne na tržištu rada ili su čak zastarjele i da ćete trebati uložiti svoje vrijeme u učenje novih vještina i stjecanje novih znanja. Brze promjene zahtjeva za vještinama i znanjima događaju se svima, ni za jednu osobu na tržištu rada nije dovoljno samo ono znanje stečeno tijekom formalnog školovanja, a posebno mogu biti izražene za osobe koje su izdržale dugotrajne zatvorske kazne.

Ako se pitate kako potražiti zaposlenje nakon izdržavanja kazne zatvora te kako donijeti odluke o promjeni zaposlenja ili ulaganju u znanja i vještine koje bi vam mogle pomoći na tržištu rada u nastavku možete pronaći mini vodič koje će vas u tome voditi korak po korak.  

 

Kako krenuti?

Za početak možete prosurfati internetskom stranicom EduCentar koja je namijenjena informiranju o različitim vrstama edukacija i tečajeva. Tamo se oglašavanju različita učilišta koja nude programe prekvalifikacije i usavršavanja, programe stjecanja srednje i visoke stručne spreme, škole stranih jezika te drugi različiti organizatori edukacija. Edukacije koje su nude su podijeljene na kategorije; (1) online edukacija, (2) tečajevi koji uključuju prekvalifikacije i škole stranih jezika, (3) ponudu fakulteta te (4) različite oblike poslovne edukacije poput seminara, treninga i usavršavanja. Na stranici se također mogu pronaći korisni savjeti vezano uz odabir edukacija i druge korisne informacije vezano uz mogućnosti edukacija.

Korisne informacije također se mogu pronaći na samim portalima na kojima različiti poslodavci oglašavaju ponude za radna mjesta poput mojposao.hr i posao.hr gdje se osim ponude mogu pronaći različiti savjeti vezano uz pronalazak zaposlenja, aktualne vijesti iz svijeta zaposlenja i druge korisne informacije. Tako se recimo preko portala moj.posao.hr na internetskoj stranici moja plaća može provjeriti uobičajena plaća za određeno radno mjesto ili možete izračunati vašu bruto ili neto plaću na kalkulatoru plaća. To može biti korisna priprema za razgovor s poslodavcem kada vas pita koliku plaću očekujete te da imate svijest o razlici između bruto i neto plaće. Nadalje na istom portalu pod kategorijom savjeti imate jako opsežnu bazu članka o tome kako trebaju izgledati životopis i molbe za posao te na što treba obratiti pozornost prilikom razgovora s potencijalnim poslodavcima.      

 

Mogućnosti pri HZZ-u

Hrvatski zavod za zapošljavanje ima različite mjere kojima pokušava osposobiti ljude za tržište rada te im pomoći da pronađu zaposlenje. Od mjere do karijere je paket mjera prilagođen različitim skupinama ljudi od dugotrajno nezaposlenih osoba do poduzetnika. Što se sve nudi i kako ostvariti prava pogledajte na internetskim stranicama mjere.

Osim toga u okviru HZZ-a je organiziran Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri – CISOK u kojem možete dobiti pomoć i potporu vezano uz zapošljavanje i edukacije te ostale korisne informacije (organiziran je u 12 većih gradova u RH). CISOK je namijenjen pružanju podrške građanima u planiranju školovanja, razvoju vještina za učinkovito donošenje odluka o karijeri te olakšavanju procesa donošenja odluka vezanih za karijeru i pristup informacijama o tržištu rada i obrazovanju. Na stranicama postoji i vodič za mjere HZZ-a u kojem vam nakon što popunite vaše osobne specifikacije (dob, stupanj obrazovanja itd) navodi za vas dostupne mjere. Provjerite na koje mjere i programe HZZ-a imate pravo na Navigatoru mjera

HZZ je također pokrenuo internetsku stranicu e-usmjeravanje na kojoj se mogu pronaći korisne informacije vezano uz izbor obrazovanja i pripremu za zapošljavanje. Dostupni su različiti alati poput: Upitnika za samoprocjenu osobina ličnosti vezano uz zapošljavanje, Upitnika interesa i kompetencija te Alata za razvoj karijere. Ova stranica može biti dobra početna točka za procjenu vlastitih interesa. 

 

Kako donijeti odluku o zaposlenju, obrazovanju ili nekoj drugoj životnoj promjeni? 

 

Postavite ciljeve!

Postavite ciljeve tako što ćete razmisliti koje promjene želite uvesti u svoj život što se tiče rada i zapošljavanja ili neke druge životne odluke. Što biste željeli raditi, naučiti ili ostvariti? Napišite tri cilja koja imate kako biste ostvarili vaše želje. Nakon što ste postavili ciljeve možete krenuti u njihovo razrađivanje. U nastavku ćemo navesti mogućnosti razrađivanja ciljeva vezano uz odluke o obrazovanju i(li) zapošljavanju.  

 

Istražite što se traži na tržištu rada! 

Kako biste bili sigurni da je ono što želite traženo (školovanje ili zanimanje), tj. da postoje mogućnosti rada u navedenom zanimanju, surfajte po portalima za posao kako biste vidjeli kakva je ponuda i potražnja: što se traži od zanimanja te kakva se znanja i vještine traže za navedeno zanimanje. Možda se dogodi da shvatite da vaše idealno zanimanje nije baš najtraženije, ali vidite da postoji neka druga potražnja. U svakom slučaju razmislite o onome što ste vidjeli. Može se dogoditi da neka zanimanja trenutno nisu aktualna zbog neke privremene krize, a možda je to odraz neke dugotrajnije promjene. O tom pitanju se možete posavjetovati s vašim savjetnikom u uredu HZZ-a.  

Informirajte se o mogućnostima usavršavanja i(li) prekvalifikacije! 

Nakon što ste provjerili što se traži od znanja i vještina, trebate utvrditi što posjedujete. Bez obzira na to želite li promijeniti zanimanje ili ćete ostati u istom području uvijek se može dogoditi da utvrdite da vam nešto nedostaje. To može biti neka informatička vještina, strani jezik ili jednostavno diploma/kvalifikacija za određeno zanimanje. Provjerite što vam je dostupno od edukacija na internetskim stranicama HZZ-a, EdukaCentar-a, internetskim stranicama udruga koje se bave ovim područjem ili pokušajte steći znanje na nekoj od besplatnih platforma za online učenje. Neke od mogućnosti online učenja su opisane u tekstu iznad. Ponekad za iste programe postoje različite cijene koje značajno variraju, a ne moraju nužno značiti veću kvalitetu, a ponekad možete pronaći programe koji su financirani kroz različite projekte te su za vas kao korisnika i(li) korisnicu besplatni. Samo Googlenjem možete doći do vrlo korisnih informacija, ali je važno da se kontinuirano informirate o svim mogućnostima.  Provjerite koliko programi za koje ste se odlučili pružaju znanja i vještina s obzirom na realnu osposobljenost za određeni zanat i profesiju. Danas postoje mnogobrojne usluge međutim važno je razmišljati o stvarnoj kvaliteti programa koji se nude i koliko ćete imati praktične koristi od toga. Također, osim omjera cijene i kvalitete važno je da provjerite upisuje li se tečaj u e-knjižicu i ima li navedeno učilište koje ste odabrali odobrenje od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Za ovaj korak je najvažnije  istraživanje i detaljno informiranje o usluzi koja vas zanima. Samo učilište koje ste odabrali možete tražiti da vas spoji s osobama koje su prošle kroz iste ili slične programe kako bi razmijenili iskustva i dobili povratnu informaciju. 

Potražite savjet u uredu HZZ-a!

Konzultirajte se sa savjetnikom u uredu HZZ-a ili drugim različitim savjetnicima vezano uz odabir edukacija, zanimanja ili zaposlenja. Pri HZZ postoji (u 12 većih gradova u RH) Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri - CISOK u kojem možete dobiti pomoć i potporu vezano uz zapošljavanje i edukacije te ostale korisne informacije. U ostalim županijama pomoć možete dobiti u uredu HZZ-a. Osnovne informacije vezano uz procjenu vlastitih sposobnosti i interesa možete provjeriti na internetskoj stranici e-usmjeravanje gdje se nalaze različiti upitnici samoprocjene koji mogu biti prvi korak u informiranju.   

Potražite pomoć i podršku! 

Kada vam je teško potražite pomoć i potporu. Velika je životna vještina znati kada i kako potražiti pomoć, a upravo je ona ponekad nužna kako bismo mogli savladati i najteže životne prepreke. Kada se osjećate loše ili ne znate kako započeti s promjenama potražite pomoć. Zapamtite, kako biste mogli uvesti promjene u svoj život potreban vam je osjećaj vlastite vrijednosti i svijest da to možete učiniti. Pomoć možete potražiti u našem adresaru.

 

Ulaganjem u različita znanja i vještine pokazujete da ste spremni ići ukorak s društvenim promjenama. Osim što ćete tako biti spremniji za tržište rada i pokazati potencijalnim poslodavcima i okolini da ste fleksibilni i svestrani, time također možete upoznati različite zanimljive ljude. Što više različitih znanja i vještina imate to više širite svoj krug poznanstava te si otvarate nove mogućnosti. Ulaganjem u sebe i učenjem različitih vještina, također razvijate samopoštovanje i osjećaj vlastite vrijednosti te ideju oko toga što zaslužujete u životu. Upravo učenjem i povećavanjem svojih kompetencija možemo mijenjati sliku o sebi koju imamo te pokrenuti pozitivne promjene u vlastitom životu.

Zadnja izmjena: 26.03.2021.