Edukacija

Zadnja izmjena: 10.12.2020.

Važnost učenja tijekom izdržavanja kazne

Odlazak na izdržavanje kazne zatvora može biti vrlo stresno iskustvo koje zahtijeva od pojedinca značajne prilagodbe. Ulazak u ustanovu poput zatvora zahtijeva poštivanje kućnog reda te ustaljenu strukturu u kojoj je svaki trenutak unaprijed isplaniran. Iako je riječ o vrlo specifičnoj okolini, i tamo se vrijeme može ispuniti različitim aktivnostima koje mogu biti smislene te značajno doprinijeti razvoju različitih vještina koje mogu biti vrlo korisne nakon izlaska na slobodu.  


Rad na sebi

Kazna zatvora je dobro vrijeme da malo razmislite o vlastitim postupcima. Možete pokušati pronaći odgovor na neka važna životna pitanja poput što želim u budućnosti i kako ću to postići. Osvrnuti se na odnose s bliskim osobama - kako se ponašam prema drugima i koju im poruku šaljem svojim ponašanjem. Nadalje, što mi je u životu stvarno važno i koliko se brinem o tome. U kaznenim tijelima postoje službenici za tretman koji savjetuju zatvorenike i zatvorenice te ih pripremaju na život nakon zatvora. Iskoristite podršku koja vam je ponuđena kroz razgovore s njima. Možete zajedno postaviti ciljeve na kojima želite raditi nakon što procijenite što vam je potrebno.  


Radionice i programi u kaznenim tijelima

U kaznenim tijelima se održavaju različite radionice i grupni tretmani kojima je cilj jačanje različitih vještina, promjena vlastitog ponašanja i nošenja s vlastitim emocijama. Postoje različiti tipovi radionica i programa u koje se možete uključiti. Ciklus radionica Zatvorenik kao roditelj namijenjen je roditeljima maloljetne djece kako bi ojačali svoje roditeljske vještine te zadržali bliskost sa svojom obitelji tijekom izdržavanja kazne zatvora. Nadalje, postoje različiti programi koji su usko povezani s pojedinačnim programom izdržavanja kazne zatvora koji se radi za svakog zatvorenika posebno gdje ga se pokušava uključiti u aktivnosti s  obzirom na njegove specifične potrebe - poput programa za ovisnike (alkohol, droga) i treninga kontrole agresivnog ponašanja. 

Udruge koje su aktivne u zatvorskom sustavu također znaju organizirati cikluse različitih radionica s ciljem pružanja podrške i osnaživanja. Što je sve ponuđeno od aktivnosti provjerite sa službenicima tretmana u kaznenom tijelu.   


Formalne edukacije u kaznenim tijelima

U kaznenim tijelima postoji mogućnost završavanja osnovne škole, osposobljavanja za obavljanje određenih vrsta poslova, dostupno je srednjoškolsko obrazovanje za određena zanimanja te pohađanje raznih tečajeva. Kaznionice i zatvori obvezni su organizirati izobrazbu radi završavanja osnovne škole za osobe do 21 godine starosti, a opismenjavanje se organizira neovisno o dobi.

Ostale obrazovne aktivnosti se odvijaju sukladno mogućnostima i kapacitetima samih kaznenih tijela.

Srednjoškolski programi su verificirani te se upisuju u knjižicu rada, a naglasak je na jednostavnim zanimanjima za koje se može organizirati praktična nastava unutar kaznenog tijela. Tako su na popisu jednostavni poslovi vezani uz kuhinju, konobarenje te obradu drveta (parketar, drvoprerađivač-stolar), stočarstvo i poljoprivredu (uzgojitelj svinja i goveda, voćar-vinogradar, ratar-povrtlar), građevinu (monter metalnih konstrukcija,  rukovatelj viličarom, soboslikar-ličilac, zavarivač, pomoćni zidar, monter strojeva i konstrukcija i traktorist) i slično. Ovdje je također važno naglasiti da nigdje na svjedodžbama koje se dobivaju prilikom uspješno završenog obrazovanja neće pisati da su one stečene u kaznenom tijelu.


Provjerite koje sve mogućnosti imate s obzirom na kazneno tijelo u kojem ćete izdržavati ili već izdržavate kaznu zatvora. Svako kazneno tijelo je posebno i orijentirano je na specifične edukacije i zanimanja koja su prilagođena njihovim mogućnostima. Tako je recimo Kaznionica u Lepoglavi poznata po proizvodnji drvenog namještaja, a Kaznionica u Glini po tiskari.    

 

 

 

Zadnja izmjena: 10.12.2020.