Zadarska županija

Mreža podrške u Zadarskoj županiji

KAZNENA TIJELA

Zatvor u Zadru

KAZNENO TIJELO

Adresa: Zore Dalmatinske broj 1, 23 000 Zadar
Telefon: 023 314 117, 023 300 349
Fax: 023 314 799
E-mail: zatvor.zadar@zzd.pravosudje.hr 
Radno vrijeme: 8:00-16.00 sati

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Zadar

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Zadarske i Šibensko-kninske županije
Adresa: Jakše Čedomila Čuke 3
Telefon: 023 251-415
Fax: 023 251-409
E-mail: josipa.jermen@mpu.hr 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Zadar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ul. Andrije Hebranga 1, Zadar
Telefon: 023 221 730
E-mail: centar.za.socijalnu.skrb.zadar@zd.ht.hr  korisnik107@socskrb.hr 
Web: www.czss-zadar.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, čet i pet 7,30 – 11,30 sati; uto 7,30 – 11,30 i 12,30 – 14,30 sati

Obiteljski centar - CZSS Zadar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Zadar koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Velebitska 6, Zadar
Telefon:  023 235 630 i 023 235 631
E-mail: css-zadar-oc@socskrb.hr 
Web: www.ocz.hr 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 – 15 sati

Podružnica Obrovac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ante Starčevića 8, Obrovac
Telefon: 023 689 060 i 023 689 859
E-mail: css_zadar_obrovac@socskrb.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet i pet od 7,30 – 11,30 sati

Podružnica Gračac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Školska ul. 1, Gračac
Telefon: 023 773 446
E-mail: css_zadar_gracac@socskrb.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet i pet od 7,30 – 11,30 sati

Podružnica Pag

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica grada Zanea 1, Pag
Telefon: 023 611 320
E-mail: css_zadar_pag@socskrb.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet i pet od 7,30 – 11,30 sati

Centar za socijalnu skrb Benkovac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Tina Ujevića 7, Benkovac
Telefon: 023 681 143 i 023 684 115 i 023 681 133
E-mail: korisnik002@socskrb.hr  
Web: www.czss-benkovac.hr 
Radno vrijeme: od 7 – 15 sati
Rad sa strankama: pon, uto, čet, pet od 8 do 11 sati

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Lošinjska 2a, Biograd na Moru
Telefon: 023 383 472 i 023 386 753
E-mail: czss.biogradnamoru@gmail.com , korisnik003@socskrb.hr 
Web: www.czss-biogradnamoru.hr 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 – 15 sati
Radno vrijeme sa strankama: pon, uto i čet od 8 – 11 sati

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured Zadar

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Kralja Stjepana Držislava 7, 23000 Zadar
Telefon: +385 23/30 08 00
Fax: +385 23/31 36 88
E-mail: HZZ.Zadar@hzz.hr 
Dostava PR obrasaca: objavi.oglas.zadar@hzz.hr 
Pisarnica: pisarnica.hzz.zd@hzz.hr 

Ispostava Benkovac

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Ivana Meštrovića 9
Telefon: 023/681-420
Fax: 023/684-034
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Gračac

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Školska bb
Telefon: 023/775-031
Fax: 023/773-061
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Obrovac

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Jadranska cesta bb
Telefon: 023/689-780
Fax: 023/689-040
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Pag

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Nikole Valentića bb
Telefon: 023/611-189
Fax: 023/611-189
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Biograd n/m

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Nova tržnica bb
Telefon: 023/383-803
Fax: 023/386-467
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Caritas Zadarske Nadbiskupije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Caritas pruža različite socijalne usluge poput socijalne samoposluge i pučke kuhinje, psihoterapijske grupe za podršku za različite poteškoće, programe za ovisnike te prenoćište za beskućnike.  
Adresa: Ulica Franje Tuđmana 24, Zadar
Telefon:  023 316 710
Obiteljsko savjetovalište:
Telefon: 023 314 252
E-mail: caritas@zd.t-com.hr 
Web: www.caritas-zadar.hr/                  
Radno vrijeme: pon od 13 – 20; uto, sri, čet i pet od 7 – 15 sati

Centar za psihosocijalnu pomoć Zadarske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Molatska 11a, Zadar
Telefon: 023 313 970
Radno vrijeme; pon 17-19; uto, sri, čet 16-20; pet 16-18; sub 8-12 sati

Crveni križ Zadarske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Obala kneza Branimira 4d, Zadar
Telefon: 023 211 204 i 023 319 098
Mobilni: 098 338 550
E-mail: gdckzd@outlook.com
Web: www.crvenikrizzadar.com 
Radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati
Obiteljsko savjetovalište: radnim danom od 16 – do 18 sati
Telefon: 023 318 158 (psiholog); 091 305 990

Gradska društva unutar županije: 
Benkovac, Biograd na moru, Obrovac,
Pag, Zadar, Gračac    

Duga - Udruga za pomoć ženi i djetetu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja; besplatno psihološko i pravno savjetovanje.
Adresa: Ivana Gundulića 2d, Zadar
Telefon: 023 332 059 (savjetovanje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18-20 sati)
SOS linije: 095 5292 416,   095 5245 166,  098 81 97 57
E-mail: duga.zd@zd.t-com.hr ; udruga.duga@optinet.hr 
Web: www.duga-zadar.hr 

Udruga Prospero

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Djelovanje u cilju rješavanja nezaposlenosti i lošeg položaja žena i mladih u društvu, pomoć starijim i nemoćnim osobama.
Adresa: Hrvatskog proljeća 1, Gračac
Telefon: 023 773 384
E-mail: udruga.prospero@zd.t-com.hr  
Web: www.udrugaprospero.org 
Radno vrijeme: radnim danom od 7 – 15 sati

Prenoćište za beskućnike "Sv. Vinko Paulski"

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Ulica Franje Tuđmana 24, Zadar
Telefon: 023 / 316 710
E-mail: caritas@zd.t-com.hr
Web: www.caritas-zadar.hr 

Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru u Zadarske županije.
Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 20, 23000 Zadar
Telefon: 023/350-138
E-mail: lidija.matkovic@zadarska-zupanija.hr
Web: https://www.zadarska-zupanija.hr/ 

Izdvojen ured: 
Trg domovinske zahvalnosti 5, 23420 Benkovac
Telefon: 023/681-958
E-mail: goran.nimac@zadarska-zupanija.hr 

 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Nada – udruga za suzbijanje zloupotreba droga i pomoć obitelji ovisnika

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Individualni i grupni rad s obitelji ovisnika, pomaganje u ostvarivanju prava, savjetovalište za odlazak u terapijske zajednice ili komune.
Adresa: Franje Petrića 3, Zadar
Telefon: 023 324 692
Web: www.udruganada.hr 

Porat – udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Kontinuirano osnaživanje emocionalnog stanja i ulaganje napora u razvijanje znanja i vještina liječenih ovisnika radi lakše prilagodbe u društvu u svrhu održavanja trajne apstinencije, resocijalizacija, priprema za terapijske zajednice.
Adresa: Ilije Smiljanića 2, Zadar
Telefon: 023 302 107                 
SOS linija: 095 902 1749
E-mail: udrugaporat@gmail.com 
Web: www.udrugaporat.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 9 – 13 sati i od 16 – 20 sati

Regionalni centar za psihotraumu Split, pri Kliničkom bolničkom centru Split

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Splitsko  - dalmatinske,  Dubrovačko – neretvanske, Zadarske i Šibensko-kninske županije.
Adresa: Šoltanska 1, Split
Telefon: 021 557 507
Web: www.kbsplit.hr/Klinika_za_psihijatriju/O_nama 
Radno vrijeme: pon – pet od 7,30 – 15,30 sati

Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti
Savjetodavni rad s osobama s teškoćama u mentalnom zdravlju, ovisnicima  o alkoholu, kocki  i ostalima, individualna psihoterapija, obiteljski savjetovališni tretman (nije potrebna uputnica, ponijeti zdravstvenu iskaznicu, potrebna prethodna najava)
Adresa: Ljudevita Posavskog 7a, Zadar
Telefon: 023 314 783;  fax: 023/302-275
E-mail: sluzba.ovisnosti.zadar@zjz.t-com.hr 
Web: www.zjz-zadar.hr 
Radno vrijeme: pon do čet od 8 – 13 i od 15 – 19 sati; pet od 8 – 13 sati

Savjetovalište za mentalno zdravlje
Adresa: Ljudevita Posavskog 7a, Zadar
Radno vrijeme: pon do čet od 8 – 13 i od 15 – 19 sati; pet od 8 – 13 sati
Savjetovališta Pag, Gračac, Benkovac i Biograd su otvorena dva dana u mjesecu (kontakt telefon: 023 314 783).

Terapijska zajednica "Comunita Mondo Nuovo"

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Sjedište:
Adresa: Josipa Jovića 1, Zadar
Telefon: 098 610 609; 099 599 7638
E-mail: zajednica.nunic@gmail.com 
Web: www.cmn.hr 

Terapijska kuća "Mondo Nuovo"Adresa: Kardumi Varoš 12 a, Nunić, Kistanje
Telefon: 022 785 85 80;  098 610 609; 099 599 7638