Vukovarsko-srijemska županija

Mreža podrške u Vukovarsko-srijemskoj županiji

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Vukovar

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Vukovarsko-srijemske županije
Adresa: Županijska ulica 33
Telefon: 032 562-129
Fax: 075 801-193
E-mail: koraljka.novak@mpu.hr 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Vukovar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Županijska 13, Vukovar
Telefon: (032) 450-920
Fax: (032) 450-946
E-mail: korisnik096@socskrb.hr 
Web: https://czss-vukovar.hr/ 

Podružnica Ilok

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Strossmayerova 49, Ilok
Telefon: (032) 590-098
Fax: (032) 590-224
E-mail: branislav.ladjevic@socskrb.hr  

Podružnica Obiteljski centar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: A. Stepinca 45, Vukovar
Telefon: (032) 300-270
Fax: (032) 300-269
E-mail: 4ruzice@gmail.com  
Web: https://czss-vukovar.hr/ 

Centar za socijalnu skrb Vinkovci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Glagoljaška 31E, Vinkovci
Telefon: 032 332 315
Faks: 032 348 088
Dežurni socijalni radnik: 099/ 258 13 19
E-mail: korisnik088@socskrb.hr 
Web: http://www.czss-vinkovci.hr/ 

Centar za socijalnu skrb Županja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dr. Franje Račkog 30c, 32270 Županja
Telefon: 032 832-160
Fax: 032 831-450
E-mail: korisnik111@socskrb.hr 
Web: http://www.czsszupanja.hr/ 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured Vukovar

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Vladimira Nazora 12, 32000 Vukovar
Telefon: +385 32/599 444, +385 32/441 740
E-mail: HZZ.Vukovar@hzz.hr 

Ispostava Ilok

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok
Telefon: 032/59 01 47, 032/59 28 22

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Referentni centar za pružanje podrške Vukovar – u okviru Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Centar će osigurati psihosocijalnu podršku, informirati žrtvu ili građanina o svojim pravima,
osigurati besplatnu – primarnu pravnu pomoć te pravno savjetovanje,
uputiti korisnika u druge institucije relevantne za njegov problem.
Telefon: 32/639 333 
E-mail: rfc.vukovar@gmail.com 

Udruga žena Vukovar

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Osnaživanje žena i osvještavanja javnosti i institucija o svim oblicima nasilja nad ženama i pravima žena kroz edukaciju, istraživanja, suradnju i javni rad. Pružanje pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja. Rad s osobama treće dobi i poticanje lokalnog zapošljavanja žena. Izvaninstitucionalna potpora i ostvarivanje prava i socijalna uključenost žena. Prevencija nasilja i ovisnosti među mladima. 
Adresa: Brune Bušića 74, Vukovar
Telefon: 032 421 191 i 032 424 880 (radnim danom do 18 sati)
E-mail: udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr 
Web: https://udzvu.org/ 
Radno vrijeme: pon - pet od 8 do 16 sati

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije, B.a.B.e – grupa za ženska ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Telefon: 032/414-910, 01/4663 666
Mob: 098/9824-641
E-mail: b.a.b.e@vu.t-com.hr
Web: https://www.babe.hr/hr/sigurna-kuca-vukovarsko-srijemske-zupanije/ 

Upravni odjel za socijalnu skrb

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru Vukovarsko-srijemske županije. 
Adresa: Županijska 11, Vukovar
Telefon: 032 492 081; 032 492 085
E-mail: bpp@udu-vsz.hr
Web: http://www.vusz.hr/

Vinkovci
Adresa: Glagoljaška 27, Vinkovci
Telefon: 032/344-112, 032/344-001  
E-mail: bpp.vk@udu-vsz.hr   damir.grizelj@udu-vsz.hr 

Izdvojeni uredi: 
J.J. Strossmayera 18, 32275 Županja, 032/826-386, silvana.mijatovic@udu-vsz.hr
Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, 032/590-107, drustvene.ilok@udu-vsz.hr
Vladimira Nazora 1/I, 32252 Otok, 032/340-047, smatozan@gmail.com 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Centar za psihosocijalnu pomoć Vukovarsko-srijemske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Lavoslava Ružičke 1, Vukovar   
            Glagoljaška 27a, Vinkovci
Telefon Vukovar: 032 444 442, radno vrijeme: uto 15-17 sati i sri 17.30-19.30
Telefon Vinkovci: 032 331 706, radno vrijeme: pon i čet 15.30-17.30 sati

Regionalni centar za psihotraumu Osijek, pri Kliničkom bolničkom centru Osijek

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Zavod za psihološku medicinu – regionalni centar za psihotraumu
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.
Adresa: Josipa Huttlera 4, Osijek
Telefon: 031 211 752
Web: www.kbco.hr/klinika/zavod-za-psiholosku-medicinu-regionalni-centar-za-psihotraumu 

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske Županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja (Vinkovci)
Savjetodavni rad s osobama s teškoćama u mentalnom zdravlju, ovisnicima  o alkoholu i ostalima (nije potrebna uputnica). Izvanbolničko liječenje bolesti ovisnost, prevencija i očuvanje mentalnog zdravlja na cjelokupnoj populaciji.
Adresa: Duga ulica 43, 32 000 Vinkovci
Telefon: 032 334 715;  fax: 032/334-714
E-mail: centarzaprevencijuovisnosti@zzjz-vsz.hr ; info@zzjz-vsz.hr 
Web: www.zzjz-vsz.hr 
Radno vrijeme: pon i čet od 12 – 20 sati; utorak, srijeda i petak od 7 – 15 sati
Savjetovalište za djecu i mlade
Telefon: 032 334 715 (dogovaranje termina telefonskim putem)
Adresa: Duga ulica 43, 32 000 Vinkovci
E-mail: centarzaprevencijuovisnosti@zzjz-vsz.hr 

Društvo crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Trg bana Josipa Šokčevića 1, Vinkovci
Telefon: 032 831 607
Fax: 032 830 398
E-mail: dckvusz@gmail.com
Web: www.crveni-kriz-vinkovci.hr

Gradska društva unutar županije: 
Ilok, Županja, Vukovar, Vinkovci