Varaždinska županija

Mreža podrške u Varaždinskoj županiji

KAZNENA TIJELA

Zatvor u Varaždinu

KAZNENO TIJELO

Adresa: Braće Radića 4, 42 000 Varaždin
Telefon: 042 210 725, 042 211 102
Fax: 042 211 882
E-mail: zatvor.varazdin@zvz.pravosudje.hr 
Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

Kaznionica u Lepoglavi

KAZNENO TIJELO

Adresa: Hrvatskih pavlina 1, 42 250 Lepoglava
Telefon: 042/700-801
Fax: 042/700-814
E-mail: kaznionica.u.lepoglavi@uzs.pravosudje.hr 
Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Varaždin

PROBACIJSKI URED

Probacijski ured Varaždin nadležan za područje Varaždinske i Međimurske županije 
Adresa: Kukuljevićeva 14
Telefon: 042 302-909
Fax: 042 320-083
E-mail: vesna.sumiga@mpu.hr 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Varaždin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Nazorova 22, Varaždin
Telefon: 042 303 900
E-mail: czssvarazdin@gmail.com , korisnik086@socskrb.hr 
Web: www.czssvz.hr 

Obiteljski centar – CZSS Varaždin

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Varaždin koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Julija Merlića 1a, Varaždin
Telefon: 042 629 437
E-mail: obiteljskicentar-vz@vz.t-com 

Centar za socijalnu skrb Ivanec

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Đure Arnolda 11, Ivanec
Telefon: 042 771 770&
E-mail: info@czss-ivanec.hr , korisnik031@socskrb.hr 
Web: www.czss-ivanec.hr 

Centar za socijalnu skrb Ludbreg

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Kardinala Franje Kuharića 12, Ludbreg
Telefon: 042 332 840
E-mail: korisnik046@socskrb.hr 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Regionalni ured Varaždin

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Trenkova ulica 56, 42000 Varaždin
Telefon: 385 42/401-500
Fax: +385 42/230-445
E-mail: HZZ.Varazdin@hzz.hr 
Dostava PR obrasaca: objavi.oglas.varazdin@hzz.hr 
Pisarnica: pisarnica.hzz.vz@hzz.hr 

Ispostava Ludbreg

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Kardinala Franje Kuharića 14
Telefon: 042/81 06 55,  042/30 61 70
Fax: 042/30 60 56
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Novi Marof

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Kralja Tomislava 5
Telefon: 042/61 29 33, 042/61 10 97
Fax: 042/20 50 98
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Ivanec

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: A. Georgijevića 1
Telefon: 042/78 11 54, 042/78 37 97, 042/77 07 96
Fax: 042/78 11 54
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Cestica

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Dravska 1a
Telefon:042/20 86 83
Fax: 042/20 86 84
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

UDRUGE

Društvo ”Naša djeca” Varaždin

UDRUGA

Adresa: Graberje 33, Varaždin
Telefon: +385 (0)42 320 588 , +385 (0)98 246 337
E-mail: info@dnd-varazdin.hr
Web: https://dnd-varazdin.hr/ 

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Centar za psihosocijalnu pomoć Varaždinske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Pavlinska 8 (ulaz iz Preradovićeve), Varaždin
Telefon: 042 321 131
Radno vrijeme: pon, sri i čet 16-18 sati

Klub žena Varaždin

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

SOS telefon za pomoć obitelji, djeci i mladeži; promicanje ljudskih prava; humanitarna pomoć.
Adresa: Graberje 33/1, Varaždin
SOS telefon: 042/206-030
E-mail: tajnistvoklubazena@gmail.com 
Radno vrijeme: radnim danom 17-20 sati, subotom 16-19 sati

Tim za krizna stanja Crvenog križa Varaždinske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Intervencije u slučajevima obiteljskog nasilja i pokušaja suicida, te drugih kriznih stanja; izlasci na teren po potrebi; savjetovalište.
Telefon: 099 21 21 222 (0-24h)
Dežurstvo-telefonska linija: 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
Radno vrijeme savjetovališta: utorkom i četvrtkom 17-19 sati, pon od 17-19 u Studentskom domu u Varaždinu

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga. Pružanje podrške žrtvama i svjedocima kroz rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 i rad Referentnih centara u Vukovaru i Osijeku.

Web: mrezapodrskeisuradnje.com 
Ured Varaždin
Adresa: Graberje 33, Varaždin
Telefon: 095/116-0066
E-mail: varazdin@pzs.hr
Web: www.pzs.hr 

Utočište Sv. Nikola - Dom za žrtve obiteljskog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Siguran smještaj za žrtve obiteljskog nasilja.
Adresa: p.p. 80, Varaždin 
Tel/fax: 042 234 050
Mob:  091 68 33 333 (0-24 sata)
E-mail: sv.nikola.varazdin@gmail.com 
Web: www.utociste-sveti-nikola.hr 

Udruga Novi put Varaždin - Prenoćište za beskućnike

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Vodnikova 6, 42 000 Varaždin
Telefon: 042/230-700, 098 302421; 098 379 104
E-mail: centar592@gmail.com 
Web:  http://novi-put.hr/ 

Upravni odjel za opću upravu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatno pravna pomoć u okviru Varaždinske županije. 
Adresa: Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin
Telefon: 042/394-239 
E-mail: Kruno.Senbaum@vzz.hr
Web: https://www.varazdinska-zupanija.hr/ 

Udruga za razvoj životnih vještina obitelji i pojedinaca "Uz vas"

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Vladimira Nazora 22, Varaždin
Telefon:  099/639-1920 
E-mail: uz.vas2@gmail.com  

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Pavlinska 8, Varaždin
Telefon: 042 320 411
Fax: 042 302 410
E-mail: ured.dckvzd@gmail.com
Web: www.dck-vz.hr

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Nacionalni centar za psihotraumu u zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju 
Radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.
Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; Zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja; savjetodavni rad za pojedince i njihove obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Pavlinska 8, Varaždin
Telefon: 042 320 969;  fax: 042/320 066
E-mail: ovisnost@zzjzzv.hr 
Web: www.zzjzzv.hr/?gid=19&aid=32 
Radno vrijeme: pon, uto, sri i čet od 7–20 sati; petkom od 7–15 sati

UDRUGA SVETI LOVRO ZAJEDNICA CENACOLO, PODRUŽNICA VARAŽDIN

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Adresa: Cehovska 6 - Brezje, 42000 Varaždin
Telefon: 042 240 656
E-mail: varazdin@zajednicacenacolo.hr 
Web: https://www.comunitacenacolo.it/hr/index.php?option=com_content&view=article&id=142