Sisačko-moslavačka županija

Mreža podrške u Sisačko-moslavačkoj županiji

KAZNENA TIJELA

Kaznionica u Glini

KAZNENO TIJELO

Adresa: Vinogradska 2, 44 400 Glina
Telefon: 044 514-312
Fax: 044 882-042
E-mail: kaznionica.glina@kgl.pravosudje.hr 
Radno vrijeme: 8:00-16:00

Kaznionica u Lipovici-Popovači

KAZNENO TIJELO

Adresa: Lipovečka 22, 44 317 Popovača
Telefon: 044 692 600, 044 692 602
Fax: 044 692 630
E-mail: Kaznionica.u.lipovici@kli.pravosudje.hr 
Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Sisak

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Sisačko-moslavačke županije
voditelj Ureda: Saša Borić
Adresa: Ulica lipa 11
Telefon: 044 547-074
Fax: 044 547-033
E-mail: sasa.boric@mpu.hr 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Sisak

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ivana Meštrovića 21, Sisak
Telefon: 044 515 700
Web: www.czss-sisak.hr 
E-mail: korisnik076@mdomsp.hr 

Obiteljski centar – CZSS Sisak

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ivana Meštrovića 20, Sisak
E-mail: franjo.saban@socskrb.hr 
Web: https://www.czss-sisak.hr/web/index.php/ustrojstvo/obiteljski-centar#kontakt 

Centar za socijalnu skrb Glina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina
Telefon: 044 811 660
E-mail: czss.glina@gmail.com , czssglina@net.hr , korisnik025@socskrb.hr 
Web: www.czss-glina.hr 

CZSS Glina – Podružnica Topusko

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg bana J. Jelačića 14, Topusko
Telefon: 044 885 043
E-mail: czss.topusko@gmail.commirjana.cekovic@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Josipa Marića 2, Hrvatska Kostajnica
Telefon: 044 851 185
E-mail: korisnik039@socskrb.hr 
Web: www.czsshk.hr 

CZSS Hrvatska Kostajnica – Podružnica Dvor

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Antuna i Stjepana Radića 25, Dvor
Telefon: 044 871 130
E-mail: korisnik021@socskrb.hr 
Web: www.czsshk.hr/page/podruznica-dvor 

Centar za socijalnu skrb Kutina

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Stjepana Radića 7a, Kutina
Telefon: 044 683 603 i  044 683 591
E-mail: info@czss-kutina.hrkorisnik043@socskrb.hr 
Web: www.czss-kutina.hr 

Centar za socijalnu skrb Novska

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Tina Ujevića 1a, Novska
Telefon: 044 600 672
E-mail: czss.novska@hi.t-com.hr , korisnik054@socskrb.hr 
Web: www.czssn.hr 

Centar za socijalnu skrb Petrinja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica Artura Turkulina 35, Petrinja
Telefon: 044 815 272, 044/815-448
E-mail: centar@czss-petrinja.hr , korisnik066@socskrb.hr 
Web: www.czss-petrinja.hr 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured Sisak

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Kralja Tomislava 15, 44000 Sisak
Telefon: +385 44/659-100
Telefon: +385 44/659-133
Fax: +385 44/659-134
Email: HZZ.Sisak@hzz.hr 
Dostava PR obrasaca: objavi.oglas.sisak@hzz.hr 
Pisarnica: pisarnica.hzz.sk@hzz.hr 

Ispostava Dvor

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Trg bana J. Jelačića 10/1
Telefon: 044/87 11 59
Fax. 044/87 11 59
Uredovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak od 7.30 - 15.30
Info pult: ponedjeljak, srijeda, petak od 7.30 - 15.30

Ispostava Glina

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Pavla Lebera 18
Telefon: 044/88 07 10
Fax: 044/88 20 48
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Info pult: pon - pet od 7.30 - 15.30

Ispostava Gvozd

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 6
Telefon: 044/88 10 32
Fax: 044/88 10 32
Uredovno vrijeme: utorak, srijeda, četvrtak od 7:30 do 15:30
Info pult: utorak, srijeda, četvrtak od 7:30 do 15:30

Ispostava Gvozd

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Ratka Djetelića 2
Telefon: 044/85 12 52
Fax: 044/85 12 52
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Info pult: pon - pet od 7.30 - 15.30

Ispostava Petrinja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Turkulinova 21
Telefon: 044/81 53 38
Telefon: 044/81 38 05
Fax: 044/73 35 99
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Info pult: pon - pet od 7.30 - 15.30

Ispostava Topusko

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Trg bana J. Jelačića 20
Telefon: 044/88 56 44
Fax: 044/88 56 44
Uredovno vrijeme: ponedjeljak, petak od 7:30 do 15:30
Info pult: ponedjeljak, petak od 7:30 do 15:30

Ispostava Sunja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Trg kralja Tomislava 3
Telefon: 044/83 34 08
Fax: 044//83 39 68
Uredovno vrijeme: ponedjeljak - utorak: 7.30 - 15.30
Srijedom ne radi.
četvrtak - petak: 7.30 - 15.30
Radno vrijeme
Info pult: pon - pet od 7.30 - 15.30

Ispostava Kutina

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Crkvena 13, 44320 Kutina
Telefon: +385 44/691-370
Fax: +385 44/683-538
Email: HZZ.Kutina@hzz.hr 
Dostava PR obrasaca: objavi.oglas.kutina@hzz.hr 
Pisarnica: pisarnica.hzz.kt@hzz.hr 

Ispostava Novska

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Osječka 19
Telefon: 044/600-179
Telefon: 044/608-957
Fax: 044/608-958
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

Ispostava Popovača

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Trg grofova Erdodyja 18
Telefon: 044/670-928
Fax: 044/670-904
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.00 - 15.00
Info pult: pon - pet od 7.00 - 15.00

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Projekt građanskih prava Sisak

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pružanje pomoći građanima u zaštiti njihovih ljudskih i građanskih prava, pružanje besplatnih pravnih savjeta i relevantnih informacija, zaštita manjina, poticanje međuetničke i međureligijske suradnje;
Adresa: Stjepana i Antuna Radića 6/5, Sisak (područni uredi: Hrvatska Kostajnica,  Dvor, Krnjak, Vrginmost, Glina, Topusko, Vojnić)
Telefon: 044 571 752
Besplatni pravni telefon: 0800 200 098
E-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr 
Web: www.crpsisak.hr 
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8-16, rad sa strankama: od 9-13, četvrtkom: primanje stranaka sa odvjetnikom: 14-18h

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru Sisačko-moslavačke županije 
Stranke svoje zahtjeve i drugu dokumentaciju mogu poštom ili osobno dostaviti na adresu Rimska 28, 44000 Sisak
Adresa: Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44000 Sisak,
Telefon: 044/500-016
E-mail: info@smz.hr
Web: https://www.smz.hr/ 
 

IKS - udruga za promicanje informatike, kulture i suživota

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Udruga za razvoj civilnog društva, socijalno poduzetništvo i zapošljavanje, volonterski rad, građanski centar za pomoć marginaliziranim ili osjetljivim društvenim skupinama.
Adresa: Turkulinova 9, Petrinja
Telefon: 044 814 562
E-mail: iks@udrugaiks.hr , evs@udrugaiks.hr , volonteri@udrugaiks.hr 
Radno vrijeme: pon-pet 8-16 sati
Web: www.udrugaiks.hr 

Centar za žene Adela

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pravna i psihosocijalna pomoć žrtvama obiteljskog nasilja; sigurna kuća i savjetovalište; SOS telefon.
Adresa: S.S. Kranjčevića 6, Sisak
SOS telefon: 044 888 888 (0-24h)
E-mail: centar.za.zene.adela@sk.t-com.hr
Web: www.centar-adela.org 

Centar za psihosocijalnu pomoć Sisačko-moslavačke županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Kralja Tomislava 5, Sisak
Telefon: 044 543 033
Radno vrijeme: pon-pet 16-19 sati

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu, pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).

Nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Varaždinske i Koprivničko–križevačke županije.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon:  01 2376 335 (dežurni liječnik od 20 sati)
E-mail: predstojnik.psi@kbc-zagreb.hr
Web: www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju  
radno vrijeme ambulante: radnim danom 8 – 20 sati; zaprimanje knjižica 8 - 19 sati (za osobne dolaske i telefonske pozive), vikendom i noću 20-8 sati samo telefonska služba

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida Kbc Rebro

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Djeluje u sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rebro.

Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
Telefon: 01 2376 335
Radno vrijeme linije za krizna stanja: svaki dan 0-24 h
Radno vrijeme ambulante za krizna stanja uz uputnicu: radnim danom 8 – 20 sati; Zaprimanje knjižica 8 – 19 sati (za osobne dolaske)

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Odsjek za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Prevencija, rano otkrivanje i što ranije učinkovito liječenje mentalnih poremećaja; savjetodavni rad za pojedince i njihove obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Ulica kralja Tomislava 1, Sisak
Telefon: 044 567 16; fax: 044 567 161
E-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr 
Web: https://www.zzjz-sk.hr/odsjek-za-mentalno-zdravlje-prevenciju-i-izvanbolnicko-lijecenje-ovisnosti  
Radno vrijeme: pon i sri 12-20 sati; uto, čet i pet 7-15 sati

Odsjek djeluje na sljedećim adresama:
Adresa: Sisak, Ulica kralja Tomislava 1
Telefon: 044 567 161
Mobitel: 098 587 235
E-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr 
Radno vrijeme: pon do sri od 7-20 sati; čet i pet od 7 do 15 sati
Adresa: Kutina, Antuna Gustava Matoša 44
Telefon: 044 630 171
Mobitel: 098587 235
E-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr 
Radno vrijeme: utorak od 10-16 sati
Adresa: Novska, Zagrebačka 6
Mobitel: 098 587 235
E-mail: savjetovaliste@zzjz-sk.hr 
Radno vrijeme: četvrtak od 10-16 sati