Primorsko-goranska županija

Mreža podrške u Primorsko-goranskoj županiji

KAZNENA TIJELA

Zatvor u Rijeci

KAZNENO TIJELO

Adresa: Žrtava fašizma 5, 51 000 Rijeka
Telefon: 051 586 593
Fax: 051 212 460
E-mail: ured.upravitelja@zri.pravosudje.hr 
Radno vrijeme: 8:00-16.00 sati

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Rijeka

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Primorsko-goranske županije 
Adresa: Erazma Barčića 5
Telefon: 051 327-349
Fax: 051 327-347
E-mail: tatjana.smolic-rocak@mpu.hr 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Rijeka

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Laginjina 11/a, Rijeka   
Telefon: 051 499 101
E-mail: centar.za.socijalnu.skrb.rijeka@ri.t-com
Web: www.css-ri.hr 

CZSS Rijeka – Podružnica Vrbovsko

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Dobra 6, Vrbovsko        
Telefon:  051 440 434, 051 440 433, 051 440 432
E-mail: petra.dzankic@socskrb.hr 

CZSS Rijeka – Podružnica Čabar

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg K. Tomislava 9, Čabar       
Telefon: 051 821 084
E-mail: jbaran@socskrb.hr 

CZSS Rijeka – Podružnica Delnice

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Trg 138. brigade hrv. vojske 4, Delnice         
Telefon: 051 440 488 i 051 440 486
E-mail: silvana.cindric@socskrb.hr , silvana.cindric@css-ri.hr 

Obiteljski centar – CZSS Rijeka

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Rijeka koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa:  Franje Čandeka 23 B, Rijeka
Telefon: 051 338 526 (pon-pet 8-16 sati)
E-mail: oc-pgz@oc-pgz.hr 
Web: www.css-ri.hr/obiteljski-centar-pgz 

Centar za socijalnu skrb Cres – Lošinj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, Mali Lošinj 
Telefon: 051 231 076
E-mail: socijalna.skrb@ri.t-com.hr , korisnik048@socskrb.hr 

Ured na Cresu:
Adresa: Creskog statuta 15, Cres
Telefon: 051 571 527
Radno vrijeme: (ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom 7-15 h, sa strankama od 8-11,30 )

Centar za socijalnu skrb Crikvenica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Gorica-Braće Cvetić 2, Crikvenica      
Telefon: 051 784 270
E-mail: korisnik008@socskrb.hr 

CZSS Crikvenica – Podružnica Rab

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Palit 143/a, Rab   
Telefon: 051 724 130, 051/725 943
E-mail: martina.maskarin@socskrb.hr 

 

Centar za socijalnu skrb Krk

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Vršanska 21a, Krk    
Telefon: 051 880 700
E-mail: korisnik042@socskrb.hr 

Centar za socijalnu skrb Opatija

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa: Stubište Baredine 10/I, Opatija           
Telefon: 051 703 057 i 051 703 058
E-mail: czss.opatija@ri.t-com.hr , korisnik058@socskrb.hr 
Web: www.udu-pgz.hr/besplatna.htm 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Regionalni ured Rijeka

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Bulevar oslobođenja 14, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51/40 61 11
Fax: +385 51/21 63 64
E-mail: hzz.rijeka@hzz.hr 
Dostava PR obrasaca: objavi.oglas.rijeka@hzz.hr 
Pisarnica: pisarnica.hzz.ri@hzz.hr 

Ispostava Cres-Lošinj

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Vladimira Gortana 25, Mali Lošinj
Telefon: 051/23 12 77
Fax: 051/23 40 64
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Info pult: pon - pet od 7.30 - 15.30
Napomena: uredovni dan u mjestu Cres je 2. utorak u mjesecu

Ispostava Crikvenica

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa:Nike Veljačića 3
Telefon: 051/78 13 10, 051/78 43 82
Fax: 051/24 14 33
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Info pult: pon - pet od 7.30 - 15.30

Ispostava Čabar

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 9
Telefon: 051/82 10 37
Fax: 051/82 10 37
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30

Ispostava Delnice

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Trg 138 brigade HV
Telefon: 051/81 22 65, 051/81 40 44
Fax: 051/81 20 10
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Rad sa strankama: pon - pet od 7.30 - 15.30

Ispostava Krk

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Dr. D. Vitezića 1
Telefon: 051/22 11 05
Fax: 051/22 11 05
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Rad sa strankama: pon - pet od 7.30 - 15.30

Ispostava Opatija

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Maršala Tita 12
Telefon: 051/71 13 46, 051/71 88 88, 051/71 14 77
Fax: 051/27 22 62
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Rad sa strankama: pon - pet od 7.30 - 15.30

Ispostava Rab

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Palit 71
Telefon: 051/72 40 71, 051/77 71 87
Fax: 051/72 60 24
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Rad sa strankama: pon - pet od 7.30 - 15.30

Ispostava Vrbovsko

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 20 A
Telefon: 051/87 52 29
Fax: 051/87 52 29
Uredovno vrijeme: pon - pet od 7.30 - 15.30
Rad sa strankama: pon - pet od 7.30 - 15.30

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pravobraniteljica za djecu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa: Trpimirova 3/III, 51000 Rijeka
Telefon:  051 311 121 i 051 311 110
E-mail:  info@dijete.hr 
Radno vrijeme:
Radno vrijeme savjetnica pravobraniteljice za djecu – samostalnih izvršiteljica u Rijeci za primanje stranaka pon-pet 8 -16 h
Radno vrijeme za rad sa strankama putem telefona svaki dan od ponedjeljka do četvrtka od 9-12 h
uredovno radno vrijeme za individualni rad sa strankama, a prema prethodnom dogovoru utorkom i srijedom od 9-12 h; najave termina za individualni rad sa strankama primaju se svakog radnog dana od 9-12 na telefon 051/311-121 ili 051/311-110 i mobitel 099/211-2614

Pučka pravobraniteljica

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Područni ured Rijeka
Adresa: Korzo 2a/I, Rijeka
Telefon: 051 689 735 i 051 689 736
Radno vrijeme za primanje stranaka: utorak, srijeda, četvrtak  9-12 h (nije potrebna prethodna najava)

Centar za psihosocijalnu pomoć Primorsko-goranske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Braće Monjac 5, Rijeka
Telefon: 051 261 656
Radno vrijeme: srijeda i petak  16-18 sati

Centar za participaciju žena u društvenom životu

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Centar za pravno savjetovanje žena žrtava obiteljskog nasilja (telefonom i osobno uz prethodnu najavu); pravna, psihosocijalna pomoć, pomoć žrtvama seksualnog nasilja.

Adresa: Šetalište Joakima Rakovca 33, (Hrvatska čitaonica Trsat), Rijeka
Telefon: 051 315 020 (pon – pet 8-16 i prema potrebi)
SOS telefon: 095 315 0200 (0-24 sata) (krizno savjetovanje, besplatna pravna pomoć)
E-mail: centar-zena@hi.t-com.hr
Web: www.stopnasiljunadzenama.blog.hr 

Franjevački svjetovni red - mjesno bratstvo Trsat

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Prihvatilište za beskućnike ''Ruže sv. Franje'' 
Psihološko savjetovalište, radno-okupaciona terapija, kreativne radionice, samo za korisnike prihvatilišta (korisnici prihvatilišta ne mogu biti ovisnici o različitim vrstama droga, te ovisnici o alkoholu)

Adresa: Baštijanova 25a, 51 000 Rijeka  
Telefon/fax: 051 512 131
Mob: 099 454 6920
E-mail: prihvatiliste.ofstrsat@gmail.com 
Web: www.beskucnici-rijeka.org 

Gradsko društvo crvenog križa Rijeka

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa  Trg republike hrvatske 2/II, pp 62, Rijeka
Telefon: 051 333 699 (pon-pet  8-16 sati)
E-mail: crvenikrizrijeka@gmail.com     
Web: www.ck-rijeka.hr 

Gradsko društvo crvenog križa Rab

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište za obitelj, djecu i mladež (u Domu zdravlja Rab)
Adresa: A. Ugalije 3, Rab
Telefon: 051 724 264
E-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.rab@ri.t-com.hr 

Centar za zdravo odrastanje – idem i ja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pomoć u rješavanju problema vezanih za ženska ljudska prava u društvu. Psihoedukativne radionice, pomoć u učenju, individualni edukacijsko-rehabilitacijski rad.
Adresa:  Lošinjskih brodograditelja 33, Mali Lošinj
Telefon: 051 233 295
E-mail: centar@zdravo.hr , idem@softhome.net 
Web: www.zdravo.hr 
Radno vrijeme: 9-19 sati

SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pružanje psihosocijalne pomoći i podrške odraslim žrtvama svih oblika nasilja  uključujući i seksualno nasilje; besplatna pravna pomoć; edukacija, prevencija.
Adresa: Verdieva 11, Rijeka
Telefon: 051 211 888
E-mail adresa za korisnike: pomoc@sos-rijeka.org 
službeni e-mail: centar@sos-rijeka.org 
Web: www.sos-rijeka.org 
radno vrijeme SOS linije: svaki radni dan od 10-16 sati - volonterska linija pomoći (emocionalna podrška osobama u kriznim situacijama) pon i sri 17-19 sati

OAZA – udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Prihvatilište za beskućnike, programi zaštite beskućnika i socijalno osjetljivih osoba te prevencija socijalne izolacije i rizičnih ponašanja.
Adresa: Krešimirova 12, Rijeka
Telefon: 051 337 400, 051 327 362 (prihvatilište 0-24 sata)
Mob: 091 26 96 792
E-mail: info@udrugaoaza.hr 
Web: www.udrugaoaza.hr 
Radno vrijeme ureda: pon-pet  9-17 sati

Psihološko savjetovalište za djecu, mladež i obitelj općine Matulji

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

(psihološko preventivno savjetovanje, psihološke radionice osnaživanja i smanjenja stresa)
Adresa: Trg M.Tita 11, Matulji
Telefon: 051 274 114
Mob: 091 570 56 66  (psiholog)
Radno vrijeme: pon i sri 17-19h (naručivanje po potrebi)

Regionalni centar za psihotraumu Rijeka, pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Psihijatrijska i psihološka pomoć odraslim osobama i stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Primorsko - goranske, Istarske i Ličko – senjske županije.
Adresa: Cambierieva 15, Rijeka
Telefon: 051 658 339
E-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr 
Web: http://kbc-rijeka.hr/klinika-za-psihijatriju/ 
Radno vrijeme: 8-16 sati

Socijalna samoposluga „Kruh Sv. Elizabete“ - Franjevački Svjetovni Red Gospa Lurdska

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Pomoć u hrani, odjeći, obući i kućanskim potrepštinama ljudima u potrebi
Adresa: Brajda 7, Rijeka (hrana)
Adresa: Žabica 4, Rijeka (odjeća, obuća)
Telefon:  097 63 63 946
E-mail: socijalna.samoposluga@gmail.com 

Sveučilišni Savjetovališni Centar

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Adresa:  Radmile Matejčić 3, Rijeka
Psihološko savjetovalište  telefon: 051 265 841, 051 265 842
Ured za studente s invaliditetom  telefon: 051 265 844
E-mail: ssc@ssc.uniri.hr 
Web: https://www.ssc.uniri.hr/hr/psiholosko-savjetovaliste.html   
Radno vrijeme: 8,30-16,30

Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Siguran smještaj za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja; savjetovalište.  
Adresa:  Osječka 84a, Rijeka
SOS telefon: 098 852 633 (0-24h)
Telefon Doma: 051 672 607 i 051 678 137
Telefon Savjetovališta: 051 211 146
E-mail: ravnatelj@sv-ana.com
Web: www.sv-ana.com 

TIĆ – Dječji Dom – Javna Ustanova Socijalne Skrbi

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Javna ustanova socijalne skrbi. Savjetovalište – besplatni stručni tretman djece žrtava  zlostavljanja (seksualnog, emocionalnog, fizičkog) i zanemarivanja.
Adresa:  Beli Kamik 11, Rijeka
Telefon: 051 215 670
E-mail: tic@tic-za-djecu.hr
Web: www.tic-za-djecu.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 8 do 19 sati

U.Z.O.R. – Udruga za zaštitu obitelji - Rijeka

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Savjetovalište i sklonište za žrtve obiteljskog nasilja; psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji; rad s kazneno prijavljenim mladima.         
Adresa: Blaža Polića 2/1, Rijeka
Telefon: 051 321 130
SOS linija (sklonište i savjetovalište): 0800 333 883 / mob. 099 502 7553
E-mail: sklonište@udruga-uzor-rijeka.hr ; uzor@udruga-uzor-rijeka.hr 
Web: www.udruga-uzor-rijeka.hr 

Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru Primorsko-goranske županije. 
Adresa: Riva 10, Rijeka, soba 340 i 333
Telefon: 051 354 254, 051 354 339
E-mail: info@pgz.hr
Web: https://www.pgz.hr/ 

Izdvojeni uredi:
Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj, 051/354-663, info@pgz.hr
"Knežev dvor", Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, 051/354-604,  info@pgz.hr
Trg 138. brigade HV 4,51300 Delnice, 051/354-635,  info@pgz.hr 

Lezbijska organizacija Rijeka „Lori“

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Edukacija, pružanje podrške i osnaživanje LGBTIQ zajednice.
Besplatna individualna i grupna psihoterapija/savjetovanje, podrška po pitanju rodnog/spolnog identiteta i seksualne orijentacije, suočavanje s diskriminacijom i nasiljem i dr.

Adresa: Janeza Trdine 7/IV, Rijeka
Telefon: 051 212 186  savjetovalište: 091 493 4133
E-mail: loricure@yahoo.com  savjetovalište:lori.savjetovaliste@yahoo.com
Web: www.lori.hr 

Prihvatilište za beskućnike "Ruže Sv. Franje"

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Rijeka, Baštijanova 25a (crkva na Kozali)
Telefon: 051/512 131
E-mail: prihvatiliste.ofstrsat@gmail.com 

Pravna Klinika – Centar za primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć.
Adresa: Hahlić 6, 51000 Rijeka
Telefon za građane: 099 530 6250
Radno vrijeme: srijedom od 12,00 do 15,00 sati.
Web: https://praxisiuris.eu/obavijest-o-radu-pravne-klinike-centra-za-besplatnu-primarnu-pravnu-pomoc/ 

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije - Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince i obitelji. Psihološko savjetovalište za učenike i studente – psihodijagnostika, psihoterapija, individualni, obiteljski i grupni tretman (nije potrebna uputnica).

Telefon psihijatrijska ambulanta: 051 327 160;  psihološko savjetovalište 051 335 920
Adresa: Kalvarija 8, Rijeka
E-mail: centar.za.ovisnosti@zzjzpgz.hr
Web: www.zzjzpgz.hr/index.php?show=psiholosko 
Radno vrijeme: radnim danom (rad u dvije smjene) 8-19:30 sati
 
Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja
Adresa: Firello la Guardia 23, Rijeka - (potrebna prethodna najava)
Telefon: 051 321 551; 051 335 920;
E-mail: darko.rovis@zzjzpgz.hr 
Radno vrijeme: radnim danom od 8-20 sati

Savjetovalište Krk

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Ksenija Petrović Ljubotina
Telefon: 051 335-920

Savjetovalište Lošinj

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Kristina Božić, psiholog
Sanja Ćosić, psiholog
Telefon: 051 335 920

Savjetovalište Cres

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Andrea Mataija Redžović, psiholog
Telefon: 051 335 920

Savjetovalište Delnice

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Daina Udovicich Corelli, psiholog
Telefon: 051 335 920

TERRA – Udruga koja se bavi problematikom uzimanja droga i edukacijama

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Savjetovanje i tretman ovisnika o heroinu, prevencija razvoja ovisnosti, edukacije.
Adresa: Uski prolaz 11, Rijeka; adresa savjetovališta: Krešimirova 12, Rijeka
SOS telefon: 098 368 7355
Telefon: 051 337 400 i 051 323 715
E-mail: info@udrugaterra.hr 
Web: www.udrugaterra.hr 
Radno vrijeme savjetovališta: pon,sri i pet 9-16h, uto i čet 13-20h

Udruga Vida

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Liječenje, tretman, resocijalizacija ovisnika, potpora deinstitucionalizaciji i razvoju socijalnih usluga u zajednici, razvoj programa društvenog poduzetništva   
Adresa: Slogin kula 12, 51 000 Rijeka
Telefon: 051/371-089
Fax: 051/371-089
Mob: 098/1902-104
E-mail: info@droga-online.com.hr 
E-mail za volontere: udrugavida.rijeka@gmail.com 
Radno vrijeme: radnim danom  08:00-16:00
Web: http://www.droga-online.com.hr