Požeško-slavonska županija

Mreža podrške u Požeško-slavonskoj županiji

KAZNENA TIJELA

Kaznionica u Požegi

KAZNENO TIJELO

Sastoji se od zatvorenog i poluotvorenog odjela za muškarce, otvorenog, poluotvorenog i zatvorenog odjela za žene te odjela maloljetničkog zatvora 
Adresa: Osječka 77, 34 000 Požega
Telefon: 034 230 400
Fax: 034 230 551
E-mail: kaznionica.u.pozegi@uzs.pravosudje.hr 
Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

Zatvor u Požegi

KAZNENO TIJELO

Adresa: Osječka 151 a, 34 000 Požega
Telefon: 034 290 070
Fax: 034 273 566
E-mail: Zatvor.u.Pozegi@uzs.pravosudje.hr 

Odgojni zavod u Požegi

KAZNENO TIJELO

Ustanova za maloljetne djevojke
Adresa: Osječka 77, 34 000 Požega
Telefon: 034 230 400, 034 230 456
Fax: 034 274 939
E-mail: odgojni.zavod.u.pozegi@uzs.pravosudje.hr
Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

PROBACIJSKI UREDI

Probacijski ured Požega

PROBACIJSKI URED

nadležan za područje Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije 
Adresa: Županijska 11
Telefon: 034 312-212
Fax: 034 271-988
E-mail: domagoj.petrovic@mpu.hr 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb Požega

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa:  Filipa Potrebice 2, 34 000 Požega      
Telefon: 034 273 807 
E-mail: czsspozega@czzs-pozega.hr korisnik077@socskrb.hr 
Web: www.czss-pozega.hr

Centar za socijalnu skrb Pakrac

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Adresa:  Petra Preradovića 1, 34 550 Pakrac   
Telefon: 034 411 546
E-mail: korisnik064@socskrb.hr 
Web: https://www.czss-pakrac.hr/ 

Obiteljski centar – CZSS Požega

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Podružnica Centra za socijalnu skrb Požega koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
Adresa: Matije Gupca 6, 34 000 Požega
Telefon: 034 276 162, 034 276-165
E–mail: obiteljskicentarpz@gmail.com 
Web: www.czss-pozega.hr 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured Požega

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Alojzija Stepinca 5, 34000 Požega
Telefon: +385 34/638-400, +385 34/638-374
E-mail: HZZ.Pozega@hzz.hr 

Ispostava Pakrac

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: Kralja Tomislava 15
Telefon: 034/41 10 44, 034/51 10 18
Fax: 034/51 10 19
Web: https://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/podrucni-ured-pozega.php 

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ - Pakrac

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Požeško-slavonskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
Adresa  Braće Radić 13, Pakrac (drugi kat, soba broj 15)
Telefon: 034 411 780 i 098 161 7623
E-mail: delfin.zamir@gmail.com  
Web: www.delfin-pakrac.com , www.mrezapodrskeisuradnje.com 
Radno vrijeme: radnim danom od 8-16 sati   

Centar za psihosocijalnu pomoć Požeško-slavonske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
Adresa: Stjepana Radića 3, Požega
Telefon: 034 276 152
Radno vrijeme: pon-pet 9-15 sati
Pakrac, Dom hrvatskih branitelja: ponedjeljak  16-18 sati                           
Lipik, Prostorije HVIDR-e, M. Terezije 7: petak 16-18 sati

Tajništvo Požeško-slavonske županije

LJUDSKA PRAVA I NENASILJE

Besplatna pravna pomoć u okviru Požeško-slavonske županije.
Adresa: Županijska 7, 34000 Požega
Telefon: 034/290-211, 034/290-144
E-mail: uredzupana@pszupanija.hr
Web: https://www.pszupanija.hr/

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Regionalni centar za psihotraumu Osijek, pri Kliničkom bolničkom centru Osijek

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Zavod za psihološku medicinu – Regionalni centar za psihotraumu
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica); obratiti se mogu i žrtve kaznenih djela (obiteljskog nasilja, oružanih pljački, prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i dr.).
Nadležan za područje Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

Adresa: Josipa Huttlera 4, Osijek
Telefon: 031 211 752
Web: www.kbco.hr/klinika/zavod-za-psiholosku-medicinu-regionalni-centar-za-psihotraumu/ 

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

MENTALNO ZDRAVLJE I OVISNOSTI

Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Savjetodavni rad, psihoterapijski postupci, psihijatrijski tretman za pojedince i obitelji (nije potrebna uputnica).
Adresa: Županijska 9, Požega
Telefon: psiholog 034 311 578; 034 311 592
E-mail: prevencija.ovisnosti@zjz-pozega.hr 
web: http://www.zzjzosijek.hr/index.php?page=centar-za-zdravstvenu-zastitu-mentalnog-zdravlja-prevenciju-i-izvanbolnicko-lijecenje-bolesti-ovisnosti 
radno vrijeme: pon i čet od 12–20 sati; uto, sri i pet 7–15 sati